با عنوان : روش های مدلسازی نور و فازی سیستم با تقریب خطی و محلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاداسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.SC” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق-كنترل
عنوان:
روشهاي مدل سازي نور و فازي سيستم با تقريب خطي و محلي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده

امروزه بشر در بسياری زمينهها, ارتباطات, مخابرات, ناوبری, جستجو, امداد, هواشناسی, تحقيقات و دفاع وابسته به ماهواره هاست. ماهوارههايي که هر يک با هزينههای چندين ميليون دلاری به بهره برداری رسيدهاند, دارای سيستمهای کنترل, حفاظت و پشتيبان بسيار پيشرفته مي باشند. با اينحال در دو دهه اخير اختلالاتی در عملکرد آنها ديده شده که ناشی از تغييرات هوای فضا می باشد. هدف از اين تحقيق توسعه روشهای هوشمند در پيشبينی پديدههای هوای فضا، شامل فعاليت خورشيدی، فعاليت ژئومغناطيسی و طوفانهای ژئومغناطيسی به روش نوروفازی خطي و محلي میباشد. نتايج پيشبينیها بصورت مستقيم يا غيرمستقيم در توسعه سيستمهای هشدار برای ماهواره ها بکار میروند.

روشهای پيش بينی هوشمند بخوبی در جهت افزايش قابليت تعميم مدلها توسعه يافته و نتايج چشمگيری را در افق پيشبينی يک مرحله ای نشان داده اند. و زیرا سيستمهای پيشبين توسعه يافته بر اساس مدل فازی عصبی خطی محلی علاوه بر امکان اجرا با قدرت کم محاسباتی و حافظه، و توان پردازش حجم بسيار زياد دادهها، از قابليت تعميم بالايي نيز برخوردارند. الگوريتم های يادگيری برای اين مدلها از کمترين پارامترهای قابل تنظيم برخوردار بوده و کاملا خودکارند.

مقدمه

تمايل جديدی که در جهت عينی شدن، اخيرأ مطرح شده می باشد بهره گیری از منطق فازی در ترکيب با محاسبات عصبی و الگوريتم ژنتيک می باشد.عمومأ منطق فازی ،شبکه های عصبی و الگوريتم ژنتيک به عنوان پايه و اساس تشکيل دهنده می باشد.انچه که به عنوان محاسبات نرم ديده مي گردد، به حساب مي ايند.بر خلاف روشهای متداول قديمي که محاسبه سخت به شمار می طریقه، محاسبات نرم با هدف به کاربردن تولرانس برای موارد عدم دقت در دنيای واقعي سازمان دهي شده می باشد.اصول راهنمای محاسبات نرم عبارتند از در نظر گرفتن تولرانس برای عدم دقت،عدم اطمينان و تا حدی درست،به مقصود دستيابی به توانايی رديابي ،مقاوم بودن و همچنين راه حل ارزان و سريع مي باشد،در بين ترکيبات مختلفمربوط به محاسبات نرم ،موردی که بيش از بقيه در اين زمان مورد توجه می باشد ترکيب منطق فازی و محاسبات عصبي مي باشد که تحت نام سيستمهای عصبي – فازی شناخته مي شوند.در منطق فازی چنين سيستمهايی تأثیر بسيار مهمي را در تاثير پذيری قوانين از مشاهدات بازی مي کنند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تحقيقات شبکه های نوروفازی جديد مي باشد و اولين کتاب احتمالا توسط kasko (1992 بوده می باشد.

شبکه های عصبي اين توانايی را دارا مي باشند که يک تابع را تخمين بزنند .ولي غير ممکن می باشد که نتايج را بصورت زبان محاوره ای طبيعی بيان کنند.در ساخت مستقيم يک شبکه عصبي، اطلاعات مورد نياز جهت اموزش ارائه مي گرددو مدلهای مات و مبهم و غير قابل درک به وجودمي ايد.ولي يک سيستم فازی به شما اجازه مي دهد که از تجربه افراد خبره که سيستم راتجربه کرده اند بهره گیری نماييد. قوانين فازی شامل بياني از جملات مي باشد که تقريبا به زبان طبيعی مي باشند اما نمي توانند قوانينشان را ياد بگيرند.

ترکِيب شبکه عصبي و منطق فازيدر مدلهاي نورو فازی يادگيری را به خوبي با قابيت خواندن تهيه مي کند. مهندسان کنترل اين فايده را پيدا مي کنند زيرا مدلها مي تواند با پردازش اپراتور بيان و تکميل شوند.

سيستمهای استنتاج فازی بدليل انعطاف، شفافيت ساختار و قابليت يادگيری بسيار مورد توجه قرار گرفته اند، بطوريکه در دو دهه اخير روشهای بسياری برای آموزش آنها توسعه يافته اند. از آنجمله ميتوان به روش تطبيقی که تاکاگی و سوگنو برای مدل فازی عصبیشان ارائه کرده اند، مدلسازی B-spline تطبيقی توسط (ASMOD) Kavli، سيستم استنتاج فازی عصبی تطبيقی (ANFIS) توسط Jang و آموزش قواعد فازی با الگوريتم ژنتيکی (FUREGA) توسط Nelles تصریح نمود. همة اين روشها برای آموزش مدل فازی عصبی تاکاگی و سوگنو طراحی شده و در کاربردهای مختلفی مانند شناسايي، تخمين، کنترل، پردازش سيگنال و پيشبينی بکار رفته اند. در اين بخش ايده يادگيری عاطفی برای اين مدل طراحی شده و مورد آزمايش قرار گرفته می باشد. در زير توضیح مختصری از روشها ی مختلف يادگيری نوروفازی اورده شده می باشد.

تعداد صفحه : 57

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


پاسخ دهید