دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2-1-1- نتایج فرضیه اول بر اساس مدل کیفیت سود دی­چو و دی­شف

خلاصه نتایج به شرح ذیل می­باشد:

 • بر اساس آماره F و سطح معناداری آن، مدل معنی‌داری وجود دارد و می­توان فرضیه تحقیق را با استفاده از مدل رگرسیونی فوق مورد بررسی و آزمون قرار داد.
 • میزان ضریب تعیین یا مدل تقریباً 41%  است و این نشان دهنده این است که 41 درصد تغییرات به عنوان متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق، قرار دارد.
 • کیفیت سود بر اساس مدل دی­چو تاثیر معنادار و قابل توجهی بر واکنش سرمایه­گذاران (بازده اضافی سهام) به گزارشات تعدیلی داشته است.
 • بین کیفیت سود و بازده اضافی سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

سایر نتایج بدست آمده به شرح زیر می­باشد:

 • بین تفاوت سود گزارش شده و سود تعدیل شد با بازده اضافی سهام شرکت، رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. این نتیجه بدست آمده نشان می­دهد شرکت­هایی که سود گزارش شده اولیه آن­ها بیشتر از سود تعدیل شده می­باشد، بازده اضافی بالاتری را کسب نموده­اند.
 • بازده سهام در 120 روز گذشته تاثیر مثبت و معناداری بر بازده اضافی سهام شرکت داشته است. این نتیجه بیانگر آن است که بازده اضافی دوره پس از تعدیل، بطور قابل توجهی از بازده 120 روز گذشته تبعیت می­کند.
 • حساب­های اصلی (درآمد- بهای تمام شده و هزینه های جاری عملیاتی) تاثیر مثبت و با اهمیتی بر بازده اضافی سهام شرکت دارند.
 • گزارشات تعدیلی تاثیر منفی و با اهمیتی بر بازده اضافی سهام شرکت دارد.
 • تغییرات حسابرس در دوره تعدیل گزارشات مالی تاثیر مثبت و البته بی­اهمیتی بر بازده اضافی سهام داشته است.
 • اندازه و تفاوت سود تعدیل شده و مقابل تعدیل تاثیر منفی و البته بی­معنایی بر بازده اضافی سهام داشته است
 • تعداد گروه حساب­های اصلی که در تعدیل تحت تاثیر قرار گرفته است، تاثیر منفی و بااهمیتی بر متغیر وابسته داشته است. به عبارت دیگر نتیجه بدست آمده نشان می­دهد که هر چه تعداد حساب­های تحت تاثیر تعدیل بیشتر باشد، شرکت بازده اضافی کمتری را تجربه می­کند.
 • متغیر اصرار بر تعدیل گزارش تاثیر با اهمیتی بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات تعدیلی نداشته است.

5-2-1-2- نتایج فرضیه اول با استفاده از مدل کیفیت سود اسلوان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رشته حسابداری-تعیین و تبیین رابطه ی اندازه شرکت ها

خلاصه نتایج به شرح ذیل می­باشد:

 • بر اساس آماره F و سطح معناداری آن، مدل معنی‌داری وجود دارد و می­توان فرضیه تحقیق را با استفاده از مدل رگرسیونی فوق مورد بررسی و آزمون قرار داد.
 • میزان ضریب تعیین یا مدل تقریباً 625%  است و این نشان دهنده این است که 63 درصد تغییرات به عنوان متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق، قرار دارد.
 • کیفیت سود بر اساس مدل اسلوان تاثیر معناداری بر واکنش سرمایه­گذاران (بازده اضافی سهام) به گزارشات تعدیلی نداشته است.
 • بین کیفیت سود و بازده اضافی سهام رابطه منفی و بی­معنایی وجود دارد.

با توجه به بی­معنا بودن و نیز عدم تاثیرگذاری کیفیت سود بر اساس مدل اسلوان بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی، بررسی فرضیه اول تحقیق بر اساس این مدل صورت نگرفته است.

نتایج بررسی فرضیه تحقیق بر اساس مدل دی­شف به شرح زیر بود:

واکنش بازار به گزارشات تعدیلی در شرکت­های با کیفیت سود پایین­تر، ضعیف­تر (منفی­تر) از شرکت­های با کیفیت سود بالاتر است.

این نتیجه بدست آمده نشان می­دهد که واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیل شده در شرکت­های با کیفیت سود پایین­تر، در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر، ضعیف­تر و به عبارتی منفی­تر است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال تحقیق:

با توجه به مطالب مطرح شده فوق سوالات پزوهش به صورت زیر گسترش می­یابد:

سوال اول: آیا شرکت­هایی که کیفیت سود پایین­تری دارند در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر،  واکنش ضعیف­تری در خصوص گزارش تعدیلی از  بازار دریافت خواهند کرد؟

سوال دوم: آیا کیفیت سود اندازه­گیری شده با استفاده از الگوی اسلوان (1996)، از کیفیت سود اندازه­ گیری شده با استفاده از شاخص اقلام تعهدی  بر اساس مدل دی چو و دی شف[1] (2002) در پیش­بینی واکنش بازار مفیدتر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید