دانلود پایان نامه

گرافیکی و صدا گذاری مطلوب محتوا را جذاب کرده و یک طراحی تست را پیاده سازی کند و با یک سناریوی خوب به طراحی نحوه تدریس رسیده و در آن طراحی نحوه تعامل و طراحی رابط کاربر را با یک شیوه اثر بخش و جذاب به سرانجام برساند با حضور برنامه نویسان توانمند، از نیازهای این مجموعه کاری می باشد. هدف اصلی در یک دوره آموزش الکترونیکی، تغییرات رفتاری یادگیرندگان با حداقل هزینه در کوتاهترین زمان ممکن است که برای رسیدن به این هدف ترکیب درستی از محتوا، رسانه، تعامل، فردی سازی، ترتیب مناسب، رابط کاربر، محیط یادگیری، نتایج مورد نیاز، نتایج با ارزش و یادگیرندگان باید مدنظر طراح باهوش و هنرمند قرارگیرد. توجه به اولویتها در موفقیت آموزش الکترونیکی حائز اهمیت می باشد، این اولویتهای را می توان به ترتیب: ۱_ اطمینان از انگیزه فراوان یادگیرنده برای یادگیری ۲_ هدایت یادگیرنده به سوی محتوای آموزشی مناسب و ۳_ ایجاد تجربه های یادگیری معنی دار و ماندنی در ذهن که راههایی برای آن در ذیل اشاره شده.
* محیط های کاربری جالب و موقعیت های بدیع
* ایجاد شرایط دنیای واقعی و معتبر
* وجود سناریوهای چندگانه حل مسئله
* شبیه سازی
* خطرپذیری و عواقب آن
* پرداختن به موضوعات جذاب
* عناصر رسانه ای و ارتباطی جذاب
* موقعیت های کاوش و تمرین
* طنز و شوخی
مولفه های اصلی که در یک سیستم آموزش الکترونیکی باید طراحی شوند عبارتند از انگیزه یادگیرنده، رابط کاربر یادگیرنده، ساختار محتوا و ترتیب آنها، پیمایش و تعامل که همواره باید آنها را در نظر گرفت. انگیزه یادگیرنده که یک چالش منطقی است در سیستم آموزشی باعث آزادسازی انرژی لازم برای یادگیری، حذف محرکه های منفی در کند کردن فرایندیادگیری، تقویت حافظه در کسب دانش، تشویق ایجاد دانش جدید، در نظر گرفته شدن و ارزیابی روابط بالقوه و تقویت روابط جدید معنی دار که در حافظه بلند مدت قابل ذخیره شدن باشد می گردد. قصد داوطلبانه فراگیر در پاسخ به نیازهای احساس شده، فرصت ها و پاداش ها از جمله منابع ایجاد انگیزه برای یادگیرنده می باشد. همچنین رابط کاربر یادگیرنده که به عنوان محیط کار یادگیرنده در سیستم آموزشی تعریف می شود باید به گونه ای طراحی شود که تمامی امکانات مورد نیاز یادگیرنده را در یک محیط تعاملی تجمیع کرده و ظاهر آن به صورت طبیعی و قابل تشخیص جلوه کند تا بتواند موثر بودن محیط را تقویت نماید. لازم است بدانیم رابط تاثیرگذار بر یادگیری باید بر محتوا و تعامل یادگیرنده تمرکز داشته باشد.
ایجاد یک دوره آموزشی تعاملی مناسب، کار بسیار پیچیده و پرچالش است، یک طراحی عالی از یک دوره آموزش الکترونیکی موفق و اثربخش همیشه در یک تجربه موثر آموزشی نهفته است. یک سیستم آموزش الکترونیکی باید بتواند به سرعت رفتارهای انسانی را تغییر دهد، مهارتها را ایجاد نموده و تولید دانش نماید.
در سیستم آموزش الکترونیکی نسل جدید ما باید سیستمی طراحی کنیم که در آن بتوان یادگیرنده اطلاعاتی از خود را به کامپیوتر بدهد و پارامترهایی از اینکه می خواهد به تنهایی مطالعه کند، همراه با کسی باشد یا در یک شبکه این کار را انجام دهد مشخص نماید و با توجه به آن اطلاعات، سیستم محتوای آموزش مورد نیاز یادگیرنده را بر پایه مدلی که از او ترسیم می کند در اختیار وی قرار دهد.
برای طراحی یک سیستم آموزش الکترونیکی چند پارامتر قابل توجه است:
الف) استاد با تجربه با علم به ضرایب سختی هر قسمت از محتوای آموزشی که می داند چه فعالیتها و توضیحاتی به تفهیم مسئله کمک می کند و ترتیب ارائه مطالب چگونه باید باشد، در یک آموزش الکترونیکی اثر بخش نقش آفرینی دارد.
ب) یادگیرندگان قدیم و جدید به عنوان منابع با ارزشی می باشند که می توانند مشکلات موجود در فهم مطالب و روشهایی که به فراگیری کمک می کنند را پیشنهاد داده و ایده های مختلف را در طول دوره طراحی و ارزیابی کنند.
ج) آلترناتیوهای آموزش الکترونیکی شامل پارامترهای پایه (مطالب موجود)، تمرکز طراحی ( براساس نیاز یادگیرنده)، پتانسیل محصول منابع انسانی مورد نیاز و محتوایی که باید تولید شود، می باشد.
د) اشیای یادگیری با قابلیت استفاده مجدد RLO (Rcusablc Learning Objects ) که مشخصه های اصلی آنان شامل: قابلیت استفاده مجدد، ساختار استاندارد و قابلیت پشتیبانی بهتر است.
توجه ۱ : طراحان در آموزش الکترونیکی باید بتوانند “محتواهایی را تهیه کنند که با محیط خاص یادگیری تطابق داشته باشد”
توجه ۲ : برای ایجاد دوره های آموزشی تعاملی نیاز به دانش عمیق محتوایی، بیش از حدی است که در منابع طراحی شده برای دوره های آموزشی توصیفی به کار گرفته می شود.
۱-۳- ساختار و ترتیب محتوا:
“اساس یک طرح آموزشی، تعریف آنچه اتفاق می افتد، چگونه اتفاق می افتد و کی اتفاق می افتد است. معمولاً تمرکز بر روی محتوا است، یعنی اینکه چه متنی را در بر گیرد، چگونه آن را استفاده کند و به چه ترتیبی”.
محتوا می تواند عبارتی مبتنی بر اطلاعات ( مانند حقایق، مفاهیم و رویه ها)، مبتنی بر هدف ( مجموعه ای از اهداف یادگیری)، مبتنی بر رسانه (متن ها، شکل ها، ویدئو)، مبتنی بر تجربه(عناصر یک سیستم یادگیری شامل هدف، رسانه، تعاملات و …) باشد.
دو نوع طرح برای ارائه محتوای آموزش الکترونیکی وجود دارد، اول طرح محتوا محور و دوم طرح یادگیرنده محور. در طرح محتوا محور به ویژگیهای اساسی تجربیات یادگیرندگان اهمیت کمی داده شده و اغلب به ساختار و ترتیب محتوا از دید متخصصین رشته توجه می شود و عموماً تمرکز بر روی محتوا است و کیفیت آموزشی را با چگونگی نحوه ارائه کامل آنها ارزیابی می کنند. این طرح زمانی اثر بخشی خود را دارد که یادگیرنده انگیزه بالایی داشته، اطلاعات به سادگی قابل درک بوده، مهارت ها بدون نیاز به راهنمایی قابل یادگیری بوده و می توان کار را مرحله به مرحله و با راهنمایی انجام داد.
در طرح یادگیرنده محور بیشتر روی وقایعی تمرکز می کنند که همان گونه که متن پیش می رود علاقه یادگیرنده را بیشتر جلب کنند. مسیر آموزشی یادگیرنده محور شامل ترتیبی است که در ذیل می آید.
۱-تعیین قابلیت های یادگیرنده و ایجاد ترتیب بر اساس آن ۲- تقسیم محتوا به صورت سلسله مراتبی قابل اجرا ۳- پیشروی مرحله به مرحله برای فراگیر ۴- اجازه دسترسی آزاد به یادگیرنده برای کسب تجربه ۵- اجازه مرور مطالب به یادگیرنده در هر زمانی.
در یک سیستم آموزش الکترونیکی یادگیرنده محور، ما به یادگیرنده اجازه می دهیم به صورت فعال عملکرده و به انتخابهایی از جمله: فکر در مورد یادگیری و محتوا، تست نتیجه گیری ها بر روی مسائلی که کار می کند و تمرین برای تقویت مهارت ها و سرعت اجرا بپردازد.
باید توجه داشت در زمان انتخاب و ساماندهی محتوا با هوشیاری از دام عوامل ذیل اجتناب کرد:
– عدم توجه به دیدگاه یادگیرنده، تدریس مطالبی که یادگیرندگان آنرا می دانند و تدریس مطالبی که یادگیرنده آنرا درک نمی کند.
