با عنوان : گارانتي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان:

گارانتي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

– مقدمه

امروزه در دنيايی زندگی می کنيم که شتابان به سوی جهانی شدن گام بر می دارد و در اين رهگذر عرضه يک محصول در يک سيکل جهانی صورت می گيرد.تحولات در دنيای امروزی بيشتر از همه كشورهايي را تحت تاثير قرار خواهد داد كه دارای اقتصاد تک محصولی هستند(مانند نفت). در دنيای امروزی نفت تأثیر خود را بعنوان طلای سياه از دست داده می باشد. دوران کنونی وارد دوران مشتری مداری شده می باشد به تعبیری ديگر،مشتری محور کليه عمليات می باشد و توجه جديد در بازاريابی مشتری محوری می باشد يعنی ارائه کالا و خدماتی مطلوب به مشتری که موجبات رضايتمندی را فراهم سازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امروزه، سازمانها در جهت ايجاد يك ساختار ضروري مناسب لازم می باشد كه خود را به درستي به مشتريان معرفي نمايند و استمرار مشتری زمانی صورت ميگيرد که مشتری يا مصرف کننده ارتباطی تنگاتنگ با شرکت و يا سازمان فروشنده داشته باشد.حالت خاصی از اين ارتباط ارتباط و برخوردی می باشد که مشتری با کارکنان شرکت و يا سازمان دارد.اين امر غیر از در سايه ارائه خدمات رضايت بخش ميسر نخواهد بود.

نكته اساسي و بسيار مهم اين می باشد كه وقتي در فرهنگ جامعه اي، جايگاه تأثیر و كاركرد مشتري به درستي تعريف و تعيين شده باشد و خدمت به مشتري به عنوان يك ارزش مطرح و به آن اقدام گردد سازمانها در مدار و دور صحيح خود قرار مي گيرند به طوري كه هر سازمان خدمات با كيفيت و با ارزش به مشتري ارائه داده و از خدمات ارزشمند ديگر سازمانها بهره مند مي گردد و در نتيجه رضايت و بالاتر از آن خرسندي و وفاداري مشتري را فراهم مي نمايد.نظر سنجی از مشتريان يک شيوه پويای بازاريابی و عامل فروش های جديد برای شرکت به شمار می رود رضايت مشتريان نوعی بيمه،در برابر اشتباهات احتمالی موسسه می باشد،مشتريان همیشگی در روبرو شدن با اين اشتباهات غير عمدی به سمت رقبا نمی طریقه و به همين دليل می باشد که جلب رضايت مشتريان يکی از مهمترين وظايف سازمان ها و موسسات شده می باشد. آگاهی از مفهوم کيفيت خدمات و کوشش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کيفيت منجر شده و از طريق افزايش سطح کيفيت خدمات می توان افزايش رضايتمندی مشتريان را انتظار داشت.بنابراين رخوت و کم تحرکی در صحنه تجاری ما به پايان رسيده می باشد در شرايطی که شرکت های مختلف به سوی توليد محصولات مشابه گام برداشته اند و توليد فراتر از نياز جامعه می باشد آنها که خود را با شرايط جديد متناسب نکرده و هنوز توليد کالا و خدمات خود را مطابق سليقه های شخصی ارائه می­کنند محکوم به حذف از صحنه تجاری خواهند بود.

1-2- بيان مساله

گارانتي[1] نوعي اقدام به مراقبت از محصولات فروخته شده محسوب مي گردد و در واقع نوع تعهد آينده به مشتريان تلقي مي گردد و شامل كليه اموري می باشد كه شركت ها پس از فروش كالا به مقصود جلب رضايت مشتري[2] انجام مي­دهند و موجب ارزش[3] بيشتر محصول يا خدمات­­مي گردد. (بهزاد ، 1389).يکی از مهمترين راهکارهای تبديل مشتری راضی به مشتری مستمر،خدمات پس از فروش و وجود گارانتی در محصول يا خدمات می باشد.رضايت مشتريان در اثر ارضای نيازهای پنهان و عیان آنها تامين می گردد در صورتی که بتوان اين نيازها را به درستی شناسايی نمود و به دقت روی آنها سرمايه گذاری نمود،نه تنها مشتريان ناراضی به مشتريان راضی تبديل­ می شوند بلکه می توان بطور مستقيم تعداد آنها را افزايش داد،با ارضای دسته ای از اين نيازها، می توان،آنها را به مشتريانی وفادار تبديل نمود که نياز شرکت به داشتن چنين مشتريانی بر کسی پوشيده نيست.مهمترين ابزار سنجش عملکرد بخش خدمات بعد از فروش هر شرکتی اندازه گيری ميزان رضايت مشتريان می باشد. اين امر نه تنها جهت سنجش عملکرد خدمات قبل از فروش شرکت مفيد بوده بلکه به مقصود تعيين استراتژيهای رقابتی مناسب ، امری ضروری می باشد. در چند سال اخير اين امر، در سطح ملی مورد ارزيابی قرار می گيرد. نتايج حاصل از اندازه گيری رضايت مشتری در بسياری از کشورها راه را برای يافتن بهترين و متعادلترين سازمانها نشان می دهد و معيارهای اتخاذ تصميمات استراتژيک به مقصود ارزيابی و بهبود وضعيت رقابتی را فراهم کرده می باشد . در اين رهگذر  صنعت خودرو نيز در دنيا با چنين تفکر و انديشه ای شکل گرفته و با سرعت فزاينده ای در حال  رشد و پويايی می باشد و به اين صنعت در کنار همه فعاليتهای مشتری يا مصرف کننده به عنوان تداوم بخشنده ی اين رشد و حرکت نگاه می کنند . پر واضح می باشد که اين توجه موجب می گردد که کوشش و کوشش همه دست اندرکاران اين صنعت در راه جلب رضايت بيشتر و برطرف کردن نيازهای مشتری يا مصرف کننده باشد.

بسياری از شرکتها بر اين نکته واقفند که خدمات پس از فروش موجب وفاداری و تکرار خريد می گردد اما خدماتی که ارائه می گردد بايد در جهت انتظارات مشتری باشد.ارائه خدمات به مشتريان هميشه حائز اهميت بوده می باشد.مشتريان امروزي فرصت انتخاب بيشتري نسبت به مشتريان در دهه هاي گذشته دارند. اين امر به دليل رقابت بيشتر محصولات و خدمات در بازار مي باشد.(رنجبريان،1380) در نظريه هاي جديد مديريتي ، سطح بالاي خدمات دريافتي متناسب با نيازهاي مشتري تعريف مي گردد و مشتري داراي نقشي محوري در هدايت فعاليت هاي سازمان می باشد.(پاراسورامان و همكاران[4] ، 1985) رضايت مشتری ميزان مطلوبيتی می باشد که مشتری به خاطر خصوصيات مختلف محصول کسب می کند.رضايت مشتری موجب وفاداری آنها می گردد و در نتيجه افزايش شهرت و اعتبار شرکت همچنين افزايش سودآوری آتی شرکت را به دنبال دارد.(اندرسون و ديگران،1381).

مشتري اغلب سطح خدمات را با مقايسه بين خدمتي كه دريافت كرده و خدمتي كه انتظار داشته می باشد،ارزيابي مي كند، لذا هدف از ارتقاي سطح خدمات به حداقل رساندن شكاف بين خدمات درك شده و مورد انتظار مشتريان می باشد.(صدری،1378) خدمتی که در آن مشتری حس می کند که در معامله انجام شده ارزشی مضاعف را دريافت داشته می باشد .اين يک ارزش می باشد که بتوان به وسيله تبليغات مثبت خود مشتريان ، موجبات فروش جديد را برای شرکت فراهم نمود.بالعکس نارضايتی مشتريان از خدمات ارائه شده ميتواند سهم شرکت را از بازار کاهش دهد.

امروزه اكثريت شركت ها به اين نكته واقفند كه يكي از مهمترين عوامل موثر براي رقابت در بازارهاي جهاني خدمات گارانتی می باشد. از حوزه هايي كه به گونه عمده اين مهم را كانون توجه خود قرار داده می باشد ، صنعت خودروسازي[5] مي باشد. در واقع اگر خودروساری بخواهد ابقا و تثبيت گردد خدمات پس از فروش خود را می بايست از ويژگی های برتر محصولات خويش به شمار آورد(خسروی،1382)و در تمامي اين شركت ها بهره گیری از آخرين فن آوري هاي بشر به صورت يك راهبرد درآمده می باشد. به همين دليل محصولات توليدي كارخانجات خودروسازي داراي مشابهات زيادي شده اند.(آدامز[6] ،2004)بعلاوه ارائه خدمات مطلوب به مشتری مستلزم سيستمی می باشد که نبض مشتری را در اختيار داشته باشد و پيش بينی های دقيقی برای تامين نيازهای مشتری بنمايد.(نوهاس،1385)در دست داشتن اطلاعات دقيق و به موقع موجب می گردد که بتوانيم به شکايات مشتری پاسخ سريع تری داده و تحويل معتبرتری را تعهد نماييم.(پارکر،1384).

 

بنابراين يافتن پاسخ برای سوال زير هدف اصلي نگارنده خواهد بود:

ابعاد كيفيت خدمات بر رضايت مشتريان در شركت سايپا چه تأثيری دارد.

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق

در مورد ضرورت انجام تحقيق بايد گفت در شرايط رقابتی امروز که پيش بينی می گردد در آينده فشرده تر نيز گردد ، حفظ مشتری و کسب رضايت مشتری در سازمان ها از اهميت فزاينده ای برخوردار می باشد.اگر يک مشتری از شرکت يا موسسه فروشنده راضی باشد اثرات آن بر سودآوری شرکت يا موسسه را از سه طريق ملاحظه می کنيم :اول اينکه مشتری راضی رضايت خود را به ديگران انتقال می دهد و به صورت غير مستقيم برای شرکت يا موسسه تبليغ می کند.دوم اينکه همين مشتری که احساس رضايت دارد خريد يا تکرار خريد خود را افزايش می دهد و سوم اينکه وی به خريد کالا يا خدمات جديد شرکت يا موسسه نيز تمايل پيدا می کند . بطوری که شرکتهای پيشرو در صنعت خودروسازی دنيا کوشش دارند تا از اهرم خدمات پس از فروش در ايجاد رضايت و وفاداری خود بهره گیری نموده ، سودآوری مطلوب را نيز تضمين نمايند.سطوح بالاي ارائه خدمات به مشتريان به عنوان ابزاري در جهت نيل به مزيت هاي رقابتي بهره گیری مي گردد.بسياری از سازمانها و شرکتها به اين نکته مهم پی برده اند که ارائه خدماتی دارای کيفيت،می تواند مزيت رقابتی نيرومندی برای آنان به ارمغان آورد مزيتی که بر انجام  سود بالاتر می انجامد و برای رسيدن به اين امر مهم کافی می باشد و به انتظارات مشتريان از کيفيت خدمات ارايه شده پاسخی مناسب داده گردد و يا اينکه از آن پيشی گرفته گردد.(کاتر و آرمسترانگ ،1379،ص 817)

شايد لويس و بومز اولين کسانی باشند که کيفيت خدمات را به عنوان اندازه گيری ميزان تطابق سطح خدمت ارائه شده با انتظارات مشتريان تعريف کرده اند و همچنين موروکريدون کيفيت را «به گونه پيوسته مطابق يا فراتر از انتظارات مشتريان اقدام کردن» تعريف می کنند . پارسورامان و ديگران کيفيت ادراک شده را به صورت قضاوت مشتری درمورد برتری يامزيت کلی يک شی تعريف می کنند و به گونه کلی کيفيت در ادبيات خدمات بر مبنای کيفيت درک شده از خدمات ، مفهوم سازی می گردد.اين تعريف با کيفيت ذهنی که شامل مولفه های ذهنی در مورد وقايع يا اشياء می باشد،متفاوت می باشد.در واقع کيفيت درک شده مقايسه عملکرد ادراکی با عملکرد مورد انتظار می باشد.(جوادين و آقاميری ،1387،ص81 )در هر صورت صرف نظر از عقايد درون سازماني كه ارائه دهندگان خدمت يا ديگر اعضا يك سازمان خدماتي ممكن می باشد داشته باشند كيفيت واقعي خدمات هميشه به وسيله مصرف كنندگان آن يعني مشتريان سنجيده مي گردد. تنها شناسايی و اندازه گيری رضايت مشتريان کافی نيست و علاوه بر آن بايد فرايند هايی که باعث نارضايتی شده اند مشخص گردد زيرا در غير اين صورت نارضايتی مشتريان بيشتر خواهد گردید.(زمانی،1380) ارزيابي هاي انجام شده نشان دهنده اين مطلب می باشد كه برداشت مشتري از خدمات در چارچوب انتظارات او شكل مي گيرد يعنی رضايت مندی مشتريان تفاوت ميان انتظارات و ادراک آنها از کيفيت خدماتی می باشد که دريافت می کنند.از اين رو تاکيد می گردد که بايد فراتر از انتظارات مشتری در بخش بازار مربوطه نگريست.کليد رضايت مندی در يک فعاليت اين می باشد که خدمات با کيفيتی فراتر از انتظارات مشتريان ارائه گردد. دلايل منطقی زيادی انجام اين تحقيق را اجتناب ناپذير می سازد که از مهمترين آنها می توان به نتيجه يک مطالعه و مطالعه در اين زمينه تصریح نمود که طی آن به اين نتيجه رسيده می باشد که با شناسايی عوامل موثر بر کيفيت خدمات و ارائه خدمات با کيفيت مطابق با انتظارات مشتريان می توان بر احساس رضايت مشتريان و به تبع آن بر رفتار خريد آينده آنان اثر گذاشت.

1-4-هدف تحقيق

سنجش تاثير ابعاد كيفيت خدمات(برمبناي مدل سركوال) بر رضايت مشتريان نسبت به خدمات گارانتي شركت سايپا كه سطح هر يك از مولفه هاي مورد نظر بر اساس اين مدل مورد بررسي و ارزيابي واقع مي گردد.لذا اهداف کاربردی تحقيق صورت زير می باشد:

  • سنجش ارتباط آراستگي ظاهر كاركنان مراكز خدمات گارانتي سايپا بر افزايش سطح رضايت مشتري
  • سنجش ارتباط ادب و تواضع كاركنان مراكز خدمات گارانتي سايپا بر افزايش سطح رضايت مشتري
  • سنجش ارتباط چيدمان منظم مراكز خدمات گارانتي سايپا بر بالا رفتن افزايش سطح رضايت مشتري
  • سنجش ارتباط بهره گیری از تجهيزات مدرن مراكز خدمات گارانتي سايپا بر افزايش سطح رضايت مشتري
  • سنجش ارتباط اطمينان از خدمات آتي مراكز گارانتي سايپا بر افزايش سطح رضايت مشتري
  • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • سنجش ارتباط تضمين خدمات مراكز گارانتي سايپا بر افزايش سطح رضايت مشتري
  • سنجش ارتباط اشتياق به پاسخگويي مراكز گارانتي سايپا بر افزايش سطح رضايت مشتري
  • سنجش ارتباط اعتماد به امنيت خدمات مراكز گارانتي سايپا بر افزايش سطح رضايت مشتري

1-5- چارچوب نظري تحقيق

نتايج مطالعه های توسط سازمان حمايت از مصرف کننده آمريکا نشان می دهد حدود60تا65 درصد از خريداران خودرو(بسته به بهای پرداخت شده برای آن)مهمترين ويژگی مدنظر خود در هنگام خريد خودرو را نوع و چگونگی خدمات پس از فروش و گارانتی محصول می دانند در اين ميان نکته جالب به اين موضوع بر می گردد که اغلب عقیده دارند شنيده های آنها در مورد چگونگی برخورد شرکت ها در هنگام ارائه خدمات پس از فروش، کيفيت اين خدمات بخش عمده تصوير ذهنی آنان از يک محصول را می سازد بنابراين اندازه گيري كيفيت خدمات بويژه با در نظر داشتن عدم تمايز ما بين محصولات ملموس[7] و غيرملموس[8] سازمانها در تامين الزامات نظامهاي تضمين و مديريت كيفيت كه در آخرين دهه از قرن بيستم توسعه يافت بيش از پيش مورد توجه واقع گردید. با اينكه طراحي يك ابزار مناسب جهت ارزيابي استنباط مشتريان از دير باز مورد توجه محققين بوده می باشد اما پيچيدگي و وجود مشكلاتي نظير فقدان ويژگيهاي استاندارد براي خدمات عرضه شده و يا عدم شناسايي ابعاد مختلف كيفيت در حوزه خدمات،طریقه تهيه مدلهاي اندازه گيري را سالها به تأخير انداخت.به دليل طریقه فزاينده توليد خودرو در داخل و مسأله جهاني شدن به خصوص كه موضوع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني[9] مطرح و مذاكره با شركت هاي خودروسازي انجام شده می باشد(روزنامه اقتصاد[10] ،1390)،لازم است كه خدمات گارانتي كه در ايران به خدمات پس از فروش اطلاق مي گردد نيز به ميزان رشد توليد خودرو توسعه يابد. بنابراين در اين تحقيق به شناسايي سطح رضايت از خدمات گارانتي شركتهاي توليدي خودرو با مطالعه موردي در شركت سايپا از منظر مشتريان خواهيم پرداخت.

تعداد صفحه :126

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان