دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:ساخت محلولها


– محلولهای بافری:

  • محلول بافر A :

این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mM 50 ،‌8/5=PH می باشد که از محلول استوک آن ،‌با غلظت mM200 به طریقه زیر تهیه شد:
مقدار g22/24 تریس بازی وزن شد و با ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. PH این محلول با استفاده از محلول Hcl ،‌37% تا 8/5= pH پائین آورده شد. سپس حجم نهایی توسط آب مقطر به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 4 بار رقیق شد تا محلول بافر A حاصل شد.
2-1- محلول بافر B:
این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mM50 ،‌8/6PH= می باشد که همانند محلول بافر A تهیه شد با این تفاوت که کاهش pH محلول تا 8/6=pH  صورت گرفت.
3-1- محلول بافر C:
این محلول ، بافر فسفات سدیم با غلظت mM10،8/6= pH است که از محلول استوک آن با غلظت mM 100به طریقه زیر تهیه گردید:
مقدار g81/35 نمک فسفات دی سدیک و g6/15 نمک فسفات مونوسدیک به همراه ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. سپس pH محلول توسط محلول Hcl، 37% تا 8/6= pH پائین آورده شد و با آب مقطر حجم نهایی محلول به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 10 بار رقیق شد تا محلول بافر c بدست آمد.
2- محلولهای االکتروفورز:
1-2- محلول بافر تانک یا الکترود:
این محلول شامل تریس بازی با غلظت M025/0 و گلایسین با غلظت M192/0 ، با 3/8= pH در آزمایشات الکتروفورز بکار گرفته شد. این محلول به حجم یک لیتر به صورت زیر تهیه شد:
مقدار g03/3 تریس بازی و g4/14 گلایسین وزن شده و در یک بشر یک لیتری تا حجم یک لیتر ، آب مقطر به آنها اضافه گردید.
2-2-محلول بافر ژل متراکم کننده (ژل فوقانی):
این محلول با غلظت M5/0 تریس بازی ، 8/6 = pH به طریقه زیر تهیه شد:
مقدار g 1/6 تریس بازی به همراه ml70 آب مقطر در یک بشر مخلوط شد و با کمک محلول Hcl37%، pH  آن تا 8/6 کاسته گردید. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به ml100 رسانده شد.
3-2- محلول بافر ژل جدا کننده (ژل تحتانی):
این محلول با غلظت M5/1 تریس بازی ، 8/8 = pH به طریقه زیر تهیه شد:
مقدار g 2/18 تریس بازی در ml70آب مقطر به حالت محلول درآورده شد و توسط محلول Hcl37% pH آن تا  8/8 کاهش پیدا کرد. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به  ml 100 رسانده شد.
4-2- محلول بافر نمونه (× 5):
حجم ml15 محلول بافر تریس بازی با غلظت 1M، 8/6= pH (g81/1 تریس بازی در ml15 آب مقطر) تهیه شد. به این محلول ml25گلیسرول ، و ml10 آب مقطر افزوده گردید و بخوبی مخلوط شد. به محلول حاصل چند بلور رنگ برموفنل بلو اضافه شد تا محلول به رنگ آبی تیره درآمد.
5-2- محلول آکریل آمید بیس آکریل آمید:
پودر آکریل آمید و بیس آکریل آمید سمی بوده و باید از استنشاق آنها جلوگیری کرد. جهت تهیه محلول استوک 8/30% از آن با استفاده از دستکش و ماسک ، در زیر هود شیمیایی ،‌مقدار g30 پودر آکریل آمید و g8/0 پودر بیس آکریل آمید وزن شد و در یک بشر تا حجم ml100 آب مقطر مخلوط گردید. برای حل شدن بهتر مواد فوق در آب مقطر ، بشر در حمام آب گرم قرار داده شد و به کمک همزن مغناطیسی به مدت 30 دقیقه مخلوط شد. سپس محلول بدست آمده توسط کاغذ صافی فیلتر شد و در ظرف تیره رنگی در یخچال نگهداری گردید. محلول فوق خطرناک و نورو توکسیک می باشد و در طی کار آبا آن باید از دستکش استفاده کرد.
6-2- محلول آمونیوم پرسولفات (APS):
جهت تهیه محلول 10 درصد APS، مقدار g1/0 پودر آمونیوم پرسولفات وزن شده و در 1ml آب مقطر حل گردید. این محلول بهتر است تازه تهیه شده و در یخچال نگهداری شود.
3- محلولهای رنگامیزی ژل پلی آکریل آمید:
1-3- محلول رنگامیزی کوماسی بلو G-250:
حجم ml50 محلول رنگامیزی با مخلوط کردن اجزاء زیر تهیه گردید:
ml15 متانل و ml10 اسید استیک گلاسیال با ml25آب مقطر مخلوط شد. به محلول حاصل مقدار g2/0-1/0 رنگ کوماسی بلو G-250 اضافه گردید تا محلول آبی تیره رنگی بدست آمد. این محلول بعنوان محلول ثبوت پروتئینها نیز عمل می کند.
1-1-3- محلول رنگبر:
برای زدودن رنگ از ژل ، به حجم بیشتری محلول رنگبر نسبت به محلول رنگامیزی نیاز است . حجم ml100از این محلول برای رنگبری یک ژل کوچک با ضخامت mm75/0 کافی می باشد. برای تهیه آن ml30 متانل و ml20 اسید استیک با ml50 آب مقطر مخلوط شد و در ظرف درب بسته ای نگهداری گردید.
2-3- محلولهای رنگامیزی نقره :
این محلولها شامل چهارمحلول ، به ترتیب جهت رنگامیزی بکار برده شدند. هر یک از محلولهای رنگامیزی به حجم ml60 تهیه شد که جهت رنگامیزی یک ژل کوچک با ضخامت mm75/0 کافی می باشد. تمامی محلولها برای هر بار رنگامیزی ، تازه تهیه شده و پس از استفاده دور ریخته شدند.
1-2-3- معرف ثبوت:
حجم ml60 محلول استوک استن 50% (V/V) (ml30 استن در ml30 آب مقطر) با حجم ml5/1 محلول استوک تری کلرواستیک اسید (TCA) 50% (V/V) (ml 75/0TCA در ml75/0 آب مقطر ) مخلوط شد. سپس 25 میکرولیتر محلول فرمالدتید 37% اضافه شد.
2-2-3- محلول پیش تیمار II :
حجم 100 میکرولیتر محلول استوک تیوسولفات سدیم 10% (W/V) (g 1/0 تیوسولفات سدیم خشک در 1ml  آب مقطر ) با ml60 آب مقطر مخلوط گشت.
 
3-2-3- معرف رنگ:
حجم ml8/0 محلول استوک نیترات نقره 20% (W/V)  (g2/0نیترات نقره خشک در ml1 آب مقطره ) و حجم ml6/0 محلول فرمالدئید 37% به ml60 آب مقطر اضافه شده و مخلوط گردید.
4-2-3- معرف ظهور
مقدار g2/1 کربنات سدیم وزن شده و در ml60 آب مقطر حل شد. سپس 25 میکرولیتر محلول فرمالائید 37% و 25 میکرولیتر محلول استوک تیوسولفات سدیم 10% (W/V)  (g1/0 تیوسولفات سدیم خشک در ml1 آب مقطر) به محلول فوق اضافه و مخلوط گشت
le=”color: #008000;”>(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق :قنات

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
ساخت محلولها