– پیمایش در کاربردهای آموزش الکترونیکی خدماتی هستند که علاوه بر بهبودی توان مولفه های ارائه و تعامل مستقیماً به یادگیرنده اجازه می دهند تا بتواند پژوهش کند و مطالب را با هم مقایسه کند. از جمله خدمات پیمایش برای یادگیرنده عبارت است از :
*قابلیت مرور و ارزیابی شخصی؛
– از آنچه که می تواند یادگیری شود.
– چه مقدار با ارزش است؟
– چه مقدار طول خواهد کشید؟
– چقدر محتوا سخت است؟
* وقتی وارد سیستم شدید، قابلیت تعیین اینکه:
– چه مقدار خوانده اید؟
– چه مقدار باقی مانده است؟
* و به طور کلی
– برگشت و مرور مطالب
– برگشتن و گزینه ها و پاسخ های دیگر را آزمایش کردن
– پرش به جلو، مرور و بازگشت
– نشان گذاری و بازگشت به محل های مورد علاقه
– استفاده از خدمات جانبی مانند واژه نامه و مثال ها
– شروع مجدد و ادامه از محلی که مشغول مطالعه بودید.
۱-۴- تعامل آموزشی:
” غلبه بر تنبلی های ذهنی، بیدار کردن علاقه به آموزش، تقویت توانایی های یادگیری و فراهم کردن محیط بهینه برای یادگیری است. تعامل آموزشی علاوه بر وقایع مشاهده مانند کلیک کردن موس و کشیدن یک نماد شامل وقایع داخلی مانند به یادآوری، طبقه بندی، تحلیل و تصمیم گیری (فکرکردن) نیز می شود. تعریف عملیاتی تعامل آموزشی ” تعاملی که به طور فعال ذهن فراگیر را تحرک می کند تا کارهایی را انجام دهد که توانایی و آمادگی انجام وظایف به صورت مؤثر را تقویت کند.”
۱-۵- پورتال یادگیری الکترونیکی:
تعریف پورتال یادگیری الکترونیکی در اروپا به شرح زیر است:
آموزش الکترونیکی به معنی استفاده از فناوری های جدید چند رسانه ای و اینترنت به منظور بهبود کیفیت یادگیری از طریق تسهیل دسترسی به منابع و خدمات و همچنین مبادله و همکاری از راه دور است. بنابراین، آموزش الکترونیکی فراتر از آموزش مبتنی بر وب است، که شامل فرآیندها و برنامه های کار بردی از جمله یادگیری مبتنی بر کامپیوتر، یادگیری مبتنی بر وب و همکاری های دیجیتال است.
تجزیه و تحلیل شیوه های یادگیری الکترونیکی واقعی به سوی مطالعه الکترونیکی است، صحبت در مورد یک الگو برای آینده می تواند مفید باشد. آموزش الکترونیکی اجتماعی، که به معنای راه اندازی آموزش الکترونیکی اجتماعی فراگیر در یک محیط اجتماعی بزرگ (مانند چندین کشور همزبان) است. بنابراین استراتژی آموزش الکترونیکی باید مطالعه الکترونیکی را هدایت کند و مطالعه الکترونیکی نیز بر پایه محتوای الکترونیکی بنا نهاده می شود که هر چه این محتواها منسجم و دامنه وسیعتری در پیوند به یکدیگر داشته باشنده اثر بخش تر بوده و در غیر اینصورت به شکست کامل تبدیل می شود. پس باید مراقب تجزیه و تحلیل شیوه های یادگیری الکترونیکی واقعی نسبت به مطالعه الکترونیکی باشید.
۱-۶- تحقیق انجام شده در این پایان نامه
در این تحقیق آنچه مورد نظر ماست شامل، محتوای سیستم های آموزش الکترونیکی سنتی که در یک سیستم بسته کلیه روالها و ارائه محتوای آموزشی آن صورت می گیرد، در مقایسه با، سیستم پیشنهادی که محتوای آموزش الکترونیکی را مبتنی بر وب معنایی ارائه می دهد می باشد، و تلاش می شود بهترین شیوه بکارگیری فناوری های وب معنایی را در غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی با تکیه بر آمار و کاربردها ارائه نماید.
از جمله راهکارهایی که می توان برای پیشرفت، افزایش کیفیت و تسریع انتشار در بحث آموزش الکترونیکی به آن اشاره کرد خصوصی سازی۲ محتوای آموزش الکترونیکی به کمک سیستم های انطباقی۳ مبتنی بر شبکه وب معنایی است. یک استاد اگر بخواهد دسترسی شخصی به منابع آنلاین با پیکره باز۴ را در اختیار یادگیرندگان خود قرار دهد، نیازمند روشی آسان برای سازماندهی آنها در ابزاری انطباقی۵ می باشد.
قبل از ظهور شبکه وب، حجم

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید