دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیک

گروه فناوری اطلاعات

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان
عوامل موثر در ترغیب افرادبرای شرکت در انتخابات اینترنتی

استاد راهنما
خانم دکتر مرضیه احمدزاده

استادان مشاور
آقای دکتر یزدی
آقای دکتر بوستانی

92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف تحقیق پیش رو، مطالعه و شناسایی فاکتورهایی است که بیشترین تاثیر را در ترغیب افراد ( با تاکید بر ساکنین نواحی شهری) برای شرکت در رای گیری اینترنتی از خود نشان می دهند. این مطالعه با الگوگیری از رای گیری های اینترنتی انجام شده در کشورهای پیشرفته ای نظیر هند و ژاپن و آمریکا به بررسی تکنولوژی لازم برای انجام اینکار پرداخته و عواملی که باعث ترجیح شهروندان این کشورها به استفاده از رای گیری اینترنتی می شوند را در مورد کشور ایران مورد بررسی قرار می دهد. این عوامل تاثیر گذار شامل فاکتورهای شخصیتی رای دهندگان در کنار عقیده و باور آنها برای مشارکت در رای گیری ها و نظر آنها در مورد دولت و استفاده از تکنولوژی های آنلاین می باشد .
در ادامه تحقیق، با توجه به روند رو به رشد فناوری اطلاعات و میزان استقبال و اعتماد مردم نسبت به این فناوری ها و کارایی ای که استفاده از این فناوری ها برای ما ایجاد خواهند کرد، به تحلیل و پیش بینی میزان موفقیت رای گیری آنلاین در سالهای آینده خواهیم پرداخت. بعلاوه برای اینکه داده های آماری لازم  را در مورد موضوع تحقیقمان جمع آوری کنیم ، از یک نظرسنجی به روش آنلاین در کنار نسخه دستی آن که در بین کاربران اینترنت و دانشجویان دانشگاه های معتبر کشور و افراد بالای 18 سال ترتیب خواهیم داد استفاده کرده و نتایج را در این تحقیق منعکس خواهیم کرد تا جنبه های علمی آن را افزایش داده و بحث های انجام گرفته را با مقادیر آماری لازم تکمیل کنیم. انتخاب سوالات مطرح شده در این پرسشنامه با توجه به تئوری هایی که در ادامه این پژوهش مورد بحث قرار خواهیم داد صورت گرفته است؛ از جمله این تئوری ها می توان به تئوری گسترش نوآوری ، تئوری اعتماد و تئوری پذیرش فناوری اشاره نمود .
از نتایج حاصل از این بررسی ها می توان برای برنامه ریزی و سیاست گذاری و طراحی و پیاده سازی رای گیری اینترنتی در کشورمان استفاده کرد. بعلاوه با استفاده از نکاتی که ارائه خواهد شد می توان سیاست هایی را اتخاذ کرد که باعث افزایش مشارکت افراد در رای گیری ها ( چه سنتی و چه الکترونیکی ) شود و نمونه ای دیگر از کاربرد این تحقیق در اصلاح نحوه تعامل دولت با شهروندان است که چگونه و با چه اقداماتی بتواند اعتماد مردم را جلب کرده و شرکت در انتخابات آزاد را بعنوان یک وظیفه در ذهن آنها ماندگار کند.
واژه های کلیدی : رای گیری آنلاین- کاربرد ICT در انتخابات- دولت الکترونیک- فاکتورهای مشارکت در انتخابات- مدیریت افکار عمومی
فهرست مطالب
فصل اول.. 1

  1. مقدمه و طرح مسئله.. 1
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت نتیجه گیری و تفسیر داده ها

1.1……………………………………………………………………………………………….. سوالات تحقیق ( فرضیه ها ).. 3
فصل دوم.. 5

