دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با نگرش به تقلب دانشجویان دانشگاه ایذه با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چکیده :

نقش متغیرهای شناختی، شخصیتی و اجتماعی در تبیین رابطه بین نگرش مذهبی و و تقلب دانشجویان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما کمتر به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدین‌منظور در این پژوهش به بررسی رابطه نگرش مذهبی و تقلب پرداخته شده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و تقلب دانشجویان دانشگاه ایذه بوده و فرضیه اصلی تحقیق این است که بین نگرش مذهبی و تقلب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه رابطه وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه مورد بررسی 100 نفر از دانشجویان که در رشته‌های مختلف علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی فیزیک و …در سال تحصیلی           88-89 مشغول به تحصیل بودند و به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان پنج کلاس انتخاب گردیدند. آزمون نگرش مذهبی (دارای 20 سؤال، سه گزینه‌ای) و پرسشنامه پژوهش (GHQ) برای سنجش ملاک‌های سلامت، شامل مذهبی بودن ، ارتباط با خداوند، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی به عنوان ابزار تقلب تحقیق استفاده شد و داده‌های به‌دست آمده با روش آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار (SPSS-13) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین نگرش مذهبی و وتقلب  (r = -0/23)، همچنین بین نگرش مذهبی و اضطراب(r = -0/20) و اختلال در کارکرد اجتماعی (r = -0/21) در سطح معناداری (p<0/05)رابطه وجود دارد؛ اما بین جسمی‌سازی و افسردگی با نگرش مذهبی رابطه معنی‌داری دیده نشد. ضرایب همبستگی منفی بدین‌معنی است که هرچه نگرش مذهبی بالاتر باشد، علائم دیدگاه مذهبی و درنتیجه تقلب بیشتر است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که نگرش مذهبی با افزایش تقلب دایان در رابطه است. پژوهش‌های آینده لازم است میزان تعمیم‌پذیری این یافته‌ها را بررسی کنند.

مقدمه

اگر دانشجویی یک بار از طریق تقلب موفق شود نمره ی خوبی بگیرد دیگر نمی تواند با فکر خودش امتحان دهد ودر مقابل وسوسه ی نوشتن ازروی دست دیگران پایداری نکند.

بیشتر دانشجویان در طول سالهای دانشگاه حداقل یکی دوبار تقلب می کنند ودر بیشتر این موارد بدون ان که مطلب درسی را فهمیده باشند با نمره ی غیر واقعی به کلاس بالا راه می یابند و این موضوع مشکلات بسیاری را بوجود می آورد بیشتر والدین می خواهند فرزندان آنها درک کنند که تقلب کردن کار درستی نیست حتی اگر بدون تقلب نمره ی بالا تری را نگیرند . (عبدالوهاب،1999) در یک تعبیر خشن شاید بتوانیم بگوئیم فردی که تقلب می کند مانند کسی است که دزدی میکند اما با شیوه ی دیگر. همانطور که در دزدی پنهان کاری، ترس و تجاوز به حقوق دیگران وجود دارد در تقلب هم وجود دارد.اما گفته میشود که تقلب میتواند چیزی شبیه دروغگوئی باشد. به نظر میرسد که فرد سالم نباید تقلب کند گر چه نتواند به همه سئوالات امتحانی پاسخ دهد. چون او میداند تقلب از سنخ چه نوع اعمال و رفتاری است. (آزاد،1381)

روانشناسان تقلب را یک بیماری روحی شخصیتی میدانند ومی گویند وقتی یک پیام روشن ودقیقی در مورد نادرستی تقلب به دانشجو نمی دهیم وبه اندازه ی کافی آن را اشکار نمی کنیم چگونه می توان انتظار داشته باشیم آنها در دانشگاه تقلب نکنند. ( الوندی ،1382)در همین راستا برخی مطالعات دلیل اصلی بروز تقلب را ناشی از دو عامل میدانند :

1-فشار ها وانتظاراتی که بر دانشجوه هان برای کسب موفقیت وارد میشود .

2- برآورد دانشجویان از احتمال گیرافتادن او در جریان تقلب .بنابر این معلم برای به حداقل رساندن تقلب می تواند اقدامات متعددی را انجام دهد. در این مقاله سعی بر ان است. علل گرایش دانشجویان به تقلب و راهکارهای پیشنهادی برای آن را بررسی کنیم.

بیان مساله :

دلیل گسترش بسیاری از رفتارهای ناهنجار در جامعه از جمله تقلب در محیط‌های آموزشی، این است که افراد با انجام رفتار خلاف قانون، به خواسته خود می‌رسند یا به بیان علمی رفتار بد پاداش می‌بیند؛ یعنی رفتار بد نتیجه می‌دهد. بعضی از این افراد نیز شاید نه از روی نیت بد بلکه از روی اضطرار دست به تقلب می‌زنند. (اوجی،1382).

به هر حال علت هر چه باشد، تقلب موریانه‌ای است که بنیان آموزش را می‌خورد. در بسیاری موارد با دانشجویانی روبه‌رو شده‌ام که با تعجب می‌پرسند مگر می‌شود که کسی تقلب نکند یا حتی باور نمی‌کنند که کسی در طول تحصیل تقلب نکرده باشد! در مقایسه با دو دهه پیش که خودم روی صندلی و نیمکت کلاس می‌نشستم، تصور می‌کنم در حال حاضر از قبح تقلب تا اندازه‌ای کاسته شده است. شاید توجهی که مسئولان نظام آموزشی به دیگر مسائل می‌کنند، سبب شده است تا از توجه به این ناهنجاری که به‌صورت نگران‌کننده‌ای متداول شده است، بازبمانند. اگر قرار است کیفیت آموزش در تمام سطوح ارتقا یابد، یکی از راه‌های آن اِعمال مقررات موجود در زمینه برخورد با تقلب است. (بروستاد ،1998)

اهمیت و ضرورت تحقیق :

این تحقیق صرفاً در رابطه با مسائل آموزش و پرورش و نظام آموزش و پرورش کشور می باشد و با توجه به بررسیها وتحقیقاتی که در این زمینه می شود می توان   مشخص نمود که چه عواملی می توانند در نظام آموزش و پرورش دخیل باشند و از این عوامل چه عواملی مضر و چه عوملی می توانند مفید باشند .و چه عواملی می تواند به بهتر درس خواندن دانش آموزبدون افکار منفی و تقلب با دل سرشاز از اطمینان و تکیه به خداوند و نگرش مثبت (مذهبی) می توان باشد .

بررسی نمودن این عوامل و تحقیق و کار کردن بر روی آنها می توان بررسی رابطه نگرش به تقلب و نگرش مذهبی در بین دانشجویان و از آنجائیکه تعلیم و تربیت امریست پیوسته ،مستمر و همه جانبه ، تاثیر فاکتورهای چون شراط خانواده و میزان تحصیلات و آگاهی اولیاء شرایط فرهنگی و اقتصادی   و مجموعه شرایط محیط آموزش بر یکدیگرو نتیجتاًدر تعلیم و تربیت امری است اجتناب ناپذیر ، لذا مطالعه هر یک بدون در نظر گرفتن تاثیر و تاثر شرایط دیگر امریست دشوار با این پیش فرض ما برای تاثیر میزان تحصیلات و آگاهی اولیاء و دانش آموزان   در عملکرد تحصیلی فرزندانشان را مورد بررسی قرار داده ایم .

از مجموعه نظرات روان شناسی اجتماعی ، روان شناسی تربیتی در روانشناسی رشد چنین بر می آید که دانشجویان همه مهارتهای و ارزشها را از محیط خود کسب می کنند و اولین محیط اجتماعی مهم خانواده است و بعد دانشگاه چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ، چه مستقیم و چه غیر مستقیم تحت تاثیر پدر و مادر خود قرار می گیرندو در دانشگاه تحت تاثیر اساتید و مجموعه پیرامون آن . و به دست آنها تربیت می شوند .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   روش تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

 اهداف تحقیق :

الف-هدف کلی:

هدف کلی از این انجام این تحقیق بررسی رابطه نگرش به تقلب با نگرش مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال های 88-89 بوده است .

ب-اهداف اختصاصی:

– بررسی رابطه نگرش به تقلب با نگرش مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال های 88-89

– بررسی سطح سواد دانشجویان پسر شهرستان ایذه در سال 88-89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

– بررسی سطح سواد دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

– بررسی رابطه شغل دانشجو و میزان سواد و یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

– بررسی بررسی میزان تدریس اساتید در کلاس و سطح تفهیم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

– بررسی رابطه امادگی ذهنی دانشجو در روز امتحان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

– بررسی میزان ترس و دلهره دانشجو در کلاس درس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

 فرضیه های تحقیق :

فرضیات تحقیق عبارتند از:

1- بین نگرش مذهبى به تقلب تفاوت وجود دارد.

2- بین میزان تحصیلات والدین و نگرش مذهبى رابطه وجود دارد.

3- بین نگرش مذهبى به تقلب و پایه تحصیلى رابطه وجود دارد.

4- بین نگرش مذهبى و الگوهاى موردتقلب مورد ارائه به دانشجویان از طریق رسانه‏هاى گروهى رابطه وجود دارد.

5- بین وضعیت اقتصادى خانواده و تقلب و نگرش مذهبى دانشجویان رابطه وجود دارد

تعریف واژه های بکار رفته :

تقلب چیست:

همه ما با معنی و مفهوم تقلب آشنا هستیم گر چه تقلب میتواند به مصداقهای زیادی تعمیم داده شود اما منظور ما تقلب در امتحانات درسی است.شاید کمتر کسی باشد که تقلب نکرده باشد اما این گستردگی باعث آن نمی شود که زشتی آنرا از بین رفته بدانیم. بلکه تلاش ما باید این باشد که با این پدیده مبارزه کنیم. ( اوجی،1382)

این مقاله می کوشد علل گرایش دانشجویان ابتدایی به تقلب و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از تقلب را بررسی کند و متغیرهای که در آن وجود دارد عبارتند از:دانشجویان ، معلم ها، دوستان، والدین. که هر کدام از این متغیرها به نحوی با هم دیگر رابطه دارند ومی توان گفت که علل تقلب بعضی از دانشجویان می تواند معلم ودوستان و والدین باشد. (رمضانی،1382).

مثلا:  برخی از والدین به جای دانش فرزندشان صرفاً به نمرات وی تکیه کرده و چنانچه نمره ممتاز یا قابل قبولی نگیرد، مرتب او را با دیگر دانشجویان مقایسه و سرزنش می کنند.

ویا دلیل دیگر معلمان ودانشگاه است،به این دلیل که درصد قبولی کلاس و یا دانشگاه یا دانشگاه بالا برود در سرجلسات امتحان با مسامحه کاری برخورد می کنند. .(کین ولارکین،1999).  و دانشجویان هم برای درس نخواندن و تنبلی و گرفتن نمرات غیر واقعی عادت به تقلب کردند و این واقعیت مخصوصا در مدارس ابتدایی و راهنمائی رخ داده است.

و از اهداف دیگر این مقاله عبارتند از :

1-راهکار های پیشنهادی به معلمان و والدین برای جلو گیری از تقلب .

2- راهکار های پیشنهادی به خود دانشجویان برای جلوگیری از تقلب .

3-توضیح انواع روش های تقلب در دانشگاه ها ورا ههای جلوگیری از ان.

4-بیان نتایج تقلب از نظر روانی .

5-و….

معنای تقلب در ذهن یک دانش آموز چیست؟

تا به حال از خودتان پرسیده‌اید! در معنای لغوی تقلب می‌خوانیم: وارد شدن در کاری به نفع خود و به ضرر دیگری، حقه زدن و دغل‌کاری کردن. از کنار تقلب؛ حتی از کنار کلمه‌اش ساده نگذرید وقتی معنایی به این وحشتناکی دارد: حقه زدن، دغل‌کاری کردن! شاید به نظرتان تقلب کردن دانش‌آموزان یک عمل ساده و حتی عادی بیاید که رزوی شما هم انجام داده‌اید اما همین خطاهای کوچکی که اتفاق می‌افتادند کم‌کم بزرگ می‌شوند؛ بزرگ‌تر می‌شوند و عدم توجه به آنها تبدیل می‌شود به تهدیدی برای جامعه و ترویج فرهنگ تقلب و دروغ و از دیگران سوءاستفاده کردن، تقلب در مردسه؛ تقلب در رعایت نوبت صف اتوبوس، تقلب در انتقال حقیقت و ساده بگوییم تقلب یعنی دروغی که نباید ساده از کنار آن گذشت. نمره دروغین، مثل حرف دروغ است مثل عملکرد دروغ است که اگر حل نشود، درون ما و فرزندان و دانش‌آموزانمان نهادینه می‌شود. (لوزوف، 1999)

همان‌طور که شاید خیلی از ما تا به حال به معنای تقلب و تاثیر آن روی زندگی‌مان دقت نکرده‌ایم بچه‌ها و دانش‌آموزان و دانشجویان هم معنای تقلب را نمی‌دانند و این اولین و مهم‌ترین و کاربردی‌ترین راه برای جلوگیری از تقلب است.

روان‌شناسان توصیه می‌کنند اگر متوجه شدید دانش‌آموز یا فرزندتان مدام در حال تقلب کردن است به جای اینکه اول از همه شروع به مواخذه کردن او کنید، اول معنای تقلب را برای او توضیح دهید. (ویلیامز،2006)

اگر دانش‌آموز یا فرزند شما به‌گونه‌ای تربیت شده باشد که نسبت به این مفاهیم

ـ دروغگویی، دزدی ـ احساس بدی داشته باشد وقتی متوجه شود این نوع عملکردش هم به نوعی دروغگویی یا دزدی و فلان به حساب می‌آید: نیروی کنترل درونی‌اش خودبه‌خود جلوی عملکرد نادرستش را می‌گیرد.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با نگرش به تقلب دانشجویان دانشگاه ایذه