دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و سنت

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1. اقتصاد در لغت :

اقتصاد این کلمه در زبان واژه‌ شناسان، از ماده «قَصَدَ» در معنای رفتن، روان شدن، قصد چیزی یا کسی را کردن، خواستن، نیت کردن، در اندیشه کاری بودن[1].خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب العین در بیان مفهوم «اقتصاد» گفته است: قصد به معنای استقامه الطریق، یعنی پایداری در راه است. میانه‌روی در زندگی اقتصادی آن است که نه اسراف کند و نه «تقتیر» و سخت‌گیری. [2]

راغب در مفردات می‌گوید: «اقتصاد به معنای اعتدال در امور است بدون افراط و تفریط به تناسب هر موضوع. در اقتصاد اعتدال به پرهیز از اسراف و بخل‌ورزی است.»[3]همچنین در لسان العرب، عمده معنای «اقتصاد» همان اعتدال و میانه‌روی ذکر شده است: «هرگاه توصیه می‌شود «علیکم بالقصد» یعنی بر شما باد ملازمت حدوسط بین افراط وتفریط در همه امور، اعم قول و فعل و فکر و عقیده و چیزهایی مانند آن.»[4]

مصطفوی در نتیجه‌گیری از اقوال لغت‌شناسان می‌گوید: اصل در معنای قصد، توجه کردن به کار و اقدام عملی بر انجام آن است. دیگر معانی مانند اعتدال از قراین حالی و مقالی یا مقامی استفاده می‌شود یا از لوازم معنای اصلی به شمار می‌روند.[5]

2-2. اقتصاد در اصطلاح علم اقتصاد

اقتصاد در اصطلاح علم اقتصاد، به عنوان دانش بررسی رویدادهای اقتصادی در زمینه تولید، توزیع و مصرف به کار می‌رود [6].به عبارت دیگر، دانش اقتصاد به بررسی روش‌های به کارگیری منابع کمیاب به منظور تولید کالاها و خدمات برای توزیع میان افراد نیازمند و گروه‌های اجتماعی برای مصرف می‌پردازد.[7]

ارسطو: علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه[8]. آدام اسمیت: اقتصادعلم بررسی ماهیت علل ثروت ملل است. استوارت میل: اقتصاد عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع.  [9]

بنابراین، علم اقتصاد، دانشی است که به تخصیص بهینه کالاها و فرآورده‌ها می‌پردازد؛ علمی که به تشریح حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلی آنها توجه دارد.

مسئله اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری مطرح است و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد. نگاه اسلام به مسئله اقتصاد، نگاه خدامحورانه برای اصلاح وسعادت انسان است و اموراقتصادی بشر را جزئی از مجموعه قوانین خود می‌داند که تنها می‌تواند قسمتی از حیات انسانی را تنظیم کند و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم مؤثر می‌شمارد.[10]

2-3. مقاومت درلغت:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه نقش تجزیه و تحلیل بازدهی بازار بورس تهران، به منظور تعیین سرمایگذاری

مقاومت مصدری است از ریشۀ «قوم» و هم‌ ریشۀ مستقیم، قوام، استقامت و قیام است که هر کدام از این واژه‌ها معانی بسیار عمیقی را در خود دارند.

و به معنای «در برابر تهاجم دشمن مقاومت کردن، رو در روی دشمن ایستادن»[11]، «ایستادگی کردن»[12]، « با کسی در امری برابری کردن ، ضدیت کردن»[13] می باشد.

[1] – آذرنوش، آذرتاش. فرهنگ معاصر عربی/ فارسی. تهران: نشر نی: هشتم:1386 ش. ص 544.

[2] – فراهیدی، خلیل بن احمد. العین. به کوشش: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات: اول: 140 ق. ص54.

[3] – راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ القرآن. به کوشش: صفوان عدنان داودی. دمشق: دارالقلم و بیروت: الدار الشامیه: اول: 1416ق، ص672.

[4] – فراهیدی، خلیل بن احمد. پیشین. ص 353.

[5] – مصطفوى، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه ونشرکتاب:1360 ش، ص 268.

[6] – آقا نظری، حسن. نظریه ‌پردازی اقتصاد اسلامی. تهران: سازمان سمت: 1385. ص39.

[7] – ایروانی، جواد. اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث. مشهد: دانشگاه علوم رضوی: اول:1384. ص24.

[8] – دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی. تهران: سمت: 1371. ص30.

[9] فدیر، لوییس. خودآموزاقتصاد. پیشین. ص8.

[10] – میرمعزی، سید حسین. اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: 1384، ص21.

[11] – بندر ریگی، محمد. المنجد (عربی ـ فارسی) ، ج2. تهران :1384 بی نا. ص1533.

[12] – معین، محمد. فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر:1381، ص .3057

[13] – عمید، حسن. فرهنگ عمید، ج3. تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر: 1389. ص2289 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

الف) سؤالات اصلی:

جایگاه اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و سنت چیست؟

ب) سؤالات فرعی:

  • راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن وسنت کدامند؟
  • در قرآن و روایات برای اقتصاد مقاومتی چه آثاری بیان شده است؟
  • موانع اقتصاد مقاومتی ازدیدگاه قرآن و سنت کدامند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و سنت  با فرمت ورد