منابع اطلاعاتی موجود برای کاربر یک سیستم سازگار محدود به متن از پیش نوشته شده اسناد، مسائل آموزشی، شرح آیتم ها و غیره بود. سیستم، محتوای خود را داشت و به هرگونه اسناد و مدارک خارج از خود دسترسی نداشت. ولی در شبکه وب هر سند یا فایل به طور بالقوه در دسترس هر سیستم انطباقی قرار دارد. چالش اصلی نحوه نگهداری و حفظ دسترسی سازگار۶ به اسناد و فایل های جدید است. آنچه در این بحث برای ما مهم است، روشهایی است که می توان به کمک آنها از محتوای موجود در وب برای آموزش الکترونیکی بهره گرفت و آنرا در سیستم بکار برد، که از جمله آنها عبارتند از:
۱- سازگار نمودن محتوای آموزشی۷ با ایجاد یک مدل محتوا۸ با استفاده از طبقه بندی موضوعات آموزشی به گروهها و طبقات بزرگ مانند سرفصل های آموزشی۹ که مبنایی برای مدل سازی و سازگاری دانش یادگیرنده۱۰ می باشد. در این روش ازهدایت انطباقی۱۱ و جهت دهی شده به سوی مسائل و پرسش های آموزشی پشتیبانی می شود. [Lie95] [Che98] [Bil99] [Bru]
۲- مدل سازی کاربر۱۲ بر اساس ارزیابی دانش فرد یادگیرنده مبتنی بر هستی شناسی۱۳ با تکیه بر موضوعات و حوزه هایی که یادگیرنده در آنها تلاش برای یادگیری دارد نیز شیوه ای از آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی را ارائه می کند که سیستم در آن می تواند به صورت اتوماتیک به طور انطباقی خواندن منابع آنلاین را به یادگیرنده توصیه نماید. در این روش به منابع متعدد دانش مربوط به کاربر، محتوایی که باید سازگار و منطبق شود و روشهایی که می تواند برای تطابق بهتر با کاربر انفرادی دنبال شود تکیه می کند. [Sch03] [Rub06]
از چالشهای اصلی سازگاری مبتنی بر محتوا، مدل سازی مناسب و کارآمد محتوای سازگار بر حسب قسمتهای مختلف حوزه۱۴ مربوطه است. مجموعه روابط و تعاملات یک یادگیرنده با محتوای سیستم سازگار می تواند از رفتارهای ثبت شده در جداول سیستم برگرفته شود. وظیفه سیستم سازگار تفسیر این داده ها و استفاده از آن برای پشتیبانی از تعاملات آتی یادگیرنده است. سازگاری سنتی مبتنی بر محتوا بر مدل های حوزه ترکیبی و روابط بین آیتم های محتوایی و مفاهیم آن حوزه تکیه می کند. این امر موجب می شود که سیستم های سازگار بر حسب معانی حوزه به جای محتوا استدلال کند و ویژگی های کاربران بر اساس تاریخچه رابطه و تعامل با سیستم، تعمیم می یابد.
در سیستمهای سازگار یا انطباقی که بر اساس یک پیکره بسته۱۵ از مجموعه محدود اقلام محتوایی فعالیت می کنند، رابطه اقلام محتوایی با اجزای آن حوزه به طور سنتی توسط یک کارشناس انسانی در مرحله ثبت و نوشتن صورت می گیرد. [Cra00]
امروزه دسترسی بر اساس شبکه وب یک استاندارد عملی برای اکثر سیستمهای سازگار و انطباقی شده است. بعضی از آنها فناوری هایی را معرفی می کنند که الهام گرفته از معماری و ساختار و امکانات قالب وب است مثل جهت دهی اجتماعی۱۶، فیلترینگ مشارکتی۱۷، مدل سازی کاربری توزیع شده، ولی سایر آنها از فناوری ها و تکنولوژی های سنتی انطباقی و سازگار در محیط های جدید استفاده می کنند مانند سیستمهای آموزش دهنده هوشمند۱۸. [Che98] [Che98] [Mor04] [Que03]
در روش اول مدل های محتوایی مبتنی بر موضوع، ایجاد محتوای سازگار برای طبقه بندی منابع آموزشی را بر اساس سرفصل ها و موضوعات مربوطه کاهش می دهند. لازم به ذکر است گسترش و توسعه یک سیستم سازگار موجود که مبتنی بر موضوع با یک محتوای جدید است، به کمک داده های پیوندی ارتقاء یافته و روشی در غنی سازی محتوا به شمار می رود.
در این تحقیق در تلاشیم تا افزایش میزان اثر بخشی، محتوای غنی شده آموزش الکترونیکی بر پایه وب معنایی، نسبت به آموزش الکترونیکی به صورت ایستا را به اثبات رسانده و روش های به کارگیری آن را ارائه کنیم. ضمناً ما شیوه های ارائه شده را ارزیابی می کنیم، تا تعیین کنیم ارائه دانش یادگیرندگان بر حسب سرفصل های موضوعی منجر به ارتقاء آموزش الکترونیکی با کیفیت خواهد شد یا خیر؟
پیچیدگی ایجاد محتوای سازگار اساساً ریشه در پیچیدگی مدل های دامنه به کار رفته در سیستمهای آموزشی انطباقی مدرن دارد. هرچه مدل سازی، مفصل تر و دقیق تر باشد، سیستم به شکل دقیق تر می تواند دانش و اطلاعات یادگیرندگان را ارزیابی کند و در نتیجه به طور اثر بخش تری محتوای جدید غنی شده خود را با هر یادگیرنده منطبق و سازگار می کند. در هر صورت سوالاتی که
مطرح است عبارتند از اینکه: مفهوم و معنای کلیدی غنی سازی محتوا در کجا قرار دارد؟ بهترین رابطه جانشینی بین دقت مدل و پیچیدگی مدل و بین اثربخشی سازگاری محتوا و سهولت ساخت و توسعه چیست؟
هدف اصلی که می توان در این تحقیق بر روی آن تکیه کرد، اثبات و نشان دادن این است که رویکردهای پیشنهادی قادر به حمایت و پشتیبانی از غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی به منظور ارتقاء توان سیستم یادگیری الکترونیکی با کیفیت بهتر است.
۱-۷- ساختار پایان‌نامه
این نوشتار شامل چهار فصل دیگر به شرح زیر میباشد: فصل دوم (پیش زمینه و بررسی کارهای مشابه): در این فصل در ابتدا مروری بر تاریخچه روشها، کاربردها و کارهای انجام شده در این حوزه اشاره می شود و به دنبال آن کارهای جدیدی که صورت گرفته آورده می شود.
فصل سوم ( روش پیشنهادی ): در این فصل که شامل چند بخش اصلی میباشد روش جدید پیشنهادی برای غنی سازی محتوای الکترونیکی ارائه شده است.
فصل چهارم (پیاده سازی و ارزیابی) : در این فصل به جزئیات پیاده سازی سیستم پیشنهادی و چگونگی نتایج ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده روشهای ارائه شده در ارزیابی می پردازد.
فصل پنجم (نتیجه گیری و بررسی کارهای آتی): در این فصل نیز به نتیجه‌گیری متدهای ارائه شده پرداخته شده و پیشنهادهایی برای کارهای آتی ارائه شده است.
فصل دوم
پیش زمینه و بررسی کارهای مشابه
۲-۱- وب معنایی ۱۹:
وب معنایی، ارتباطات مردم با یکدیگر و بخصوص تجارت جهان امروز را دچار تغییر و تحولی شگرف کرده است که اکنون در حال تبدیل جهان توسعه یافته به یک اقتصاد دانشی یا به صورت کلیتر، به یک جامعه دانشی می‌باشد. اکثریت محتوای وب امروزی برای مصرف انسان مناسب است؛ حتی محتوایی که به صورت خودکار از پایگاه‌داده‌ها تولید شده است، معمولا بدون نیاز به اطلاعات ساختاری اصلی موجود در پایگاه‌داده، قابل ارائه است. مصارف عمده از وب در حال حاضر شامل جستجو در اطلاعات توسط افراد و استفاده از آن میشود. این فعالیت‌ها به طور مشخص به نحو احسن توسط ابزار نرمافزاری پشتیبانی نشده‌اند. جدا از وجود پیوند‌هایی که در بین سندها ارتباط برقرار می‌کنند، ابزارهای بسیار ضروری، ارزشمند و اصلی برای این کار، موتورهای جستجو می باشد.
هرچند حتی اگر یک جستجو موفقیت آمیز باشد، خود فرد است که باید سندهای انتخاب شده را کاوش کند تا اطلاعاتی که به دنبال آن است استخراج گردد. بدین صورت تضمین قطعی برای بازیابی اطلاعات وجود ندارد. بنابراین اصطلاح بازیابی اطلاعات، که در رابطه با موتورهای جستجو به کار می رود، تا حدی گمراهکننده است. علاوه بر این نتایج جستجوها در وب برای سایر ابزارهای نرم‌افزاری، آماده و قابل دستیابی نمی‌باشد.
موارد مورد بحث در زمینه مدیریت دانش، کسب، دسترسی و نگهداری از دانش در یک سازمان است. مدیریت دانش به عنوان یک فعالیت کلیدی در تجارت‌های بزرگ مطرح می‌شود زیرا به دانش درونی به عنوان سرمایه عقلانی می‌نگرند که به وسیله آن می‌توان به بهره‌وری بیشتر دست یافت، ارزش جدید ایجاد نمود و رقابت‌ها را افزایش داد. مدیریت دانش برای سازمان‌های بین‌المللی با بخش‌های پراکنده از لحاظ جغرافیایی دارای اهمیت خاصی است.
اکثر اطلاعات در حال حاضر با ساختار ضعیفی موجود است مانند متن، صدا و ویدئو. از دید مدیریت دانش، فناوری امروز از محدودیت‌هایی در زمینه‌های زیر رنج می‌برد:
• جستجوی اطلاعات. شرکت‌ها معمولا وابسته به موتورهای جستجوی مبتنی بر کلمه کلیدی هستند که محدودیت‌های آنها به طور خلاصه ذکر شد.
• استخراج اطلاعات. وقت و تلاش انسانی برای مرور سندهای بازیابی شده برای استخراج اطلاعات مرتبط مورد نیاز است. عامل‌های هوشمند کنونی قادر به انجام چنین کاری در حد رضایت‌بخش نمی‌باشند.
• نگهداری اطلاعات. در حال حاضر مشکلاتی از قبیل ناسازگاری در واژگان و خطا در حذف اطلاعات منسوخ وجود دارند.
• کشف اطلاعات. دانش جدیدی که به طور ضمنی در پایگاه داده شرکت‌ها وجود دارد با استفاده از داده کاوی استخراج می‌شود. هرچند این کار هنوز برای مجموعه سندهای توزیع شده و دارای ساختار ضعیف مشکل است.
• دسترسی به اطلاعات. اغلب دلخواه است که دسترسی به اطلاعات مشخصی برای گروه‌های مشخصی از کارمندان محدود گردد. “دید‌ها” که اطلاعات مشخصی را پنهان می‌کنند، از دید پایگاه‌داده‌ها شناخته می‌شوند ولی از طریق اینترنت (یا از طریق وب) به سختی قابل شناسایی هستند.
وب معنایی را می شود فضایی جهانی از جنس محاسبات هوشمند ماشینی تصوّر کرد که در آن تمامی کتاب ها، کتابخانه ها، دانشنامه ها و پایگاه های دانش به صورتی معنی گرا، با توانایی درک مفاهیم و ارتباط با همدیگر در کنار هم قرار خواهند گرفت۲۰. آقای برنرزلی، که معروف به پدر وب است، آینده وب را بصورتی پیشبینی نموده که علاوه بر قابل فهم بودن توسط انسان ها برای ماشین ها نیز قابل درک و پردازش باشد. ایده وب معنایی نیز از همین نکته منشأ می گیرد. [Ala85]
وب معنایی: “شبکه ای است در مقیاس جهانی برای رد و بدل کردن اطلاعات؛ بصورتی که این اطلاعات برای کامپیوتر قابل فهم و پردازش باشد.”قدم اول در ایجاد وب معنایی تغییر تفکر نسبت به داده هاست. مطمئناًً باید مفاهیم بیشتری به همراه داده ها ذخیره شوند تا آنها را برای ماشین قابل درک کنند[Ben02] [Vel02]. برای نگهداری مفاهیم در وب از مؤلّفه های وب معنایی استفاده می شود. بسیاری از استانداردها و ابزارهای وابسته به فنّاوری XML21 را می توان به وب معنایی نیز مربوط دانست. از آن جمله باید شمایxml22 چارچوب توصیف منابع۲۳ یا RDF، شمایRDF 24 و زبان هستی شناسی وب۲۵ یا OWL را برشمرد. برای نگاشت مستندات و داده های درون پایگاه های داده ای که تنها برای انسان یا برنامه های خاص قابل فهم و تحلیل هستند به مفاهیم واطلاعات خود-تعریف و گویا که قابل استنتاج و تحلیل توسط کامپیوتر هستند، لازم است که از یک یا چند آنتولوژی استفاده کرد.
هدف وب معنایی اجازه به سیستم‌های مدیریت دانش پیشرفته‌تری است:
• دانش در فضاهای مفهومی مطابق با معنایش سازمان‌دهی خواهد شد.
• ابزارهای اتوماتیک نگهداری را از طریق بررسی ناسازگاری‌ها و استخراج دانش جدید پشتیبانی می‌نمایند.
• جستجوی مبتنی بر کلمه کلیدی با

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد با موضوعآموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، تکنولوژی، ایالات متحده
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید