دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه سردخانه ها و اتاق های انجماد واکسن ها را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

1.1 سردخانه ها و اتاقهای انجماد

سردخانه ها و اتاقهای انجماد به طور معمول برای نگهداری واکسنها در سطح ملی یا تقریباً ملی برای طول زمان چندین ماه استفاده می شود. اگر سردخانه یا اتاق انجمادی قادر به کار نباشد، خدمات مصونیت سازی (ایمن سازی) تمام کشور ممکن است در خطر قرار بگیرند. بنابراین تجهیزات باید تا بالاترین استانداردهای در دسترس، مشخص شده، نصب شده و نگاهداری شود.

این سند، مشخصات برای واحدهای اولیه و به اندازه کافی بزرگ با ظرفیت در حدود 40 متر مربع را به صورت مختصر ارائه می کند. (این مشخصات) اتاقهای انجمادی که به طور قابل توجهی بزرگتر هستند فقط باید با مشورت با یک متخصص سرمایش تعیین مشخصات شوند.

 1. 1 توصیف تجهیزات

مشخصات اجرایی ارائه شده در این سند برای انواع اتاقهای مناسب برای نگهداری واکسنها در زیر به کار می رود:

E1/ CR    سردخانه‌ها ( +8C تا +2C)

E1/ FR اتاقهای انجماد ( -15C تا -25C)

 -2 چگونگی خرید و نگاهداری سردخانه ها و اتاقهای انجماد

برخلاف تجهیزات زنجیره ای سرمایش دیگر، سردخانه ها و اتاقهای انجامد با منظور قبلی ساخته می شود و باید در مکان مخصوص اجزا به یکدیگر متصل گردیده و شروع به کار نماید. خریدار برای انتخاب فضایی برای اتاق و برای آماده سازی ان فضا طوری که آن را برای نصب مناسب نماید، مسئول می باشد. ساختمانی که سردخانهرا در بر می گیرد باید در دسترس و در شرایطی خوب باشد، باید پرداخت مناسب و تهویه کافی داشته باشد و باید تغذیه الکتریکی صحیحی داشته باشد.

مراحل درگیر در خرید و به کار اندازی یک سردخانه در زیر خلاصه می شود:

برای جزئیات بیشتر به who/ V&B/02.34: توصیه برای ایجاد یا تصحیح مخازن واکسنهای ابتدایی یا متوسط و منابع مرتبط دیگر مراجعه کنید.

 1. تصمیم گیری برای مکان و ظرفیت: برای مکان و ظرفیت مورد نیاز سردخانه (ها) و انجماد (ها) تصمیم گیری کنند. فضا (ها) یی را که می خواهید تجهیزات در آنجا نصب گردد را انتخاب کنید.
 2. لیست نهایی تولید کنندگان: با تولید کنندگان سردخانه تماس بگیرید و تصدیق کنید که کدام یک قادر به فراهم کردن، نصب، راه اندازی و خدماتی رسانی سردخانه ها و اتاق های انجماد مطابق با مشخصات حاضر هستند. فهرست مناقصه ای از حداقل سه (3) شرکت تهیه کنند. اگر چه Who تولید کننده خاصی را تایید نمی کند، فهرستی از تولید کنندگان با تجربه مرتبط در سند who/EPI/V&B/00.13: صفحات اطلاعات تولید (ویرایش 2000)
 3. انجام دهندگان مناقصه را دعوت کنید: اسناد مناقصه را با ارجاع به مشخصات مدل شامل در سند حاضر آماده کنید، و انجام دهندگان مناقصه را دعوت کنید. همزمان انجام دهندگان مناقصه ممکن است برای است برای ژنراتورهای (مولدهای) رزرو و اگر که مورد نیاز است دعوت شوند.د راهمنایی برای تشخیص و خرید ژنراتور ها (مولدها) در سند who/ EPI/V&B/00.13: صفحات اطلاعات تولید (ویرایش 2000) ارائه شده است.
 4. قرارداد سفارش تنظیم کنید: مناقصه ها را دریافت و ارزیابی کنید. بر روی یک برنامه نصب به توافق برسید و با تولید کننده برنده قرارداد سفارش تنظیم کنید.
 5. مکان مخصوص را آماده کنید: فضایی را برای سردخانه مطابق با نیازهای تولید کننده و راهنمایی های تنظیم شده در سند who/ EPI/V&B/02.34: توصیه برای ایجاد یا تصحیح مخازن واکسنهای ابتدائی یا متوسط، آماده کنید.
 6. نظارت کنید: بر مراحل نصب نظارت کنید و راه اندازی و آموزش کاربر را سرپرستی کنید.
 7. مداوماً کنترل کنید: بر مراحل نصب نظارت کنید و راه اندازی و آموزش کنرتل کنید و موثر بودن قرارداد نگهداری را مداوماص کنترل کنید.
 8. تجدید قرارداد کنید: مطمئن شوید که قرارداد نگاهداری بعد از تاریخ انقضای قرارداد اولیه تجدید شده است.
 9. 3. چگونگی استفاده از این سند

مراجعه های متقابل (مراجعه از فهرستی به فهرست دیگر) زیادی بین عبارت های استاندارد و مشخصات زیر وجود دارند. به منظور پرهیز از اغتشاش، کاربران باید هرگونه عبارات یا انتخاب های غیرقابل استفاده را حذف کنند. اما نباید مقادیر عبارات را تغییر دهند.

 1. 4. سردخانه هایی که در درجه حرارت +2C تا +8 کار می کند.

CR.1 نوع تجهیزات: سردخانه (ها) برای ذخیره واکسن در مقادیر زیاد

محل نصب: همانند عبارت CR.7، و در تطابق با جزئیات بیشتر اشاره شده در عبارت CR.7

تعداد و اندازه واحد: همانند عبارت CR.R

موعد تحویل: > موعد < (Incoterms 2000) > مقصد یا ورودی مدخل<

یادداشت راهنما: Incoterms مورد نیاز و نقطه تحویل را مشخص کنید.

CR.2 استانداردهای کنترل کیفیت: تولید اجزاء و تمام مراحل نصب و راه اندازی باید مطابق با ISO 9001 باشد.

یادداشت های راهنما: نسخه فعلی Iso 9001:2000 می باشد، اما گواهینامه تا Iso 9001: 1994 باید قابل قبول باشد.

CR.3 اطلاعاتی که همراه با مناقصه ارائه می شود: اطلاعات حمایتی زیر را همراه با اسنداد مناقصه ارائه کنید (از هر عبارتی که حذف شده است چشم پوشی کنید).

جزئیات فنی:

 • نقشه ها، بلندی ها و قسمت ها در مقیاس 1:50 که هر سردخانه را نشان می دهد، تجهیزات سرمایشی اش و طرح و تربیت قفسه بندی.
 • شرح روشنی که محموله و مجموعه پیشنهادی را توصیف می کند.
 • روندها (روش ها) ( 25)
 • جزئیات هرگونه کار ساختمانی که باید توسط خریدار انجام شود، شامل هرگونه نیاز به تهویه، دائمی، گرمایشی یا سرمایش در فضا (ها) یی که سردخانه (ها) را در بر گرفته است.
 • برنامه برای تولید، تحویل و مونتاژ.
 • تایید برای گواهینامه (CR.2) ISO 9001
 • جزئیات فنی کامل از تمام تجهیزات و اجزاء اتصالی، شامل ساختار پانل، قفسه بندی، واحدهای سرمایشی، مبرد (سیال مبرد)، سیستم هشدار دهنده (شامل میزان dB صدا دهنده)، ثبت کننده دما، و قطعات یدکی و مصرفی پیشنهادی.
 • جزئیات تثبیت کننده ولتاژ، اگر مرود نیاز است (21)
 • محل تبخیر کننده (کلاف تبخیر)
 • جزئیات جدا کننده روغن (اگر کندانسو را تقطیر کنند) در بیرون قرار داده شده است)
 • اطلاعات توان مصرفی (10)
 • گواهینامه ایمنی الکتریکی برای تمام اجزاء (11)
 • جزئیات قطعات یدکی و صورت کالاهای مصرفی پیشنهادی (23 , CR.22)
 • جزئیات برنامه (ها)ی آموزشی پشنهادی (26)
 • جزئیات خدمات نگاهداری و عامل نگاهداری محلی پیشنهادی، و همچنین همراه با پیشنهادهای مشخص برای نگاهداری عادی و اضطراری (27)
 • وزن خالص پیش بینی شده کامل تجهیزات نصب شده به کیلوگرم

جزئیات مناقصه:

 • زمان تحویل را مشخص کنید.
 • طول دوره‌ی گارانتی را مشخص کنید.
 • جزئیات حمل ونقل، شامل وزن و حجم بسته بندی ها را مشخص کنید.
 • برای تهیه قطعات مشخص شده برای مکان مخصوص شامل زمان پرداخت و پول رایج، تعیین قیمت کنید.
 • برای نصب و راه اندازی قطعات، شامل زمان پرداخت و پول رایج، تعیین قیمت کنید.
 • برای تهیه قطعات یدکی، شامل زمان پرداخت و پول رایج، تعیین قیمت کنید.
 • برای آموزش کاربران، شامل زمان پرداخت و پول رایج، تعیین قیمت کنید.
 • برای آموزش تکنسین (های) تعمیرات، شامل زمان پرداخت و پول رایج، تعیین قیمت کنید.
 • هزینه محاسبه شده سالیانه قطعات مصرفی
 • هزینه قرارداد نگاهداری پنج ساله، شامل زمان پرداخت و پول رایج

CR.4 کنترل درجه حرارت: درجه حرارت سردخانه باید بین +2 و +8 باقی بماند وقتی که در هر قسمتی از سردخانه، تحت هرگونه شرایط باری بین خالی و پر، و ماورای میزان درجه حرارت محیطی کامل مشخص شده در CR.5، اندازه گیری شود.

CR.5 شرایط آب و هوایی: کنترل درجه حرارت محدود شده در CR.4 باید تحت شرایط آب و هوایی زیر به دست آید:

منطقه گرم: حداکثر درجه حرارت تابستانی محیطی مداوم +43، حداقل درجه حرارت زمستانی محیطی مداوم 0.

یا

منطقه معتدله: حداکثر درجه حرارت تابستانی محیطی مداوم 032، حداقل درجه حرارت زمستانی محیطی مداوم 0.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:اکسایش کننده ها و عملکرد آنها

یا

منطقه سرد: حداکثر درجه حرارت تابستانی محیطی مداوم +32، حداقل درجه حرارت زمستانی محیطی مداوم -5.

یادداشت راهنما: فقط یک رژیم (روش) آب و هوایی را انتخاب کنید. و توضیحاتی را که کاربر ندارد را حذف کنید. به عنوان انتخابی دیگر، رژیم (روش) درجه حرارت واقعی به دست آمده از اطلاعات آب و هوایی ملی را مشخص کنید. در آب و هوای سرد، به انتخاب بدترین شرایط حداقل درجه حرارت زمستانی توجه مخصوص بکنید. برای مثال، ایا مکانی که سردخانه باید در آنجا قرار گیرد به طور دائم گرم می شود، و آیا این گرما 100% قابل اطمینان است؟ اگر نه، «حفاظت درجه حرارت ضعیف» ضروری است.

 یادداشت راهنما: حجم ذخیره شکبه ای موردنیاز را برای هر سردخانه محاسبه کرده و وارد کنید. مطمئین شوید که نوع بسته بندی که واکسنها در آن باید ذخیره شوند را می دانید، برای مثال بسته بندی متوسط یا ظروف حمل و نقل عایق بندی شده. انتخاب مورد اخیر اندازه مورد نیاز سردخانه را به طور زیادی افزایش می دهد. حجم هر مورد دیگری که باید در سردخانه نگاهداری شود را به حساب آورید. توجه زیادی به نیازهای آینده داشته باشید، به طور مثال وابکسن های جدید در عرضه های (بسته بندی های) کوچکتر، خدمات کامل.

CR.7 جزئیات مکان: سردخانه (ها) را در مکان (هایی) نصب کنید در صفحه (های) کاری یا ترسیم (های) منظم به این مشخصات نشان داده شده است. جزئیات مکان (ها) در ترسیم (ها) نشان داده شده است.

یادداشت راهنما: برای هر مکان، صفحه کاری در پایان این سند را کامل کنید و یک ترسیم ابعادی برای آن فراهم کنید.

CR.8 کنترل به وسیله ترموستات: درجه حرارت سردخانه باید توسط یک ترموستات در محدوده حد مجاز (تولرانس) مشخص شده در عبارت CR.4 کنترل شود. ترموستات باید به ITS-90 میزان شود و دقت آن تا 0.5 یا بهتر از آن تنظیم شود.

CR.9 زمان تاثیر: در حادثه قطع برق درجه حرارت سردخانه باید بالای 0 در حداقل درجه حرارت کارکردی محیطی مشخص شده، به مدت حداقل 8 ساعت، باقی بماند.

CR.10 توان مصرفی: موارد زیر را برای هر سردخانه در زمان مناقصه تثبیت کنید:

 • و اکثر جریان در فاز برای شروع
 • حداکثر جریان در فاز برای ادامه (و کار کردن)
 • مصرف انرژی سالیانه تخمین زده شده به کیلووات ساعت

توان مصرفی کم عاملی در انتخاب تجهیزات است.

مشخصات اجرایی تجهیزات:

CR.11 درجه ایمنی الکتریکی: در زمان مناقصه استاندارد های ایمنی الکتریکی ملی و بین المللی را که بر مبنای آن هر جزء الکتریکی یا الکترونیکی ثبت حقوقی شرکتی تولید و نصب شده است، را تثبیت کنید.

CR.12 عایق سازی پانل: هدایت گرمایی (U Volue) پانل های سقف، دیوار و کف باید 0.25 w/m2k یا بهتر از آن باشد. عایق اسفنجی باید بدون CFC باشد.

یادداشت راهنما: ممکن است حالتی برای افزایش ضخامت تا 125 میلی متر (U= 0.2) یا 150 میلی متر (U= 0.17) در آب و هوای خیلی گرم وجود داشته باشد.

CR.13 ساختار پانل: پانل ها باید ورق استیل گالوانیزه روی اندود شده، کاملا عایق بندی شده و بدون قطعه یا سفت کننده ساختاری داخلی بین پوسته ها باشد. اتصالات شیار دار و زبانه دار بین پانل ها باید طوری طراحی شوند که «پل بستن سرد» را به حداقل برسانند. واشرها باید مقاوم در برابر خرابی ناشی از روغن، چربی ها، آب و شوینده ها باشد. پانل های سقف باید دارای پرداخت غیر افزایشی «سخت سایشی باشد. پانل های دیوار و سقف باید روکش پلاستیکی سفیئد داشته باشد.

CR.14 ساختار درب: درها باید با همان استاندارد در عبارت CR.12 عایق بندی شوند. درها باید قابل قفل کردن با تدارکات صد در صد «مکانیزم قابلیت از کار انداختن ایمنی» برای باز کردن از داخل باشد. عرض دهانه روشنایی درب باید حداقل 600 میلی متر کامل کنید و یک ترسیم ابعادی برای آن فراهم کنید.

CR.8 کنترل به وسیله ترموستات: درجه حرارت سردخانه باید توسط یک ترموستات در محدوده حد مجاز (تولرانس) مشخص شده در عبارت CR.4 کنترل شود. ترموستات باید به ITS-90 میزان شود و دقت آن تا 0.5 یا بهتر از آن تنظیم شود.

CR.9 زمان تاثیر: در حادثه قطع برق، درجه حرارت سردخانه باید بالای 0 در حداقل درجه حرارت کارکردی محیطی مشخص شده، یا زیر 10 در حداکثر درجه حرارت کارکردی محیطی مشخص شده، به مدت حداقل 8 ساعت، باقی بماند.

CR.10 توان مصرفی: موارد زیر را برای هر سردخانه در زمان مناقصه تثبیت کنید.

 • و اکثر جریان در فاز برای شروع
 • حداکثر جریان در فاز برای ادامه (و کار کردن)
 • مصرف انرژی سالیانه تخمین زده شده به کیلووات ساعت

توان مصرفی کم عاملی در انتخاب تجهیزات است.

 برای اتاقهایی با گنجایش 10 متر مربع و حداقل 800 میلی متر برای اتاقهای بزرگتر باشد. یک پرده نواری پلاستیکی شفاف داخلی تهیه کنید.

انتخاب: یکی عنصر گرمایشی چارچوب درب تهیه کنید.

یادداشت راهنما: یک عنصر گرمایشی چارچوب درب در آب و هوای مرطوب توصیه می شود.

CR.15: قفسه بندی: واحدهای قفسه بندی قابل تنظیم از فولاد لعاب کوره ای، فولاد گالوانیزه (روی اندود شده)، فولاد ضد زنگ یا تخته باریک یک آلومینیومی قابل نصب به دیوار یا با قابلیت قرار گرفتن روی زمین، برای حمل و نقل بسته های واکسن ها فراهم کنید. قفسه ها با تخته های باریک ترجیح داده می شود. قفسه ها نباید کمتر از 450 میلی متر عمق و نه بیشتر از 600 میلی متر عمق در تقریباً مراکز عمودی 450 میلی متر باشد. پایین ترین قفسه باید 200 میلی متر بالاتر از کف باشد.

CR.16 واحدهای سرمایشی: واحدهای سرمایشی یکپارچه دوقلو با کمپرسورهای تک فاز یا سه فاز ، به اندازه بزرگ که ظرفیت رزرو و صد درصد تحت بدترین شرایط ارئه کند، فراهم کنید. باید یک سیستم تایمری الکتریکی یا سیستم ذوب برنک با گاز داغ و یک سینی آبریز کندانسه (تغلیظ) و اتصالات تخلیه وجود داشته باشد. یک مدار تقسیم وظایف اتوماتیک همراه با تغییر در هر روز هفته و در باطل ساختن به طور دستی برای استفاد در حادثه خرابی مکانیکی، فراهم کنید. محافظی در برابر ولتاژهای بالا یا پایین و در برابر نوسانات سیکل (سیکل برق) فراهم کنید. باید یک قطعه اتوماتیک وقتی که شرایط بیرون از محدو.ده امن تعریف شده تولید کننده سردخانه باشد و یک مدار وصل اتوماتیک در حدود 6 دقیقه ای برای استقرار مجدد شرایط امن، وجود داشته باشد.

واحدها باید همراه با تخلیه واحد کندانسور داخل ساخمتانی که سردخانه را در بر دارد نصب دیواری شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه سردخانه ها و اتاق های انجماد واکسن ها


دیدگاهتان را بنویسید