با عنوان : توسعه گردشگري گيلان با تاکيد بر پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

دانشكده علوم انساني

 پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد

مديريت آموزشي (M.A)

عنوان:

توسعه گردشگري گيلان با تاکيد بر پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي

(مطالعه موردي: منطقه آزاد انزلي)

 استاد راهنما:

جناب آقاي دکتر اکبرمعتمدي مهر

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر مرضيه رضا طبع

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده:

امروزه جهانگردي به عنوان يک صنعت پردرآمد واشتغالزا در صحنه جهاني به اهميت زيادي دست پيدا کرده می باشد و اين نيز در آينده دوچندان خواهد گردید وتوريسم برطبق آمارهاي جهاني بيش از10٪ سهم توليد ناخالص دنيا را ازآن خود کرده می باشد واين سهم نيز بطورفزاينده اي درحال افزايش می باشد که مي تواند درزمينه جهانگردي از يگران سرآمد باشد. اين تحقيق در پي آن می باشد که به بررسي عوامل موثر در جلب وجذب سرمايه گذاري خارجي در صنعت توريسم ايران بپردازد وموانع ومزاياي آن را برشمرده وراه کارهاي مناسبي در اين ارباط ارائه نمايد به اين مقصود از روش سنجش مخاطب بهره گیری شده و با توزيع پرسشنامه بين افراد نتايج را مورد بررسي قرار داده ودر پايان به ذکر موانع اهداف وتوصيه هايي موضوع تحقيق پرداخته شده می باشد.

1-1مقدمه

امروزه جهانگردی به عنوان یک صنعت پردرآمد و اشتغال زا در صحنه جهانی به اهمیت زیادی دست پیدا کرده می باشد و این نیز در آینده دو چندان خواهد گردید و گردشگری بر طبق آمارهای جهانی بیش از 10% سهم تولید ناخالص دنیا را از آن خود کرده می باشد و این سهم نیز بطور فزاینده ای در حال افزایش می باشد که
می تواند در زمینه جهانگردی از دیگران سر آمد باشد .این پژوهش در پی آن می باشد که به مطالعه عوامل موثر در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری ایران بپردازد و موانع و مزایای آن را برشمرده و راه کارهای مناسبی در این ارتباط ارائه نماید به این مقصود از روش سنجش مخاطب بهره گیری شده و با توزیع پرسشنامه بین افراد نتایج را مورد مطالعه قرار داده و در پایان به ذکر موانع اهداف و
توصیه هایی موضوع پژوهش پرداخته شده می باشد .(اکبريان،1390،ص150)

1-2 بيان مساله

امروزه صنعت گردشگری ابزاری برای توسعه و بالندگی اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی هر کشور محسوب شده و موجب افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال زایی ، تعامل فرهنگی بین اقوام و ملل مختلف به شمار می رود.لذا اغلب کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ و نزدیک در پی بهره گیری از توانمندی های کشور خود هستند تا بتوانند سهم بیشتری از درآمد ناشی از صنعت گردشگری را به خود اختصاص دهند و با ساده ترین شکل ممکن به اشتغال زایی بپردازند.ایران مانند کشورهایی می باشد که دارای جاذبه های فراوانی در زمینه گردشگری می باشد هر گوشه از این کشور زیبایی های خود را دارد . در بین تمام استان های کشور استان گیلان مانند استان هایی می باشد که دارای قابلیت های زیادی در زمینه طبیعی ، تاریخی ، زیارتی و باستانی می باشد . با در نظر داشتن جاذبه های فراوان آن سیل مشتاقانی که هر ساله از نقاط مختلف برای دیدن آن می آیند بنا به نبود امکانات نمی توانند بیشتر از یک روز در این استان بمانند و معمولا برای اقامت به استان های همجوار مانند مازندران را انتخاب می کنند .این در حالی می باشد که در این استان سرمایه گذار برای احداث امکانات برای اقامت گردشگران خارجی مانند هتل چند ستاره که مورد توجه این نوع از گردشگران می باشد وجود ندارد .در صورتی که با جذب سرمایه گذاران برون مرزی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت آن ها در این استان می توان امکانات مورد نیاز گردشگران را فراهم نمود و با افزایش

تعداد گردشگران استان به توسعه گردشگری دست پیدا نمود. پس این پژوهش به دنبال مطالعه توسعه گردشگری در سطح استان با تاکید بر قابلیت های سرمایه گذار خارجی می باشد .(رضايي،1389،ص3)

1-3 اهمّيت و ضرورت تحقيق

امروزه در شرايطي که اقتصاد ومسائل ناشي از آن توجه بسياري از سياستگذاران وبرنامه ريزان اقتصادي را به خود جلب نموده، گردشگري به عنوان صنعتي پويا، پردرآمد و متنوع، فصل جديدي در مناسبات اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي سياسي بسياري از کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي در حال توسعه می باشد.(الواني،1385،ص25)

از نکات مهم مطرح شده در توسعه صنعت گردشگري ضرورت توجه همه جانبه اين صنعت در مناطق مورد نظر به گونه می باشد که ضمن ارتقاي اقتصادي اين نواحي بسترهاي مناسب جهت حفظ واحياي منابع مورد بهره برداري قرار گرفته در فرايند توسعه گردشگري را نيز فراهم آورد. گردشگری به علت خاصيت بازدهی زودهنگام آن ، بسترمناسبی برای سرمايه گذاری می باشد.گردشگری می تواند هر دو سرمايه گذاری داخلی وخارجی را جذب نموده واقتصاد رابه حرکت در‌آورد.سرمايه گذاری خارجی بخصوص برای کشورهای در حال توسعه مهم می باشد، اما در ساير کشورها که سرمايه گذاران داخلی علاقه‌ای به سرمايه گذاری در گردشگری ندارند؛سرمايه گذاري خارجی می تواند توسعه گردشگری را سرعت بخشيده ومعيارهای اقتصادی را ارتقا داده و ايده‌ها ، فن آوری ، تماس‌ها و بازارهای جديد رابه ارمغان آورد.برخلاف ديگر سرمايه گذاری ها ، چنين سرمايه گذاری در کشورها باقی خواهد ماند.هتل ها را نمی توان مانند کالاهای اصلی يا ساير کالاها جابجا نمود.براين مبنا می توان رهيافتی را در قالب سرمايه گذاری گردشگری مابين مرکز وپيرامون ،رويه‌ای معکوس از جريان سرمايه دانست.در اين رهيافت سرمايه‌ها در زمينه گردشگری از مرکز به پيرامون در حرکت می باشد که تنها می تواند سودآوری خود را در زمينه گردشگری در مقاصد، همان کشورهای پيرامونی،حفظ نمايد.از اين رو توجه مرکزـ پيرامون در زمينه گردشگری حالت عکس می گيرد.درست می باشد که مازاد اقتصادی به وسيله يک سيستم مازاد ستانی جهانی به مراکز باز می گردد اما در اين نقطه سرمايه گذاری بر روی گردشگری ، به پيدايش مشاغل ودرآمدهای منتهی گرديده ؛ که جوامع محلی از آن بهرمند می شوند.(شفق،1383،ص54)

با در نظر داشتن مطالب فوق الذکر و با در نظر گرفتن اين که با دستيابي به شناخت مناسب از نحوه تأثيرگذاري گردشگري در جذب سرمايه گذاري خارجي ، مديران اين امكان را مي یابند كه اقدامات مناسب تري را در راستاي افزايش قابليت هاي گردشگري استان در جلب سرمايه گذاري خارجي وداخلي انجام دهند.

1-4فرضیه های پژوهش

استان گیلان قابلیت های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی را دارد.

سرمایه گذاری خارجی با ایجاد زیرساخت های توسعه گردشگری در استان ارتباط دارد.

جذب سرمایه گذاری خارجی موجب توسعه صنعت گردشگری در منطقه آزاد انزلی می گردد.

1-5 اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه میزان امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-6 تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیّرهای اصلی پژوهش

 سرمايه گذاري خارجي: سرمایه گذاری عبارتست از جریان مخارجی که صرف افزایش یا تثبیت حجم سرمایه واقعی می گردد. در حقیقت تعریف دقیق تر، که شامل توصیف فوق نیز می گردد، عبارت می باشد از جریان مخارج اختصاص یافته به طرح های تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آنها در میان نباشد. این طرح های سرمایه گذاری ممکن می باشد به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی می باشد که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می گردد که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. از این دو، عامل نخست به ضابطه ارزش حال خالص معروف می باشد و عامل دوم به بازده نهایی سرمایه گذاری نام دارد.(مولايي،1385،ص 182)

گردشگري:

گردشگري به جابجايي موقت مردم به مکاني خارج ازمحل زندگي وکارمعمولي شان اطلاق شده می باشد ببه طوري که مسافران درمدت اقامت درمقصد،فعاليت هايي انجام مي دهندوبراي رفع نيازهاي آنهاتسهيلات ويژه اي فراهم مي گردد.انجمن گردشگري بريتانيا،گردش کوتاه مدت مردم درمکان هايي دورازمحل زندگي وکارانهاراگردشگري دانسته می باشد که افراددراين مدت فعاليت هايي رادرخلال اقامت خودانجام
ميدهند،بازديدهاوگردشهاي روزانه ياگردش هاي دسته جمعي ازجمله اين فعاليتها ست.

(beeton,2006,p:13)

 1-6 قلمرو تحقيق

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی پژوهش ، مطالعه توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی می باشد .

قلمرو زمانی: پژوهش حاضر در سال 1390 به اجرا درمی­آيد .

قلمرو مکانی: استان گیلان ، بخصوص منطقه آزاد انزلی

 2 -1 مقدمه

صنعت گردشگری در ایران دارای مزیت نسبی بالایی می باشد که در صورت دستیابی به جایگاه شایسته خویش می تواند به رشد اقتصادی ، بهبود اشتغال ، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار دیگری منجر گردد . قرائن مشهود از قبیل افزایش روزهای تعطیل ، درآمد ، طول عمر ، تکامل روز افزون صنعت هواپیمایی و راه آهن ، گسترش ارتباطات جهانی ، دورنمای جهانگردی و گسترش هر چه بیشتر آن را نوید می دهد . با انقلاب فناوری ، جهانگردی عصر سنت نیز متحول شده و گردشگری عصر مدرن پدیدار گشته می باشد . در قرن بیست و یکم گسترش و پیشرفت فناوری موجب خواهد گردید که وقت بشر بیش از پیش آزاد گردد ، ثروتش افزون گردد و زمان بیشتری را صرف اوقات فراغت خود نماید . در واقع نیمه دوم قرن بیست و یکم را بایستی عصر صنعت گردشگری نام نهاد .بحث رایج امروز دنیا به این سمت در حال حرکت می باشد که چه مکان ها و چه پدیده هایی هنوز در دنیا هست که بشر ها بیش از پیش ، به دیدن آن رغبت نشان می دهند و حاضرند برای دیدن آن مخارجی را متحمل شوند و توقعات خود را از قبیل شرایط اقامت ، غذا و سایر موارد را به حداقل کاهش دهند اما می خواهند آن چیز که می بینند بر ذهن اثر گذار باشد . در این بین صنعت گردشگری از گزینه های مناسبی می باشد که بدلیل پتانسیل بالای اقلیمی کشور ، جای توسعه و رشد بیشتری دارد .از طرفی توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش های گوناگون اقتصادی می باشد . در واقع پروژه های اقتصادی بایستی تامین مالی گردد . یکی از روش های مهم تامین مالی ، جذب سرمایه خارجی می باشد . در سرمایه گذاری خارجی عوامل تولید همچون سرمایه ، تکنولوژی و سیستم های مدیریت مورد تاکید می باشد . تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، بیانگر تأثیر تولید بین المللی در اقتصاد جهانی می باشد . امروزه   سرمایه گذاری مستقیم خارجی را اهرم اصلی تکمیل اقتصاد بین المللی می شناسند و بیشتر کشورها سیاست باز بودن اقتصاد را دنبال می کنند . در این راستا ، یکی از مهمترین آثار باز بودن اقتصاد عبارت می باشد از افزایش جریان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و سرمایه های مالی ، تسریع در رشد اقتصادی کشورها ، افزایش اشتغال و رفاه عمومی بویژه در مورد کشورهایی که حضور موثرتری در همگرایی جهانی دارند .باز بودن اقتصاد نه تنها به کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک می کند بلکه موجب رشد بازرگانی آن ها می گردد . سرمایه

گذاری مستقیم خارجی و صنعت گردشگری ، عامل مهمی که یک اقتصاد باز می تواند آن را جذب کند ، در سال های اخیر افزایش چشمگیر یافته می باشد و چنین می نماید که این حرکت رو به جلو همچنان ادامه داشته باشد . همین موضوع توجه بیش از پیش سرمایه گذاری به این صنعت را سبب شده و گردشگری که چندان هم کسب و کاری جهانی شده به شمار نمی رود ، حسب شواهد به هدفی جذاب برای سرمایه گذاری خارجی مبدل می گردد .(Endo,2006,p:612)

 بخش اول : گردشگری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 2 2 تعريف گردشگري

گردشگري به مجموعه فعاليتي اطلاق مي گردد که در جريان مسافرت يک گردشگر اتفاق مي افتد . اين فرايند شامل هر فعاليتي از قبيل برنامه ريزي سفر، مسافرت به مقصد ، اقامت ، بازگشت و حتي يادآوري خاطرات آن نيز مي گردد . همچنين فعاليت هايي را که گردشگر به عنوان بخشي از سفر انجام مي دهد نظير خريد کالاهاي مختلف و تعامل ميان ميزبان و مهمان را نيز در بر مي گيرد . به گونه کلي مي توان هرگونه فعاليت و فعل و انفعالي را که در جريان سفر يک سياحتگر اتفاق مي افتد را گردشگري تلقي نمود.(Balaguer,2008,p:887)

اين تعريف چهار مرحله از فعاليت مصرف کننده را دربر مي گيرد :

  • اقدامات اوليه نظير کسب اطلاعات ، پرس و جو از اقوام و دوستان ، نگه داري جا يا برنامه ريزي براي يک بازديد روزانه و آماده شدن براي سفر.
  • مسافرت به مقصد و بالعکس که احتمالا شامل توقف شبانه در مسير نيز مي گردد .
  • فعاليت هايي که در مقصد انجام ميشود و ممکن می باشد به صورت يکنواخت و معين يا بسيار متنوع باشد.
  • فعاليت هاي بعد از سفر نظير چاپ عکس و گفت و گو و بحث درمورد تجارب سفر.

اين مراحل متوالي نقطه آغاز خوبي براي تحليل فعاليت گردشگري هستند و ديدگاه روشني را درمورد چگونگي و دلايل انجام سفر و نقطه نظرهاي افراد درمورد عوامل با ارزش هر سفر و همچنين نکات مهمي را درمورد توانايي يک مقصد در جلب دوباره مشتري پيش روي ما قرار مي دهند .همچنين برخي از صاحب نظران ، گردشگري را در قالب يک شبکه مبدا – مقصد مورد بررسي قرار داده اند . براي مثال تعريفي از پيرس در ارتباط با گردشگري را در زير آورده ايم :گردشگري فعاليتي چند جانبه بوده و از آنجاکه در مراحل مختلف آن از مبدا تا مقصد ، خدمات گوناگوني درخواست و عرضه مي گردد از لحاظ جغرافيايي نيز پيچيده می باشد . علاوه بر اين احتمالا در کشور يا منطقه اي تعداد زيادي مبدا يا مقصد هست که اغلب آنها داراي هر دو خصوصيت حرکت (مبدا) و پذيرش(مقصد) هستند.(سقایی،1385،ص 21)

تعداد صفحه :140

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان