دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در بانک تجارت 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

دستاوردهای انسانی درجریان اختراعات ونوآوری های جدید به طور پیوسته برگستره و دامنه ی تکنولوژی اطلاعات وارتباطات افزوده اند . بدین ترتیب تکوین دنیای جدید قبل ازهرچیزمدیون دستاوردهای تکنولوژی های نوین اطلاعاتی وارتباطاتی است . محوراصلی این فنون امروزه کامپیوتر و ابزارهای ارتباط راه دوراست .« کامپیوترها اساساً کارپردازش وانباشت اطلاعات را انجام می دهند ودر ارتباطات راه دورامکانات پخش وتوزیع این اطلاعات را در سطح بسیاروسیعی فراهم می سازند » بنابراین تکنولوژی اطلاعاتی به مدد ابزارهای ارتباطی رسالت خود راکه همان جابجایی و انتقال اطلاعات است انجام می دهند .عصر حاضر را به واسطه ی بهره گیری از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی « عصر اطلاعات وارتباطات » نام نهاده اند . در این دوران افراد وجوامع بطور مستمربا یکدیگر ارتباط دارند و جهان به شکل یکپارچه درآمده و به « دهکده ی جهانی» تبدیل شده است . نظام های اطلاعاتی وارتباطی : درفرهنگ  وبستر درمقابل اصطلاح “نظام” (سیستم) چنین توصیفی آمده است : نظام « واحد پیچیده ای است مرکب ازبخشهای گوناگون که تابع طرحی مشترک بوده وهدفی مشترک را دنبال میکنند»

خلاقیت و نوآوری سازمانی وفناورانه موجب رشد ،‌توسعه وبالندگی شده وقابلیتها ، امکانات وفرصتهای جدیدی راطور ریشه ای مورد بازنگری قرارگیرد وبا استفاده از فناوری،‌فرایند به گونه ای طراحی شود که زمان وهزینه های فرایند تقلیل یافته و کارایی آن در جهت پاسخگویی بیشتر به مشتری یا ارباب رجوع ارتقاء‌یابد . (صرافی زاده،1383،صص30و111)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

 

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری92 (ECRM) در بانک تجارت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر