درون لوزی، در نیم دایره های سمت راست پائین تنه دیده می شود.
در هر طرف از قلاب کمربند، سه آویز، آویخته شده است(B-2) طرح بالاپوش فرد سوم از سمت چپ، پرنده هایی را در یک خط نشان می دهد. این پرنده ها رو به سمت راست دارند. گلهای داوودی شانزده پری روی ران و درون نیم دایره پائین تنه او دیده می شود. بنظر می رسد روی سرآستین های او نیز گلهای داوودی وجود داشته باشند، ولی بدرستی قابل مشاهده نیست.(B-3)
طرح بالاپوش فرد چهارم (B-4) از سمت چپ، دارای نقش متقارن یک جفت طاووس روبروی هم است. هر کدام از طاووس ها سه تاج دارند و پرهای بلند دم آنها به شکل دایره پیچ خورده است. گلهای چهارپر دوتایی درون نیم دایره پائین تنه حکاکی شده است. در هر طرف کمربند او، سه آویز، آویزان است. نواری که به طور عمودی در قسمت وسط کمربند آویزان است. ادامه طرح گل های چهارپر را نشان می دهد و بین آنها، نقوش کروی کوچکی وجود دارد. بنظر می رسد که قسمت بالای نوار کمربند تا شده باشد، بطوری که تنها نیمی از نقش که چهارپر را می توان روی کمربند دید. طرح روی سرآستین ها قابل تشخیص نیست. نفر پنجم از چپ کلاه استوانه ای متقارن دو پرنده ساده قرار گرفته است. درون نیم دایره پائین لباس، گیاه گلداری از نیم رخ دیده می شود. در روی نواری عمودی که در وسط کمربند او قرار دارد، می توان نقش گل های هشت پری را تشخیص داد که تنها نیمی از آنها رویت است. این نقش نیز مانند نقش لباس نفر چهارم در بالا تنه لباس رسم شده است.
تزئینات بالا پوش، خدمه این گروه، نقوش پرندگانی مشابه ای پرندگان گروه رم دهندهای گراز را نشان می دهد. در این جا پرندگان بزرگتر از نوع قبل هستند و موتیف های پیچیده تر و زیباتری از جمله نقش طاووس روی لباس دیده می شود. طرح های پرنده به صورت متقارن یا افقی است نوارهای عمودی کمربند و طرح نیم دایره قسمت پائین لباس خدمه در مقایسه با لباس افراد رم دهنده از تزئینات بیشتری برخوردار است.
د- لباس زنان نوازنده قایق CI و CII
در سمت چپ قایق های شاه، قایقی با پنج زن نوازنده در آن، در حرکت است. در لبه چپ قایق، قایقرانی پاروئی در دست دارد. این نوازندگان در حال نواختن چنگ هستند. آنها به نیم رخ نشسته اند ولی بالا تنه ایشان به حالت سه رخ است. زیر جامه آنها با موتیف مجزایی، از شانه تا بازو و قسمت بالای سینه، تزئین شده است. سرآستین آنها شکل چهار گوشی را دارد و طرح متفاوتی روی آن دیده می شود. نوازندگان روی زیر جامه خود را بالاپوشی پوشیده اند که از شانه چپ تا پائین تنه چین های فراوانی خورده است. روی ران بالاپوش طرح مجزائی، درون چهار گوشی متشکل از ایره های متوالی دیده می شود. یقه کمی شل است و آویزهایی روی آن وجود دارد.
آنها گردنبند بزرگ و گوشواره های با گوی کوچک به خود آویخته اند، و به موهای بلندشان که تا به کمر می رسد گیس بافی هایی با زیور آلات بلند زده اند. سر زنان به علت آسیب هایی که به آنها وارد آمده است کاملا مشهود نیست. با وجود این احتمال می رود که در اصل، آرایش و تزئینات مو تا بالای سر ادامه داشته است. لباس نوازندگان در قایق سمت چپ، به جز آخرین نوازنده همان سمت، ناتمام و تنها خطوط آنها رسم شده است. روی این لباس ها طرح مشخصی دیده نمی شود. طرح زیر جام

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق با موضوعرگرسیون، سری های زمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید