دانلود پایان نامه

واحد رشت

دانشکده­ی علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته: زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید»

سلمان ساوجی

 

استاد راهنما:

دکتر حسین اسکندری

  

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                                                                                    صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات
مقدمه. 3
1-1 بیان مسأله. 4
1-2 سوالات تحقیق.. 5
1-3 فرضیه‏های تحقیق.. 5
1-4 اهمیت وضرورت تحقیق.. 6
1-5 پیشینه تحقیق.. 6
1-6 اهداف تحقیق.. 7
1-7 تعاریف واژه‏های کلیدی.. 7
1-8 حدود وقلمرو تحقیق.. 8
1-9. روش تحقیق.. 8
فصل دوم: بنیاد نظری
2-1 ادبیات داستانی.. 10
2-1-1 انواع ادبیات داستانی.. 11
2-1-1-1 داستان. 15
2-1-1-2 قصه. 17
2-1-2 تفاوت داستان کوتاه وقصه. 18
2-2 عناصرداستان.. 19
2-2-1 طرح (پیرنگ) 19
2-2-1-1 انواع طرح (پیرنگ) 20
2-2-1-1-1 پیرنگ بسته. 21
2-2-1-1-2 پیرنگ باز. 21
2-2-1-2 عناصرساختاری طرح (پیرنگ) 22
2-2-2 شخصیت.. 27
2-2-2-1 انواع روش‏های شخصیت پردازی.. 29
2-2-2-2 انواع شخصیت از نظر تحول‏پذیری (ایستا / پویا) 30
2-2-2-3 انواع شخصیت از نظرمیزان کمال (ساده / جامع) 31
2-2-2-4 انواع شخصیت از نظرکاربرد. 33
2-2-3 گفت‏وگو. 35
2-2-3-1 انواع گفت‏وگو. 36
2-2-3-1-1 گفت‏‏وگوی دو طرفه. 36
2-2-3-1-2 گفت‏وگوی تک گویی (درونی) 36
2-2-4 لحن.. 38
2-2-4-1 انواع لحن گفتاری شخصیت‏ها 40
2-2-5 زاویه دید (زاویه روایت) 40
2-2-5-1 انواع زاویه دید. 42
2-2-6 توصیف… 46
2-2-6-1 توصیف صحنه وصحنه‏پردازی.. 47
2-2-6-1-1 وظایف صحنه. 48
2-2-6-1-2 اجزای صحنه. 48
2-2-6-2 توصیف شخصیت‏ها 49
2-3 عناصرقصه. 50
2-3-1 راوی.. 51
2-3-2 شخصیت‏ها در قصه‏ها 51
2-3-3 زمان و مکان در قصه. 52
2-4 ولادیمیر پراپ و عناصرخویشکاری.. 53
فصل سوم: شرح  حال شاعر، آثار و سبک
3- شرح حال شاعر، آثاروسبک… 58
3-1 زندگی‏نامه سلمان ساوجی.. 58
3-2 آثار. 63
3-3 سبک و اندیشه. 67
3-4 پیشروان و پیروان.. 69
فصل چهارم: بررسی و تحلیل مثنوی جمشید و خورشید
4 بررسی وتحلیل مثنوی «جمشیدوخورشید» 75
4-1 خلاصه اثر «جمشیدوخورشید». 75
4-2 بررسی عناصرداستان.. 84
4-2-1 طرح (پیرنگ) 84
4-2-1-1 عناصرساختاری طرح. 84
4-2-1-1-1 شروع و گره افکنی.. 84
4-2-1-1-2 بحران. 85
4-2-1-1-3 کشمکش و ناپایداری.. 85
4-2-1-1-4 گسترش… 88
4-2-1-1-5 تعلیق (هولوولا) 88
4-2-1-1-6 نقطه اوج. 89
4-2-1-1-7 گره گشایی.. 90
4-2-2 شخصیت‏پردازی.. 90
4-2-2-1 شخصیت از نظرماهیت (انسانی و غیرانسانی) 90
4-2-2-2 از نظر تحول‏پذیری (ایستا / پویا) 91
4-2-2-3 از نظرمیزان کمال شخصیت (ساده / جامع) 92
4-2-2-4 از نظرکاربرد. 93
4-2-2-5 از نظر نقش داستانی.. 93
4-2-2-5-1 شخصیت اصلی.. 93
4-2-2-5-2 شخصیت مخالف… 94
4-2-2-5-3شخصیت همراز. 95
4-2-2-5-4 شخصیت زمینه. 97
4-2-2-5-5 شخصیت مقابل. 98
4-2-3 گفت‏وگو. 98
4-2-3-1 گفت‏وگوی دوطرفه. 98
4-2-3-2 گفت‏وگوی تک گویی (درونی) 101
4-2-3-3 گفت‏وگوی تک گویی (نمایشی) 102
4-2-4 لحن.. 102
4-2-4-1 لحن گفتاری شخصیت‏ها 103
4-2-5 زاویه دید. 107
4-2-6 توصیف… 107
4-2-6-1 توصیف صحنه پردازی.. 107
4-2-6-2 توصیف شخصیت‏پردازی.. 109
4-3 بررسی عناصر قصه. 112
4-3-1 شروع و پایان قصه. 112
4-3-2 شخصیت‏ها در قصه. 113
4-3-3 زمان و مکان درقصه. 114
4-3-4 عوامل خرق عادت در قصه. 114
4-3-5 بررسی شخصیت‏ها براساس نظریه پراپ.. 118
4-3-5-1 وضعیت آغازین (تعیین زمان ومکان) 118
4-3-5-2 ترکیب خانواده 119
4-3-5-3 رفاه و بهزیستی.. 120
4-3-5-4 قهرمان آینده 121
4-3-5-5 نهی و تحذیر. 121
4-3-5- 6نقض و شکستن نهی.. 122
4-3-5-7 نخستین پدیدار شدن شریر. 122
4-3-5-8 پرس و جو و خبرگیری.. 123
4-3-5-9 فریب‏های شریر. 124
4-3-5-10 مصیبت‏مقدماتی.. 125
4-3-5-11 واکنش قهرمان. 125
4-3-5-12 شرارت.. 126
4-3-5-13 صورناپدیدشدن شریر. 126
4-3-5-14 لحظه ربطی.. 127
4-3-5-15 پدیده‏هایی که با قهرمان همراه است.. 128
4-3-5-16 هدف و مقصد قهرمان. 130
4-3-5-17 شیوه وارد شدن در قصه. 130
4-3-5-18 مقدمات برای انتقال عامل جادویی.. 130
4-3-5-19 تدارک.. 131
4-3-5-20 پدیدار شدن شاهزاده خانم در قصه. 132
4-3-5-21 پیروزیافتن بر شریر. 132
4-3-5-22. تغییرشکل. 132
4-3-5-23 عروسی.. 133
4-3-6 عناصریاری‏دهنده به شخصیت‏ها درجهت خویشکاری آن‏ها 134
4-4 خویشکاریبراساسنظریهپراپ.. 135
فصل پنجم: نتیجه‏گیری
5 نتیجه‏گیری.. 146
5-1 پیشنهاد. 146
فهرست منابع. 147
چکیده انگلیسی.. 153
چکیده
تاریخ داستان‏نویسی در ایران سابقه طولانی دارد. هنری که بسیار ارزشمند و بزرگ است و تأثیر اجتماعی چشمگیر و عمیقی به همراه دارد. ادبیات داستانی به آثار روایتی منثور که از ماهیت تخیلی برخوردار باشد و غالباً به قصه، داستان، رمان و انواع وابسته به آن‏ها گفته می‏شود. داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان و قصه به هر داستان منقول چه شعر و چه نثر گفته می‏شود. در داستان ترتیب حوادث، واقعی و تاریخی یا ساختگی است اما عموماً بنیاد قصه‏ها بر حوادث غیرواقعی و خارق‏العاده گذاشته شده است. در این تحقیق سعی شد که در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از شعرای بزرگ، خاصه از قصید‏ه‏سرایان ممتاز ادب فارسی است عناصر قصه و داستان که هر دو در آن وجود دارد و شخصیت‏های این اثر براساس خویشکاری پراپ مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بررسی‏ها در این اثر نشان داد، اثر مزبور از طرحی ساده و بدیع برخوردار است و از مهم‏ترین عناصر قصه در این مثنوی حوادث خارق‏العاده – ایستایی شخصیت‏ها و سفرهای مخاطره‏آمیز قهرمان در آن دیده می‏شود.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تحلیل موضوعی شعر وحشی بافقی


دیدگاهتان را بنویسید