دانلود پایان نامه

–       سوالات  تحقیق

  • موانع و مشکلات موجود در بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان استان گیلان کدامند؟
  • زیر معیارهای هر یک از موانع بیمه مسئولیت پزشکان استان گیلان کدامند؟
  • رتبه بندی موانع و زیر معیارهای بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان استان گیلان چگونه است؟

۱-۲-         تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

بیمه: لغت بیمه در فرهنگ عمید به صورت « واگذار کردن زیان ها و خطرهای احتمالی از قبیل خرابی، حریق، غرقه شدن و غیره با پرداخت مبلغ معین به عهده بنگاه‌های مخصوص این کار»تعریف شده‌است. در فرهنگ نفیسی بیمه به صورت «اطمینان در مقابل مخاطره‌ای که محتمل الوقوع باشد» است. همچنین قانون بیمه مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶، بیمه را به صورت«عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد»و همچنین«متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می پرازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه»تعریف کرده‌است(عمید،۲۹۹،۱۳۸۷).
مسئولیت: لفظ مسئولیت در لغت به معنی مواخذه و بازخواست است و در ارتباط با زندگی اجتماعی، مفهوم مسئول بودن یا مسئولیت به‌این معنی است که هر شخصی باید پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد.
مسئولیت گونه‌های مختلفی دارد که مهم ترین آنها مسئولیت اخلاقی و قانونی است. مسئولیت قانونی به مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم می شود.
مسئولیت مدنی: شرط تحقق مسئولیت مدنی این است که شخص باید مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که به دیگری زیان رسانیده است و ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی باشد و عبارت است از تعهد و التزامی‌که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد اعم از آن که زیان مذکور براثر عمل شخص مسئول یا عمل شخص وابسته به او و یا ناشی از اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در فقه در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده‌اند که معنی آن عبارت از هر نوع مسئولیت است(کریمی،۶۵،۱۳۷۳).
مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری وقتی به وجود می آید که فردی یا افرادی براثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بنابراین در مسئولیت کیفری خسارت وارده به جامعه ملاک قرار می گیرد.
مسئولیت اخلاقی: منظور از مسئولیت اخلاقی این است که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جوابگوی خطای ارتکابی باشد و در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالف با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می شود(حسینی نژاد،۸۴،۱۳۷۰).
مسئولیت قراردادی: منظور از مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود، اعم از عقد معین و غیرمعین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم ایفای تعهد یا تاخیر در ایفای تعهد و یا در حین ایفای تعهد و به سبب ایفای تعهد خسارتی به متعهد له وارد کند.
مسئولیت حرفه‌ای(شغلی): چنانچه در نتیجه کار و حرفه به دیگری ضرر وارد شود شخص مذکور در برابر دیگران مسئولیت حرفه‌ای دارد(عبادی،۲۷،۱۳۷۰).
خطای شغلی: خطای شغلی خطایی است که صاحبان مشاغل در هنگام اجرای شغلشان مرتکب شوند و از روش فنی متعارف و اصول مسلم آن شغل تجاوز کنند.
اساساً خطای شغلی خطایی است که در هنگام انجام دادن حرفه معین از نقض اصول و قواعد موضوعی و متعارف هر شغل برای مثال خطای پزشک در معالجه یا عمل جراحی، مهندس و معمار در ترسیم نقشه مهندسی و غیره به وجود می آید. می توان گفت  که خطای شغلی خطایی است که صاحبان مشاغل در هنگام اجرای شغلشان اگر از روش فنی متعارف، مطابق اصول مسلم آن شغل تجاوز کنند، مرتکب می شوند(کاتوزیان،۵۲،۱۳۷۰).
بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان: پوشش موضوع این قرارداد عبارت است از جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت یا قصور در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و به طور کلی امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی و یا فوت شوند(محمود صالحی،۴۵،۱۳۷۲).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته ادبیات-تعیین برتری گرشاسب نامه

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید