با عنوان : تحليل ژئوپليتيك جايگاه جمهوري آذربايجان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

 دانشكده علوم انساني

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M.A »

رشته: ‌جغرافياي سياسي

 موضوع

تحليل ژئوپليتيك جايگاه جمهوري آذربايجان

در استراتژي منطقه­گرايي جمهوري اسلامي ايران

 استاد راهنما

دکتر سيد عباس احمدي

استاد مشاور

دکتر يوسف زين العابدين عموقين

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات پژوهش 4
1-1- اظهار مسئله 5
1-2 – سوال پژوهش 6
1-3- فرضيه‌ها 6
1-4- اهداف پژوهش 7
1-5- علت های انتخاب موضوع پژوهش 7
1-6- روش پژوهش و مراحل انجام آن 7
1-7- ضرورت هاي انجام پژوهش 7
1-8- سوابق ادبیات پژوهش 9
1-9- محدوده مورد مطالعه 12
1-10- سازمان دهی پژوهش 12
1-11- تعریف مفاهیم و اصطلاحات 12
1-11-1- جغرافیای سیاسی 12
1-11-2- ژئوپلیتیک 13
1-11-3- منطقه گرایی 13
1-11-4- استراتژي 13
1-11-5- ایران 14
1-11-6- جمهوری آذربایجان 14
فصل دوم – مبانی نظری 19
2-1- منطقه گرایی 20
2-2- استراتژی ژئوپلیتیکی 22
2-3- مفهوم ژئوپليتيك 23
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
2-3-1- تبار شناسي مفهوم ژئوپليتيك

23
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
2-3-2- رويكرد ژئوپلیتيك از بدو تولد تا كنون

24 2-4- عوامل مؤثر در ژئوپولیتیک

27 2-4-1- عوامل ثابت

27 2-4-2- عوامل متغیّر

30 2-5- نظریه‏های ژئوپولیتیک

32 2

2-5-1- ژئوپولیتیک؛ اهمیت سیاسی فضای جغرافیایی

  فصل سوم – ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و مطالعه مشترکات دو کشور ايران و آذربايجان

37 3-1-مطالعه عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان

38 3-1-1-موقعیت جغرافیایی

38 3-2- جغرافیای سیاسی جمهوري آذربايجان

42 3-3- جمعیت

43 3-4- مذهب در جمهوري آذربايجان

44 3-5- فرهنگ وآموزش در جمهوري آذربايجان

50 3-6- تاریخ کشور جمهوري آذربايجان

50 3-7- اشتراکات تاریخی و فرهنگی ايران و آذربايجان

54 3-8-همجواری و تأثیر عوامل ژئوپلیتیک

56 3-9- مواضع ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان در مورد رژیم حقوقی دریای خزر

57 3-10- منافع مشترک در دریای خزر

59 3-11- آذربایجان به عنوان همسایه­ای با اهمیت

60 3-12- روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان

61
3-13- فرصت­ها و تهدیدات در روابط ایران و جمهوری آذربایجان

61 3-14 سمت­گیری ژئوپلیتیک دو كشور ايران و آذربايجان

62 3-15- افزایش سطح واقع گرایی در هیئت حاکمه دو كشور

64 3-16- وجود پتانسیل مناسب برای همکاری اقتصادی

66 3-17- مهمترین واقعیت­های جغرافیایی و ژئوپلیتیک موثر در روابط دو كشور ایران وآذربایجان

68 3-17-1-عامل همسایگی

68 3-18- مطالعه عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان

71 3-18-1- سوابق تاريخي

71 3-18-2- معضلات استراتژیک

72 فصل چهارم – مطالعه استراتژی­های قدرت­های فرا منطقه­ای در جمهوری آذربایجان

75 4-1- قدرت­های منطقه­ای و فرا منطقه­ای

76 4-2- روابط با قدرت­های منطقه­ای و فرا منطقه­ای

77 4-2-1- روابط با ایران

77 4-2-2- روابط با آمریکا

79 4-2-3- روابط با روسیه

81 4-2-4- روابط با رژيم صهيونيستي

81 4-2-5- روابط با ترکیه

84 4-3- سیاست (داخلی و خارجی) جمهوری آذربایجان

87 فصل پنجم – آزمون فرضيات ونتیجه­گیری

90 5-1- مقدمه

91 5-2- ارزيابي فرضيه­ها

91 5-3- نتيجه گيري

93 5-4- پيشنهادات

96 منابع و ماخذ

97 چکیده انگلیسی

103

چكيده

در پژوهش حاضر نگارنده کوشش بر آن دارد تا با اتکا به به اسناد و واقعیت­های موجود در روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به یک جمع بندی در روابط دو کشور برسد. بدین مقصود سوالي با این عنوان که «از ديدگاه ژئوپليتيك، جمهوري آذربايجان در استراتژي منطقه­گرايي جمهوري اسلامي ايران از چه جايگاهي برخوردار می باشد؟» مطرح گرديد.

بر اساس سوال مطرح شده فوق فرضياتي با عناوين زیر مطرح می باشد:

1- تحولات ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان می­تواند بر استراتژی منطقه­گرایی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد.

2- مشترکات دو کشور بر طریقه تحقق استراتژی منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار خواهد بود.

3- استراتژی قدرت­های فرامنطقه­ای در جمهوری آذربایجان از موانع اساسی تحقق قدرت منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه شناخت جامع موقعيت ژئوپليتيكي جمهوري آذربايجان از سوي ايران موجب تبيين اهداف و تحقق استراتژي­هاي منطقه­اي اين كشور خواهد گردید. هر چند در بین دو کشور اختلافات زیادی نیز هست. جمهوری آذربایجان از دو همسایه غربی (ارمنستان) و همسایه شمالی (روسیه) احساس تهدید می کند و از آنجایی که آذربایجان بیش از 90 درصد از جمعیت شیعه دارد مسئولین این کشور از نفوذ مذهبی ایران بر مردم کشورشان می ترسند؛ لذا از جانب ایران نیز امنیت را احساس نمی کنند. از طرف دیگر ایران با دو کشور ارمنستان و روسیه دارای روابط حسنه می باشد که این عامل و شیعه هراسی آذربایجان باعث ایجاد شکاف عمیق در روابط دو کشور بوده و آذربایجان را بر آن داشته تا با کشورهای فرا منطقه ای همکاریهای مشترک داشته باشند. مانند رژیم صهیونیستی و آمریکا از دشمنان ایران محسوب می شوند و این عامل شکاف بین روابط این دو کشور را دو چندان نموده می باشد.

واژگان كليدي: ژئوپليتيك، استراتژي، جمهوري آذربايجان، ايران، منطقه گرايي.

مقدمه

در سیاست جغرافیایی یا ژئوپلیتیک که از نظر لغوی به معنای سیاست زمین می باشد، تأثیر عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل مطالعه می­گردد. بدون تردید یکی از متغیرهای موثر در شکل­گیری خط­مشی سیاست خارجی، مباحث استراتژیک و سیاست دفاعی هر کشور، محیط منطقه­ای و ابعاد مختلف آن
می­باشد. اگر چه امروزه منافع ملی کشورها مهم­ترین معیار برای تصمیم­گیری سیاسی می باشد، اما نباید فراموش نمود که منافع ملی واقع بینانه در ارتباط با ظرفیت اقدام دولت­ها تعریف می­گردد و اغراق نیست اگر گفته گردد جوهر ژئوپلیتیک را قدرت و توان ملی تشکیل می­دهد. به این معنا که موضوع ژئوپلیتیک ارتباط میان عوامل جغرافیایی ثابت و متغیر با سیاست دولت­ها در پرتو قدرت بالقوه و بالفعل می باشد. کشورها کوشش می­کنند از طریق تحلیل ظرفیت قدرت و مطالعه عوامل ژئوپلیتیکی زمینه دستیابی به قدرت بیشتر را به مقصود پشتیبانی لازم از منافع خود فراهم آورند.

در میان دولت­های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری آذربایجان در منطقه قفقاز جنوبی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد. این کشور با دارا بودن بیش از 700 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه دارای خصوصیات جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، تاریخی و فرهنگی خاص خود می­باشد، دارای منابع قابل توجه نفت و گاز و دومین کشور شیعه در جهان بعد از ایران داراي اهميت در همسايگي شمال ایران محسوب می­گردد. بنابراین نیاز می باشد جمهوری اسلامی ایران در استراتژی منطقه گرایی خود نسبت به عوامل اساسی و ژئوپلیتیکی موجود میان دو کشور شناخت کافی و دقیقی کسب نماید و در اتخاذ تصمیم گیری­های استراتژیکی و سیاست خارجی خود با جمهوری آذربایجان توجه قابل ملاحظه­ای به آنها داشته باشد.

1-1- اظهار مسأله

کشور جمهوری آذربایجان با داشتن اشتراکات قومی، فرهنگی و مذهبی به عنوان یکی از همسایگان شمالی ایران محسوب می‌گرددکه حدود700 کیلومتر مرز مشترک بایکدیگردارند. هردوکشوردارای ارزش­های مشترک متقابل وبعضی ازعناصرفرهنگی مشترک هستند. آذربایجان بعد ازایران دومین کشور شیعی جهان از لحاظ جمعیت می باشد.عضویت دوکشور در سازمان­های منطقه­ای همچون سازمان کنفرانس اسلامی وسازمان اکو از شاخص­های مهمی می باشد که دوکشور را به نحوی به هم وابسته و پیوسته کرده می باشد.

اما باوجود واقعیت­های جغرافیایی و ژئوپلیتیک مثبت و پیوند دهنده، قرار گرفتن این کشور در منطقه قفقاز و مجاورت با کشورهای دارای قدرت و اثرگذار مانند روسیه و ترکیه و نیز تاثیر پذیری این کشور از استراتژی های قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت جهانی باعث پیدایش رویکردها وسیاستهای خصمانه ازسوی کشورآذربایجان درمقابل جمهوری اسلامی ایران شده می باشد. گسترش پیوندهای این کشور با غرب وتمایل شدید آنان برای درگیرساختن بیشتر منافع ایالات متحده وحضور نظامی این کشور و نیز ناتودر منطقه ومهم­تر از آن تقویت هیجانات واحساسات ناسیونالیستی وضد ایرانی دراین جمهوری اختلاف برسرتعیین رژیم حقوقی دریای خزر- طرح موضوع آذربایجان واحد باشعارآذربایجانی­های جهان، ترس از اسلام شیعه و نفوذ اندیشه­های انقلابی به داخل کشورشان و نیز روابط ایران و ارمنستان ازدیدگاه جمهوری آذربایجان از دیگرسوو روابط جمهوری آذربایجان با ایالات متحده امریکا ورژیم صهیونیستی وفعالیت گسترده این کشور در لائیک کردن مردم و نیزتلاش برای ایجاد اختلافات وگرایشات قومی و فرهنگی در داخل مرزها ازدیدگاه ج.ا.ایران باعث گردیده غالبا روابط دوکشورسرد و بر مبنای بی اعتمادی باشد.

عدم تبیین استراتژی­های کارآمد و همه جانبه نگر از سوی ج.ا.ایران عملا راه را برای اجرائی کردن اهداف دیگرکشورها هموارنموده و این کشورها (قدرت­های منطقه­ای وجهانی) با بهره گیری ازحداکثر زمان ممکن فرصت­ها وبهره­برداری­های لازم راخواهند نمود و این امر را می­توان به عنوان اصلی­ترین عامل در روابط کنونی فی مابین تلقی نمود.

به هرحال وضعیت ژئوپلیتیک این کشور برای تبیین استراتژی‌های جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیتی بسیار زیاد می باشد.به تعبیری دیگر استراتژی ژئوپلیتیک، راهبرد و خط مشی اتخاذ شده از سوی یک دولت یا سازمان و ائتلاف بین المللی بر علیه رقبای خود برای رسیدن به اهداف و منافع ملی با بهره گیری از عوامل جغرافیایی می باشد(حافظ­نیا، 1379: 122).در این پژوهش کوشش شده می باشد علاوه برآشکارنمودن فرصت‌ها و چالش‌های مابین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران با یک مطالعه جامع نگرانه در جهت وضعیت و شرایط ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان به عنوان همسایه شمالی ایران از یک سو و نیز جایگاه منطقه‌ای و جهانی ژئوپلیتیک این کشور در توجه و تدوین استراتژی‌های منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد.

با در نظر داشتن اهمیت جمهوری آذربایجان در جهت ترسیم استراتژی‌های قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران به عنوان متغیر مستقل، جمهوری آذربایجان به عنوان متغیر وابسته و روسیه، اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به عنوان متغیر میانجی مطالعه خواهد گردید.

1-2 – سوال پژوهش

از دیدگاه ژئوپلیتیک، جمهوری آذربایجان در استراتژی منطقه گرایی ج. ا. ایران از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟

1-3- فرضيه‌ها

  • به نظر می­رسد تحولات ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان می­تواند بر استراتژی منطقه­گرایی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد.
  • به نظر می­رسد مشترکات دو کشور بر طریقه تحقق استراتژی منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار خواهد بود.
  • به نظر می­رسد استراتژی قدرت­های فرامنطقه­ای در جمهوری آذربایجان از موانع اساسی تحقق قدرت منطقه­گرایی جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

1-4- اهداف پژوهش

1- تبیین جایگاه ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان در استراتژی منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران

2- تحلیل تاثیر قدرت­های فرامنطقه­ای بر ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان

3- تحلیل علائق ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان

4- تحلیل موانع تحقق استراتژی قدرت منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان

5- تحلیل مولفه های اثر گذار بر روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

  • علت های انتخاب موضوع پژوهش

1-قرار گرفتن ایران بین دو منطقه مهم انرژی جهان (کاسپین و خلیج فارس) و شرایط ویژه ای که به ایران داده می باشد.

2- حضور قدرت های فرا منطقه ای به ویژه ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش جهت تسلط در منطقه قفقاز و جمهوری آذربایجان

1-6- روش پژوهش و مراحل انجام آن

روش پژوهش در این پایان نامه، كيفي می باشد که داده های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به پژوهش های انجام گرفته و با مطالعه اسناد، مجلات، مقالات، کتاب ها و سایت های علمی توسط فیش برداری گرد آوری گردیده می باشد.

1-7- ضرورت هاي انجام پژوهش

یکی از متغیر های موثر در شکل گیری خط مشی سیاست خارجی کشورها، ویژگی های ژئوپلیتیک آنهاست، به بیانی دیگر سیاست خارجی تا اندازه زیادی متاثر از محدودیت های ژئوپلیتیک می باشد. اگر چه امروزه منافع ملی کشورها مهم ترین معیار برای تصمیم گیری سیاسی می باشد و نباید فراموش نمود که منافع ملی واقع بینانه در ارتباط با ظرفیت اقدام دولت ها تعریف می گردد، اما یکی از اساسی ترین عوامل در تعیین توان ملی، ژئوپلیتیک می باشد(اطاعت، 1376: 25) در این بین واقعیت های جغرافیایی محیط پیرامونی و جهانی (ژئوپلیتیک) و نظام بین الملل (روابط بین الملل) به عنوان یکی از مهم­ترین و شاخص­ترین بارزه­های محیط جغرافیایی- سیاسی هر کشوری در امر گزینش استراتژي تاثیر حیاتی دارند.

تعداد صفحه : 112