با عنوان : مدلسازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی – فرآیند
عنوان :
مدلسازي شبکه اي جریان سیال در بسترهاي فشرده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

تعیین مشخصه های جریان داخل یک بستر فشرده، به تشریح کامل مشخصه های هندسی حفره و پدیده های جریان در سطح موضعی نیاز دارد. برای تشریح پدیده های جریان در بسترهای فشرده استحکام نیافته، یک مدل شبکه ای دوبعدی (2-D) مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. این مدل شبکه ای متشکل از دو نوع مولفه متفاوت می باشد: «حفره های به صورت کره» و «مجراهای به صورت استوانه».

توزیع اندازه مولفه های شبکه با در نظر گرفتن یک مدل هندسی که از تخلخل و قطر متوسط ذره به عنوان داده های ورودی بهره گیری می کند، به دست می آید. براساس این مدل شبکه ای، یک شبیه ساز جریان معرفی می گردد. نتایج نشان می دهد از آنجا که اثرات اینرسی، ناشی از اتصالات میان شیارها (کانال ها) و حفره ها می باشند، این شبیه ساز قادر می باشد جریان تک فاز در تمام حالات ممکن جریان، از آرام تا متلاطم را تشریح کند. همچنین نتایج نشان می دهند که توافق خوبی میان مقادیر پیش بینی شده مدل شبکه ای و داده های تجربی ذکر گردیده در مقالات هست.

مقدمه:

پدیده های انتقال و جریان در سطوح بسیار متنوع علوم و مهندسی نظاره می شوند. فرایندهای بسیاری در صنایع مواد شیمیایی نظیر: جذب سطحی، تبادل یون، واکنشگرهای (راکتورهای) کاتالیزوری و شیمیایی، شامل یک بستر فشرده یا براساس آن هستند و معمولا در بردارنده جریان سیالات از درون یک محیط متخلخل می باشند. برای طراحی و عملکرد عملیاتی بهتر این واحدها، به درک عمیقی از مکانیزم های کنترل کننده پدیده های انتقال درون محیط های متخلخل نیاز می باشد. در میان جنبه های مختلفی که بایستی در نظر گرفته شوند، تاثیر ساختار فضای خالی، از مهمترین موارد می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تحولات اخیر در قدرت کامپیوترها و تکنیک های جدید تعیین مشخصه، بهره گیری از ساختار واقعی محیط متخلخل جهت مدلسازی پدیده انتقال را ممکن ساخته می باشد. زمانی که مدل های شبکه ای به کار گرفته می گردد استراتژی متفاوتی در نظر گرفته می گردد. هدف اصلی این می باشد که ساختار موضعی محیط متخلخل به کمک مجموعه ای از مولفه ها به شکل هندسی (نظیر کره، استوانه یا لوله انشعابی) نمایش داده گردد تا به سادگی رفتار هیدرودینامیکی آنها توصیف گردد. نوع مولفه های به کار رفته ممکن می باشد به هندسه ذره، مشخصه های محیط متخلخل، نحوه ساخت بستر فشرده و دیگر اطلاعات تجربی و نظری مربوطه بستگی داشته باشد. هدف مدلسازی و امکان حل معادلات مدل به صورت تحلیلی یا به کمک کامپیوتر نیز در انتخاب نوع مولفه ها اهمیت دارند. این مدلها کوشش دارند میان توصیف دقیق فضای خالی درون محیط های متخلخل و کوشش لازم برای حل معادلات موازنه، توازن مستقر کنند.

فصل اول

کلیات

پیش بینی متغیرهای فرآیند، مانند افت نهایی فشار و نرخ (سرعت) نهایی جریان، اغلب مبتنی بر انطباق های نیمه تجربی با ثابتهایی می باشد که بایستی با داده های آزمایشگاهی مطابقت داده شوند. بالاخص معادله ارگان (Ergun) به انطباقی استاندارد تبدیل شده می باشد؛ اما مثال های دیگر شامل معادله کوزنی (Kozeny) برای جریان آرام صحیح می باشد و معادله فورشیمر (Forcheimer) که در مدل بستر فشرده، فشار نسبت به جریان به صورت خطی تغییر نمی کند، برای جریان غیرخطی صحیح می باشد. در مجموع تعمیم این انطباق ها به موقعیت های مختلف امکان پذیر نیست؛ زیرا که براساس داده های تجربی هستند که برای سیستم های خاصی به دست آمده اند. همچنین مطالعه پدیده های انتقال مانند جریان چند فازی امکان پذیر نیست زیرا که در مورد ساختار موضعی اطلاعاتی در نظر گرفته نمی گردد. در نظر گرفتن ساختار موضعی در عین اینکه باعث پیچیدگی ریاضیاتی این مدل می گردد، باعث بالا رفتن کیفیت و کارائی مدل هم می گردد. به خاطر ساختار اتفاقی و بسیار پیچیده بسیاری از بسترهای فشرده، مدل تقریبی ساده ای از ساختار حفره ها بایستی مورد مطالعه قرار گیرد که این مدل بایستی بتواند مشخصه های اصلی انباشتگی را در قالبی که از لحاظ ریاضی قابل بهره گیری باشد، حفظ کند.

رویکردهای مختلفی جهت مدلسازی ساختار فضای متخلخل یک بستر فشرده یا یک محیط متخلخل، با سطح پیچیدگی مختلف با بهره گیری از انواع اطلاعات تجربی، پیشنهاد شده اند. یک نوع از این مدل ها با تعریف کردن سلول های اولیه – جهت اظهار ساختار موضعی بستر فشرده – جریان اطراف ذرات محیط متخلخل را تشریح می کند. در آغاز این مدل ها فرض کردند که هر ذره منفرد یک سلول را تشکیل می دهد به این شکل که حضور و تاثیر ذرات کناری از طریق عبارات تصحیحی و شرایط خاص مرزی، به حساب آورده می گردد. بعدها جریان نیز با فرض ساختارهایی ساده برای بستر فشرده، مدلسازی گردید. بخصوص برای فشرده سازی های منظم متشکل از کره و استوانه، به دست آوردن عبارت تحلیلی برای تشریح جریان داخل بستر فشرده، امکان پذیر می باشد. برای بسترهای فشرده نامنظم و دیگر محیط های متخلخل، می توان برای تشریح میدان جریان از تکنیک های میانگین سازی حجم، بهره گیری نمود. معمولا این رویکردها در مورد جریان خطی (با مقادیر پایین عدد رینولدز)، مقادیر تخلخل بالا و زمانی که یک مدل ساده شده در محیط های متخلخل در نظر گرفته شده، قابل اعمال هستند.

تعداد صفحه : 70

قیمت : شش هزار تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com