دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-5 محتوای اطلاعاتی سود

محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری بدین معنا است که اطلاعات حسابداری بتواند بر کیفیت مدل   تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر بگذارد. بنابراین سود حسابداری در صورتی دارای محتوای اطلاعاتی خواهد بود که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود، سود را به عنوان عامل مؤثر بر تصمیم گیری لحاظ کنند.

در ارتباط با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری تحقیقات زیادی صورت گرفته است که کانون توجه آنان پیرامون تمایز دو فرضیه رقیب بوده است. فرضیه مکانیکی که در ادبیات حسابداری دهه 1960 رایج بود، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورتهای مالی منابع اطلاعاتی به غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفاً بر اساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها تصمیم های خود را اتخاذ می نماید. فرضیه مکانیکی پیش بینی می کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفاً مکانیکی است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران ممکن است بطور سیستماتیک به وسیله گزینش ها و روش های حسابداری گمراه شوند.

رقیب فرضیه مکانیکی که اصطلاحاً فرضیه بازار کارا نامیده می شود، بیانگر این است که قیمت های بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور کامل منعکس می نمایند. با مطرح شدن فرضیه بازار کارا دیدگاه جدیدی ایجاد شد مبنی بر این که اطلاعات حسابداری تنها منبع اطلاعاتی در مورد شرکت ها نیست و منابع اطلاعاتی گوناگونی بر قیمت سهام تأثیر می گذارند. این فرضیه عاملی شد تا محققان پژوهش های عدیده ای درباره محتوای اطلاعاتی سود انجام دهند که نتایج بدست آمده مبین این است که سودهای حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی هستند. تحقیق بال و براون[1] را می توان پایه ای ترین کار انجام شده در این خصوص دانست. تحقیق آنان باعث پرحجم شدن استفاده از تئوری اثباتی در حسابداری گردید، زیرا نتایج کار آنان مبین این بود که تغییرات سود حسابداری و قیمت سهام با هم ارتباط دارند. بدلیل محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و تأثیرگذاری آن بر قیمت سهام، ضرورت بررسی وضعیت کیفیت سود شرکت ها توجیه می شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با عنوان : مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم¬های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه¬گذاری و شیوه¬های تأمین مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1) Ball & Brawn

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدفهای تحقیق:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقدعملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر.متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید