دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در بانک تجارت 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

نظر کیفی مورد استفاده قرار گیرد. کارکردهای فناوری اطلاعات درهمه ی زمینه ها ازجمله جنبه های علمی وآموزشی ،‌آماده سازی داده ها، اقتصادی ،‌فرهنگی،‌ارتباطات درون وبرون سازمانی درنظام های مدیریتی امروزی قابل بررسی است . همچنین شاخص ها وملاکهای مؤثردررشد وتوسعه سازمانها وتغییر رویکردهای مدیریتی موجب می شود تا مدیران سازمانها بیش از هر زمان دیگری نیازمند به استفاده از ابزارها وفناوری اطلاعات باشند.( هنری ،‌1384،ص 49)

 

2-29- نقش فناوری اطلاعات درتوسعه منابع انسانی

دردنیای کنونی نظام مدیریت سنتی دچار تحولات عمیقی شده است . جریان اطلاعات، ‌فرایند تصمیم گیری را نیازمند آشنایی کامل ومدیران با سیستمهای اطلاعاتی واستفاده بهینه از آنها ساخته است . چالش اطلاعات وتقابل مدیران سطح عالی سازمان با آن،‌مستلزم تغییرات بنیادین سازمانی وتطابق ساختار های سنتی مدیریتی با تحولات محیطی است . ازیکپارچه سازی فعالیتهای درون سازمانی مبتنی بر استراتژی های از پیش تعیین شده برای نیل به اهداف معین ،‌نیاز به آموزش کارکنان وایجاد تغییر برای استفاده از تکنولوژی جدید راغیر قابل انکار ساخته است .  فراتر از مفهوم اطلاعات ،‌فناوری اطلاعات به عنوان اصلی ترین عامل تغییر،‌بازنگری فعالیتهای منابع انسانی برای نیل به اهداف فراسازمانی را ضروری ساخته است . این درحالی است که منابع انسانی در زمره مهمترین دارایی های سازمان محسوبمی شوند،‌لذا بازنگری این قبیل فعالیتها ، رهیافتی نوین بوده وتمرکز مدیران عالی و مشارکت خود کارکنان راسیستمهای اطلاعات منابع انسانی دراختیارمدیریت عالی قرارگیرند . سازمانی به این سبک ،‌ متشکل ازاتصالات مختلف

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود ارشد پایان نامه : نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در بانک تجارت

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری92 (ECRM) در بانک تجارت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر