دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

–  تهیه جدول و نمودار هیپسومتریک توزیع سطح با ارتفاع

به منظور بررسی توزیع سطح حوزه نسبت به ارتفاع   نمودار آلتی متری استفاده می‌شود. این نمودار با استفاده از روش وزنی و بر اساس درصد  مساحت و ارتفاع از سطح دریا، سطوح مختلف رسم می شود.

1-3-3-4- تهیه منحنی تراکمی ارتفاع – سطح

برای نشان دادن نحوه توزیع ارتفاع نسبت به سطح حوزه از  منحنی هیپسومتری استفاده می‌شود. این منحنی با استفاده از روش وزنی و بر اساس درصد تجمعی مساحت و ارتفاع از سطح دریا تهیه می‌گردد. از جمله موارد کاربرد منحنی هیپسومتری تعیین ارتفاع متوسط حوزه و استفاده از آن در روابط همبستگی عوامل جوی و ارتفاع می باشد.

تهیه نقشه شیب از (DEM)

جهت‌ تولید نقشه‌ شیب‌ دراین‌مطالعه‌ ازمدل‌ارتفاعی‌ رقومی‌ (DEM)بااندازه سلول 5 متر استفاده‌شده‌است‌. درمطالعات‌ آبخیزداری‌ به‌ویژه  پروژه‌های‌ کنترل سیلاب‌، شیب‌ حوزه‌ از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار می‌باشد. مطالعات‌ و برنامه‌ریزیهای‌ بعضی‌ ازبخشهای‌  مطالعاتی‌ پروژه‌ ازقبیل‌ فرسایش‌ ورسوب‌،کشاورزی‌، پوشش‌گیاهی‌ وغیره براساس‌ شیب‌ وتوزیع‌آن‌ صورت‌ می‌گیرد. شیب حوزه همواره به عنوان یک عامل اصلی و مهم در مطالعات پایه محسوب می‌گردد. با افزایش شیب سرعت حرکت روان‌آبهای حاصل از بارندگی نیز زیادشده و در فرسایش خاک مؤثر می‌باشد.

 

1-3-3-6- کلاس بندی نقشه شیب

باتوجه‌ به‌ اهداف‌ مطالعه یعنی کنترل سیل ‌و نظر ناظر فنی پروژه  کلاس‌های‌ شیب‌ به‌ شرح زیر انتخاب گردید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب

  • کلاس شیب صفر تا 2 درصد
  • کلاس شیب 2 تا 5 درصد
  • کلاس شیب 5 تا 8 درصد
  • کلاس شیب 8 تا 12  درصد
  • کلاس شیب 12 تا 20  درصد
  • کلاس شیب 20 تا 30  درصد
  • کلاس شیب 30 تا 60  درصد
  • کلاس شیب بیشتر از 60 درصد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناسایی خصوصیات فیزیکی مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات کنترل سیلاب و با استفاده از قابلیتهای  سیستم اطلاعات جغرافیایی

 مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه پارامترهای فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکارهای مناسب  با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده