دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در بانک تجارت 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-13- کاربرد تکنولوژی اطلاعات

بیشترین استفاده ازتکنولوژی اطلاعات درموارد زیر صورت می گیرد : ارتش ، تجارت ، صنایع،‌ کشاورزی، سازمانهای دولتی ،‌منازل وبالاخره آموزش و پرورش که ذیلاً پیرامون نحوه استفاده هر یک به ارائه توضیحاتی کوتاه مبادرت ورزیده می شود .

تجارت : ‌تجارت نیز به ارتباط سریع ودقیق نیاز مبرم دارد .این اطلاعات اکثراً درخصوص مناطق پر جمعیت ،سرویسها وتولیدات کارخانجات جمع آوری می شوند. درسال 1981 ، دوپنجم مصرف کنندگان داده های کامپیوتری را صاحبان تجارت وصنایع تشکیل می دادند . دربسیاری ازکمپانی های بزرگ با داشتن شعب متعدد در شهرها وحتی در کشورهای دیگر سالانه مبالغ هنگفتی را برای سرویسهای اطلاعات مربوط به شاخصهای اقتصادی، داده های آماری درصنعت، داده های مالی درکمپانیها وبالاخره داده های جمعیتی می پردازند . این کمپانیها احتیاج به تکنولوژی جدید اطلاعات برای ازدیاد تولید وجلب مشتریان بیشتردارند . بسیاری از این کمپانیفروش را در اختیارداشته باشد . طبق نظریه « آگر» می توان شبکه موجود درجدول شماره 3-2را به عنوان مدیریت اطلاعات مورد استفاده قرارداد .(صرافی زاده،1383-16)

جدول (3-2): انتقال اطلاعات –انتقالآموزش–حلمشکلات

———————————————–

انتشارات الکترونیکی

کنفرانسهای کامپیوتری

شبکه کامپیوتری –کامپیوترهایشخصی

روزنامه

رادیو- تماسهای رادیوئی

فرستنده های تلویزیونی –انواعویدیوها

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری92 (ECRM) در بانک تجارت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود ارشد پایان نامه : نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در بانک تجارت

 دانلود از لینک زیر