دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

4-1: مقدمه:

محقق برای پاسخگویی به سئوالات و پذیرش و عدم پذیرش فرضیاتی که برای تحقیق خود تدوین کرده است، باید داده‌ها را دسته بندی، مرتب، دستکاری و خلاصه کند. مجموعه‌ای وسیع، پیچیده وحجیم از اطلاعات که در برخی از موارد غیر قابل درک می باشد. باید به الگوها وشاخص های قابل درک و فهم که به بیان نتایج پژوهش کمک می کند، تبدیل شود.

این فصل برای تنظیم و خلاصه کردن داده ها بصورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیرپذیر برای هر تحقیق می باشد، تا بتوان بعلت یا وجود روابط بین مسائل پژوهشی تحقیق پی برد.

تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل دو بخش است:

الف: توصیف داده‌ها                             ب: تحلیل داده‌ها

الف – توصیف داده‌ها:

برای شناخت بهتر متغیرهای پژوهش و تشخیص الگوی حاکم برآنها از آمار توصیفی استفاده می‌شود. با استفاده از شاخصه‌های آمار توصیفی که شامل فراوانیها، درصدها، نمودارها، مقادیر مرکزی و پراکندگی و همبستگی است. داده‌ها را باید توصیف نمود.

ب- تحلیل داده‌ها:

از آنجائی که پاسخ سئوالاتی اساسی تحقیق باید از داده‌ها استنتاج شوداز آماراستنباطی استفاده می گردد. در تحلیل داده‌ها از روش های برآورد فاصله یا آزمون فرضیه استفاده میشود. در تحقیق حاضر از روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.

پس از آنکه داده‌های تحقیق گردآوری، استخراج و طبقه بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون‌های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، می‌رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، هدایت کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه،کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. استفاده می شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین¬المللی

یافته‌ها و دستاوردهای پژوهش عبارت است که از نتایج و تحلیل اطلاعات گردآوری شده. به بیان دیگر، تعبیر و تفسیر داده‌ها را یافته‌های پژوهش گویند. یافته‌ها و دستاورده‌های پژوهش اطلاعات واقعی است که از فرایند پژوهش علمی به‌دست آمده است.

از اینرو داده‌های تحقیق که اطلاعات خام و غیرتجربی و تنها آماره‌های کمی هستند باید با توجه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق تفسیر و تعبیر شوند تا به بافته‌ها و دستاوردهای پژوهش تبدیل گردند. در این مرحله اطلاعات و داده‌های کدگذاری شده پس از تجزیه و تحلیل و پردازش به وسیله رایانه توسط محقق مورد تفسیر و تعبیر قرا می‌گیرند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید