دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد

 

 1. I. مقدمه

.II شرطی کردن دمایی

 1. A. شرطی کردن دمایی سرد
 2. B. شرطی کردن دمایی دو مرحله ای
 3. C. تغییرات فیزیولوژیکی القا شده بوسیله دما
 4. D. شرطی کردن در دمای بالا

III. گرما دادن متناوب

 1. A. بهبود اثرات آسیبی انجماد بوسیله گرما دادن متناوب
 2. B. مکانیسمهای احتمالی گرما دادن متناوب
 3. IV. اتمسفر کنترل شده
 4. A. فواید
 5. B. خطرات
 6. V. تنظیم کننده های رشد گیاه
 7. A. اسید اسکوربیک
 8. B. تریازولها
 9. C. اتیلن
 10. D. پلی آمینها

.VI دیگر مواد شیمیایی

 1. A. قارچ کشها
 2. B. کلسیم
 3. C. آنتی اکسیدانتها و مواد نابود کننده رادیکالهای آزاد

VII. بسته بندی کردن

VIII. مومیایی کردن و دیگر پوشش دهنده ها

 1. IX. نکات نتیجه گیری شده

پیشینه ذکر شده

 

 

I. مقدمه

یکی از اهداف اصلی تحقیق روی آسیب در طول سرد کردن محصولات کشت شده یافتن روشهای موثر برای کاهش آسیب حاصل از سرد کردن است. محصولات تازه حساس به سرد کردن از فواید کلی نگهداری از طریق سرد کردن بهره مند نیستند و سریعاً اگر در یخچال نگهداری نشوند، نابود می شوند. اگر عمل سرد کردن در این بافتهای حساس افزایش داده شود و یا اگر ظهور علائم آسیب در طول سرد کردن به تاخیر بیفتد، در این صورت نگهداری کالاها در دماهای پایین تر برای کاهش میزان نابودی امکانپذیر است.

در طول 50 سال گذشته گزارشات متعددی درباره تکنیکهای مختلفی که می تواند در طول دوره بعد از برداشت برای کاهش آسیب به کار رود منتشر شده است. این تکنیکها می تواند به صورت شرایط دمایی، گرما دادن متناوب، کنترل اتمسفر، کاربرد تنظیم کننده های رشد، دیگر مواد شیمیایی، مومیایی کردن و پوشش دهنده ها و بسته‌بندی طبقه بندی شود.

سه پیشرفت اول دستکاری و تعدیل شرایط محیطی است، در حالی که بقیه شامل درمان مستقیم کالاست. بعضی از این تکنیکها روی کالاهای خاص موثرتر هستند. روشهای پیشگیری و کاهش آسیب در طول سرد کردن در مقالات مروری که قبلاً ذکر شده است. با وجود این تکنیکهای جدید دائماً در حال گسترش هستند. این مقاله مروری بر تکنیکهای مختلف بعد از برداشت برای کاهش آسیب در طول انجماد در خوشه های کشت های مختلف می باشد و آنها را جمع آوری می کند. همچنین برای کمک به خواننده و ارائه مطالب مورد علاقه اطلاعات بصورت جدول در آمده است. در یان جدولها، اجزاء مهم هر اقدام مانند دما، مدت شرطی کردن، دمای نگهداری، گرمای متناوب، مدت گرما دادن ودرجه حرارت و مقادیر CO2, O2 در نگهداری اتمسر کنترل شده، تنظیم کننده های رشد برای کاهش آسیب درطول سرد کردن آمده است.

خواننده هایی که به جزئیات بیشتر علاقه مند هستند (در مورد مکانیسمهای ممکن در کاهش آسیب در طول سرد کردن) به مطالعات پارکین و همکاران (1989)، وانگ (1989) ریسون و روت (1990) مراجعه کنند.

II. شرطی کردن دما

دمای پیش از نگهداری اثری مهم بر حساسیت محصولات در برابر آسیب حاصل از انجماد دارد.

جدول 2-1 خلاصه ای از دماها و زمانهایی که به کاهش آسیب در طول سرد کردن در خوشه های مختلف کمک می کند را نشان می دهد.


جدول 2-1: دما و مدت استفاده شده در عمل پیش شرطی کردن برای کاهش آسیب انجماد در محصولات کشتی مختلف

محصول دمای پیش شرطی کردن مدت پیش شرطی کردن دمای نگهداری مرجع
خیارها 18 1-9 روز 5 Hirose 1985
15 1 روز 5/6 Nakamura 1985
37 1 روز 5 Hirose 1985
بادمجانها 10 5 تا 15 روز 1 Abe, Chachin 1985
15و10 هر کدام یک روز 5/6 Nakamura 1985
گریپ فروت 10 یا 15

17

7 روز

6 روز

0 یا 1

0

Hatton, Cubbedge
38 17 تا 22 ساعت 2 یا 5/4 Chalutz 1985
5/34 3 روز 10 Brooks 1936
لیمو ترش 5 یا 15 7 روز 0-2 Houck 1990
21 3 روز 1 McDonald 1986
لیمو 7-20 1 هفته 5/1 Spalding, Reedes 1983
انبه 20و15 1و2 روز 10 Thomas, Oke 1983
20 12 روز 5 یا 10 Thomas, Joshi 1988
خربزه درختی 5/12 4 روز 2 Chen, Paull 1986
فلفل شیرین 10 5 یا 10 روز McColloch 1962
10 5 روز 1،4 یا 7 Risse 1987
سیب زمینی شیرین 32 10 روز 7 Picha 1987
گوجه فرنگی 8و12 4 روز 5 Maragoni 1990
36 تا 40 3 روز 2 Lurie, Klein 1991
هندوانه 26 4 روز 0 یا 7 Picha 1986
کدوی زوچینی 10 یا 15 2 روز 5/2 یا 5 Krames, Wang 1989

 

A. شرطی کردن دما

درجه حرارتی که میوه ها و سبزیجات دقیقاً قبل از عمل سرد کردن در تماس با آن قرار می گیرند به طور معنی داری به تحمل سرد کردن این محصولات تاثیر دارد. شرطی کردن در درجه حرارتهای کمی بالاتر از محدوده سرد کردن بحرانی تحمل محصولات را به سرد کردن در طول دمای نگهداریکم متعاقب را افزایش می دهد و ظهور نشانه های آسیب را به تاخیر می اندازد.

فلفلهای شیرین که در درجه حرارت زیر 7 نگهداری می شوند گودیهای سطحی و پرزهای زائد روی پوست آنها ظاهر می شود. با وجود این فلفلهایی که در 10 برای 5 روز قبل از شروع نگهداری در 1، 4 یا 7 شرطی شدند، کمتر در برابر سرد شدن آسیب دیدند.

گودی و فساد در کدوی تابستانی در درجه حرارت زیر 10 اتفاق می افتد. شروع علائم آسیب در طول سرد کردن به تاخیر افتاد وقتی کدوها در 10 یا 15 برای دو روز قبل از نگهداری در 5/2 یا 5 شرطی شدند.

خیارها نیز می توانند در 15 یا 18 قبل از نگهداری در 5 یا 5/6 برای پیشگیری از آسیب سرد شدن شرطی شوند.

خربزه های درختی در برابر سرماخوردگی پوستی روی آنها ظاهر می شود. پیش شرطی کردن خربزه های درختی برای 4 روز در 5/12 حساسیت به سرد کردن را کاهش می دهد.

فرایند سرد کردن در 2/2-10 مورد نیاز برای نگهداری لیمو و کریپ فورتها اغلب باعث آسیب در طول سرد کردن می شود. یکی از راههای کاهش وقوع آسیب در طول سرد کردن در زمان و بعد از فرآیند سرد کردن استفاده از شرطی کردن دمایی است. هاتون و کوبیدج فهمیدند که پیش شرطی کردن کریپ فروتها در 10، 15 یا 16 برای 7 روز می تواند باعث کاهش آسیب سرد کردن در 0 یا 8 شود.

چوآلتز نیز گزارش کرده اند که نگهداری گریپ فروتهای تازه چیده شده برای 6 روز در 17 قبل از آغاز فرایند سرد کردن باعث کاهش آسیب سرد کردن می شود. شرطی کردن دمایی نیز در بهبود آسیب سرد کردن دیگر مرکبات نیز موثر است.

لیموهای شرطی شده برای یک هفته در 5 یا 15 قبل از فرآیند سرد کردن در 2/2-0 آسیب سرد کردن کمتری از میوه‌های غیر شرطی شده در طول 4 هفته نگهداری در 10 بعد از فرآیند سرد کردن نشان دادند. لیموهایی که برای یک هفته در 7-20 قبل از نگهداری در 5/1 برای دو هفته شرطی شدند نیز آسیب کمتری نشان دادند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود تحقیق:بهداشت عرضه و مصرف آبزیان