با عنوان : مطالعه واکاوی پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.SC” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي شيمي- طراحي فرايند
عنوان :
بررسي آناليز پيامد تانك آمونياك پتروشيمي كرمانشاه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

ايمني تأثیر مهمي را در تمامي مراحل طراحي فرايندهاي شيميايي ايفا مي كند. به مقصود حصول اطمينان از مسائل مربوط به ايمني و محيط زيست و همچنين به حداقل رساندن تغييرات آتي در فرايند، مسأله ايمني بايد در فازهاي اوليه طراحي مورد توجه قرار گيرد.

همان گونه كه مي دانيم آمونياك گاز بسيار سمي بوده و درمجاورت با هوا يك تركيب انفجاري را به وجود مي آورد. از طرفي وجود شرايط عملياتي فشار و دماي بسيار بالا در واحد توليد آمونياك، پتانسيل ايجاد خطر را افزايش مي دهد. تمام اين عوامل حاكي از با اهميت بودن مسأله ايمني و بررسي مخاطرات فرايندي اين واحد می باشد.

براي مديريت ريسك واحدهاي فرايندي، پس از شناسايي و ارزيابي مخاطرات، علاوه بر محاسبه احتمال رخداد حوادث نامطلوب نياز به محاسبه شدت تأثير و عواقب مخاطرات موجود م يباشد تا در مرحله ارزيابي ريسك مورد بهره گیری قرار گيرد. محاسبه شدت عواقب و پيامدهاي حوادث احتمالي تحت عنوان آناليز پيامد  شناخته مي گردد. در حقيقت آناليز پيامد گام سوم از مراحل چهارگانه ارزيابي ريسك مي باشد.

هدف اصلي اين پروژه بهره گیری از روش هاي نوين آناليز پيامد جهت تحليل و شناسايي عواقب ناشي از رهايش، نشر، آتش و انفجار در مخزن نگهداري آمونياك مجتمع آمونياك و اوره كرمانشاه به كمك نرم افزار ALOHA مي باشد، كه عدم موقعيت مناسب درب خروجي و اضطراري مجتمع، موقعيت نامناسب قرارگيري مخزن آمونياك، ناايمن بودن اتاق كنترل مركزي و آزمايشگاه و روستاها و شهرهاي اطراف تا شعاع 10 كيلومتري مانند نتايج اين آناليز مي باشد.

مقدمه

همه ساله به علت عدم در نظر داشتن نكات، مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به ايمني و بازبيني هاي به موقع شاهد حوادثي در برخي از نقاط مختلف دنيا چه از بعد مالي، جاني و يا هر دو هستيم. در اين ميان شايد بزرگترين خسارات تاكنون گريبان گير صنايع به خصوص صنايع شيميايي بوده كه از آن ميان مي توان به حادثه بوپال هند تصریح نمود. اين نوع وقايع معمولاً از يك اشتباه به ظاهر كوچك و ساده از قبيل بستن و يا باز كردن يك شير به اشتباه، وارد شدن در داخل يك مخزن بدون مجو زهاي لازم، برچسب گذاري غلط روي مخازن و تجهيزات، ناخوانا بودن علائم و پارامترهاي انداز هگيري شده توسط ابزاردقيق و درنتيجه اتخاذ واكنش غلط و نابجا، بهره گیری ناصحيح از تانكرها در تخليه و يا پر کردن مواد، عدم اطلاع اپراتورها از ميزان خطرات مواد شيميايي، و يا اتفاقاتي نظير جرقه هاي ناشي از الكتريسيته ساكن، لبريز شدن مخازن و تانكرها، پاره شدن شيلن گها، آزاد شدن گازهاي قابل انفجار در فضاهاي مسدود، شكسته شدن لوله ها، نشت مواد، گرفتگي مشعل ها، همچنين اشكالات پيچيده تر مانند بروز برخي معايب در مراحل كار و عدم طراحي ايمن، خطاهاي سخت افزاري و نر مافزاري، بهره گیری از مواد نامناسب براي ساخت و در نتيجه ايجاد خوردگي، عدم توزيع صحيح مسئوليت بين افراد و… شروع مي شوند.

صنايع شيميايي و پتروشيمي اغلب با مواد شيميايي خطرزا و واحدهاي عملياتي تحت شرايط دما و فشار بالا نظير راكتورها، تانك هاي ذخيره و … سروكار دارند. بنابراين احتمال وقوع حوادثي مثل آتش سوزي، انفجار و نشت مواد سمي در اين واحدها هست. اين حوادث ممكن می باشد به علت اشكالات فرايندي، نقص دستگاه ها و يا خطاهاي انساني ايجاد گردد. رشد صنايع در كنار رشد جمعيت انساني نه تنها باعث تكرار حوادث بلكه موجب افزايش خسارات ناشي از آ نها نيز شده می باشد. علاوه بر مسائل ناشي از خسارات و عقب ماندن در ميدان رقابت جهاني، عوامل ديگري نيز هست كه در جلب در نظر داشتن مسأله ايمني ايجاد انگيزه مي كند. يكي از مهمترين اين عوامل، جنب ههاي وجداني و اخلاقي مسأله می باشد. آمار حوادث بيشماري كه منجر به فاجعه و به خطر افتادن جان كارگراني كه در داخل و يا مردمي كه در اطراف زندگي مي كنند، شده می باشد حاكي از اين می باشد كه مسأله ايمني اهميت دارد و بايد به فكر راهي براي فرار، كنترل و يا رفع مخاطرات بود.

براي حفظ ايمني آغاز بايد مخاطرات بالقوه را شناخته و مهمترين آ نها را تعيين نمود و سپس راهي براي مقابله با آن ها پيدا نمود. بنابراين بحث و بررسي در مورد مخاطرات فرايند دو جنبه دارد. نخست شناخت و معلوم كردن مخاطرات يعني فهميدن اين مسأله كه در يك واحد صنعتي يا يك فرايند چه خطراتي بالقوه وجود دارند و دوم روش هاي ارزيابي آن ها به مقصود تعيين ميزان حذف آن ها و يا محافظت جان بشر ها پیش روی آن ها.

يكي از بهترين تعاريف ايمني عبارتست از: «ميزان فرار از مخاطرات». زیرا هر روشي براي برآورد خطرها داراي محدوديت خاص خود مي باشد و كليه خطرات، علت ها و پيامدها را پوشش نميدهد به همين مقصود از كلمه «میزان» به مقصود نسبي بودن ايمني بهره گیری شده می باشد.
يكي از مهمترين مسايل كه در ايمني صنايع شيميايي مطرح می باشد بحث اقتصادي بودن يا اقتصادي نبودن سرمايه گذاري براي ايمن بودن فرايند می باشد. با در نظر داشتن محدود بودن بودجه و وجود حوادث محتمل زياد بايد توسط مديريت و ارزيابي ريسك به اولويت بندي آ نها پرداخت. زیرا ابعاد حادثه با احتمال وقوع آن در اكثر مواقع نسبت عكس دارد بهترين راه يك جا جمع کردن ابعاد حادثه و احتمال وقوع آن می باشد كه با مديريت ريسك به آن هدف مي توان رسيد.

همان گونه كه در شكل نظاره مي كنيد جهت ارزيابي ريسك بايد مراحل زير را انجام دهيد:

1- شناسايي مخاطرات احتمالي فرايندي با بهره گیری از روش هاي تجزيه و تحليل مقدماتي خطر آناليز فهرست هاي جامع، آناليز پرسش و…

2- ارزيابي كيفي اين مخاطرات با تكنيك هايي مثل HAZOP

3- ارزيابي كمي اين مخاطرات با قوانين احتمالات مثل تحليل درخت خطا

4- بررسي اثر و عواقب حوادث نامطلوب احتمالي با روش آناليز پيامد

5- با مشخص شدن احتمال حوادث و شدت وقوع پيامد مي توان به ارزيابي ريسك پرداخت.

موضوع اصلي اين پروژه مرحله سوم آناليز ريسك يعني مطالعه و بررسي آناليز پيامد تانك آمونياك پتروشيمي آمونياك و اوره كرمانشاه (اعم از مدل سازي آتش، انفجار و پيامد نشت مواد سمي) مي باشد. آن چیز که در اين پروژه آمده می باشد شامل كليات ايمني و مخاطرات فرايندي، توضیح فرايند مخزن نگهداري آمونياك مجتمع آمونياك و اوره كرمانشاه، آناليز پيامد و روابط حاكم بر آن، مدل سازي پيامد تانك آمونياك مجتمع آمونياك و اوره كرمانشاه و در فصل آخر نتيجه گيري و پيشنهادات اين مدل سازي ارائه شده می باشد.

تعداد صفحه : 159

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com


پاسخ دهید