دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

مروری اجمالی بر سوابق تحقیق :

    در انجام هر تحقیق علمی مطالعه و بررسی تحقیقات پژوهشی که درارتباط با موضوع مورد بررسی انجام شده (دراصطلاح پیشینه تحقیق نام دارد)لازم و ضروری است نمونه مطالعاتی را که در این زمینه انجام شده اند:

1-علی غفاری در کتاب خود با عنوان اصول و مبانی فضاهای آموزشی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور از طرف دفتر تحقیقات و پژوهش در سال 1377که در چند جلد تهیه نموده و عوامل مؤثر در مکان یابی مراکز آموزشی را دریافت مجتمع های زیستی بررسی کرده است .

2- تحقیق دیگری با عنوان ارزیابی استقرار فضاهای آموزشی و بافت شهر در نمونه رودبار توسط دکتر آمار انجام گرفته نقش بافت شهر رودباررا با چگونگی استقرار فضاهای آموزشی مورد توجّه قرارداده است این تحقیق نشان می دهدکه به دلایل توپوگرافیکی در بافت خاص شهررودبار یعنی قرارگیری آن برروی دامنه های نسبتاً پر شیب و تراکم ساختمانی بالا در سطح شهر ،توزیع فضایی مراکز آموزشی ناگریز در کنار محله های مسکونی شهر انجام گرفته واز مطلوبیت نسبتاً خوبی نسبت به شهرها دیگر قرار گرفته است .شاید بتوان مشکل طول شهر رودبار ،شبکه دسترسی پرشیب بافت شهری و دیگر عوامل فیزیکی وموقعیتی را دررعایت اصول مکان یابی درست بر استقرار،از عوامل اصلی آن به شمار آورد . (آمار ،تیمور ،استقرار فضاهای آموزشی شهر رودبار ،به نقل از بهشتی جوکندان ،احیاء ،1390ص،8)

3-  صدیقه ناصری کارشناسی ارشد جغرافیا در سال 1387 برنامه ریزی شهری دانشگاه مشهد در پایان نامه خود با عنوان تحلیل توزیع مکانی مراکز آموزشی با استفاده از GIS به تحلیل مکان یابی دبیرستان های منطقه شهرداری مشهد پرداخته وبا استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ضمن بررسی مشکلات و نواقص مکان یابی مدارس،به الگوی جهت معرفی مکان های جدید برای احداث مدارس پرداخته است.(اقدامی عربانی ،1390،ص8)

4- تحقیقی که درشهررشت توسط بردباردر سال 1386تحت عنوان بررسی توزیع فضایی ومکان یابی مراکز آموزشی،نمونه دبیرستانهای این شهر صورت گرفته نشان می دهد ؛اکثر دبیرستانهای شهر به شکل درستی با توجه به نیازها و کاربری زمین و کاربری همجوار توزیع فضایی نشده اند .همچنین تراکم دانش آموزان درکلاس سبب عدم تعادل تعدادجمعیت(تقاضا)و تعداد دبیرستانها موجود شهر رشت(عرضه)شده و دسترسی آنان به مدارس ازوضعیت نامطلوبی برخوردارمی باشد.

5- مطالعه موردی بر روی فضاهای آموزشی شهرستان صومعه سراتوسط فریدون صدیقی در سال 1386  نشان می دهد که این شهر میانی نه فقط با کمبود فضای آموزشی رو به روست بلکه از توزیع مکانی  نا مناسب رنج می برد .  به نظر می رسد توجه به توزیع فضایی مکانی های آموزشی حتی در شهر های کوچک و متوسط نیز در میدان دید برنامه ریزان شهری و تهیه کنندگان طر حهای شهری قرار ندارند .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی صرف ورشکستی تاجر

6-پژوهشی که دراستان فارس درهمین رابطه توسط لیلابستانی پوردر سال 1382 انجام گرفته است ،نشان می دهددرمکان یابی فضاهای آموزشی بخصوص مدارس ابتدایی مرودشت با توجه به سه مقوله«سازگاری»،« مطلوبیت»و«ظرفیت »بسیاری ازضوابط ومعیارهای مکان گزینی نادیده گرفته شده وازنظر کیفیت ساختمان های آموزشی مورد نظر ،وضعیت نامطلوب و غیر استانداردی دارند همچنین این پژوهش ،سیستم اطلاعات جغرافیایی را وسیله ای نامناسب برای ارزیابی وضعیت فضایی واستقرار فضاهای آموزشی می دانند.

7- از جمله اقداماتی که درسال 1373توسط دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان نوسازی توسعه و تجهیزات مدارس کشور تهیه شده راهنمای مکان یابی برای فضاهای آموزشی می باشد که ضمن رفع نواقص وکمبود وموضوع را با نگرش سیستمی جامع تر و از سوی دیگر عینی تر و تفصیلی تر مورد بررسی قرار داده است .

8- تحقیقی دیگردرسال 1382 توسط جمالی خواه تحت عنوان بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی همسازبا اقلیم درشهرستان شفت انجام گرفته چون تشخیص میزان همسازی فضای آموزشی(مدارس ابتدایی)با عناصر اقلیمی منطقه ،ارائه راه حل پیشنهادی جهت انطباق فضای آموزشی با شرایط اقلیمی و یا اصطلاح فیزیکی مدارس با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و حداکثر از انرژی های محیطی(نور ،دما) به منظور ارتقاء میزان آسایش مطلوب درمحیط آموزشی را داشته است .نتایج این پژوهش حکایت ازآن داردکه درمکان گزینی و نحوه ی ساخت فضاهای آموزشی شهر شفت به ویژگی های اقلیمی توجه نگردیده ،در صورتی که به نقش فضاهای آموزشی به میزان یادگیری و همسازی فضاهای آموزشی با اقلیم می تواند برای دانش آموزان و معلولین مفید باشد واز نتایج چنین تحقیقاتی معماران ،کارشناسان مسکن و شهرسازی ، مهندسان نوسازی و تجهیز مدارس می توانند بهره مند گردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار است ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و استفاده مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام است ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )  با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده