دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-جامعه آماری

جامعه آماری به مجموعه ای از افراد یا اشیا یا … که در یک صفت یا ویژگی مشترک می باشند، گفته می شود. یا به تعبیر دیگر جامعه آماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد درباره آنها تحقیق کند. اگر تعداد افراد جامعه محدود باشد، به آن جامعه آماری محدود و اگر تعداد افراد جامعه نامحدود باشد، به آن جامعه آماری نامحدود می گویند. بدیهی است برای پاسخگویی صحیح به فرضیات (سوالات) تحقیق باید جامعه آماری را به گونه ای انتخاب کرد که بتوان اطلاعات مورد نظر را با اعتماد و اطمینان بیشتری جمع آوری کرد.

جامعه آماری در این تحقیق با توجه به پرسشنامه ها از 3 بخش تشکیل شده است ، مسافران راه آهن ، صاحبان بار و کالا و با توجه به تخصصی بودن مباحث مربوط به نرخ تعرفه مدیران، استادان، صاحب نظران در زمینه حمل ونقل ریلی ایران می باشد.

 

3-3-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

هدف محقق شناسایی جامعه و تعیین پارامتر های مربوط به آن است برای این کار یا باید به کلیه افراد جامعه مراجعه کند و صفت یا ویژگی مورد نظر تحقیق خود را در آنها جویا شود، یا باید تعدادی از افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و از طریق مجموعه کوچکتر و با روش معینی پی به صفات و ویژگی های جامعه ببرد. بدیهی است که اگر افراد جامعه کم باشد، می تواند آنرا به طور کامل مطالعه نماید. ولی اگر تعداد افراد جامعه زیاد باشد، مجبور است از بین افراد جامعه بخشی را به عنوان نمونه در نظر بگیرد.

در پرسشنامه الف-کشش تقاضای مسافری حجم نمونه تصادفی ساده از روش کوکران بدست آمده است(90نفر). در پرسشنامه ب-کشش تقاضای بار حجم نمونه تعداد شرکت های فعال و دارای قرارداد با راه آهن ایران در زمینه حمل بار وکالا می باشد(10 شرکت). در دیگر پرسشنامه ها با توجه به محدودیت های موجود، حجم نمونه برابر با تعداد کارشناسان و خبرگان بخش بازرگانی، امور مالی و امور مسافری راه آهن ایران که به آنها قابلیت دسترسی داشتم می باشد. در پرسشنامه ج-پرسشنامه نرخ تعرفه مسافری حجم نمونه 18 نفر می باشد و در پرسشنامه د- نرخ تعرفه باری حجم نمونه 19 نفر می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه مقایسه‌ سبک شناسانه‌ حبسیّات مسعود سعد سلمان با حبسیّات خاقانی

3-4-روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم می شوند. در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای ( اینترنت، کتب، مقالات، پایان نامه ها، گزارشات و…) و در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به فرضیات تحقیق از روش میدانی(ابزار پرسشنامه که ساخته ایم و آزمون های مربوط به پایایی و روایی که انجام می دهیم.) استفاده شده است.

3-5-ابزار جمع آوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسسشنامه

3-5-1-مصاحبه

مصاحبه با تعدادی از مدیران و خبرگان ارشد  بخش بازرگانی راه آهن ایران درباره پرسشنامه و نحوه طراحی آن صورت گرفت. سوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سوالات تحقیق قرار داشته و منجر به طراحی پرسشنامه تحقیق شده است .

3-5-2-پرسشنامه

پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار های جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی ، عبارت است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-4-1-هدف اصلی

ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

1-4-2- اهداف فرعی

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بار و مسافر در راه آهن ایران
  • شناسایی عوامل موثر بر تعیین نرخ تعرفه باری و مسافری در راه آهن ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران  با فرمت ورد