  1. مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیقاتی.. 5

2.1………………………………… کاربرد فناوری اطلاعات در سیاست و محدودیت های آن.. 5
2.2.   وضعیت فعلی انتخابات الکترونیک.. 9
2.3.   آینده رای گیری الکترونیک.. 12
2.4.   دموکراسی و رای گیری الکترونیک.. 14
2.5.   ترکیب انتخابات و نوآوری های جدید.. 16
2.6.   مزایای ویژه پیاده سازی رای گیری توسط اینترنت ( روش سوم ).. 17
2.7.   انتخابات و امنیت.. 17
2.8.   روش های انتخاب بین کاندیداها.. 18
2.9.   تهدیدات امنیتی.. 19
2.10………………………………………………………………………………………………………………………… الزامات امنیتی.. 21
2.11.        روشهای تامین امنیت در طراحی سیستم های انتخابات الکترونیک.. 23
2.12.                                                                                                            مقایسه روشهای تامین امنیت.. 24
2.13.                                                                                      دولت الکترونیک و فرآیند رای گیری.. 25
2.14.                                                نظریه های عمومی در مسیر تطبیق و پذیرش فناوری.. 28
فصل سوم.. 35

  1. فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی ارائه شده برای انتخابات اینترنتی 35

3.1.   فرضیات تحقیق.. 35
3.2.   مدل منطقی انتخابات اینترنتی.. 38
3.3.   تشریح مدل.. 38
فصل چهارم.. 41

  1. روش و متدولوژی تحقیق.. 41

4.1……………………………………………………………………… جامعه آماری و ابزار جمع آوری داده.. 41
4.2.   تحلیل داده.. 43
4.3……………………………………………………………………………………………. اعتبار سنجی و قابلیت اتکا.. 44
فصل پنجم.. 45

  1. 5. آنالیز داده ها.. 45

5.1.   تحلیل توصیفی.. 45
5.2.   تحلیل پایایی پرسشنامه و قابلیت اعتماد داده ها.. 47
5.3.   آزمون همبستگی متغیر ها.. 48
5.4.   تحلیل و تست فرضیه ها.. 50
فصل ششم.. 58

  1. نتایج تحقیق ، پیشنادات و محدودیت ها.. 58

6.1……………………………………………………………………………………………………………….. تشریح نتایج مطالعه.. 59
6.2…………………………………………………………………………………………………………………… محدودیت های تحقیق.. 61
6.3………………………………………………………………………………………… پیشنهاد برای مطالعات آینده.. 62
6.4……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. کلام آخر.. 63……. منابع و ماخذ   i
            پیوست 1 : پرسشنامه.. iv
            پیوست 2 : آمار توصیفی.. x پیوست 3 : آمار مشارکت رای واجدین شرایط در انتخابات ایران.. xv
پیوست 4 : نمودار پراکندگی متغیرهای مستقل………………………………………………xvii
فهرست اشکال
شکل ‏2‑1 : کاربرد فناوری اطلاعات در سیاست ( Electronic Journal of e-Government ,2003)   6
شکل ‏2‑2: رابطه تکنولوژی ها در رای گیری  ( 2001 Watson and Mundy ,).. 15
شکل ‏2‑3 : چارچوب روش MixNet برای تامین امنیت  (2004 Aditya, ).. 23
شکل ‏2‑4: تقسیم بندی استقبال کنندگان ( 1995Rogers, ).. 30
شکل ‏2‑5: فرآیند تصمیم گیری پذیرش نوآوری (1995 Rogers, ).. 31
شکل ‏2‑6: مدل پذیرش فناوری (1989 Davis , ).. 32
شکل ‏3‑1: مدل منطقی انتخابات الکترونیک.. 38
فهرست جداول
جدول ‏2‑1 : کاربردهای دولت الکترونیک در مدیریت جامعه و افکار عمومی  ( Joseph & Kitan,2008 ).. 26
جدول ‏5‑1: خلاصه آمار توصیفی بدست آمده.. 46
جدول ‏5‑2: بررسی اعتبار پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفا.. 48
جدول ‏5‑3: آزمون ضریب همبستگی.. 50
جدول ‏5‑4 : خلاصه تحلیلی فرضیه ها.. 50
جدول ‏5‑5 : نتایج آزمون تحلیل رگرسیون درباره تاثیر تجربه تکنولوژیکی بر گرایش به مشارکت.. 51
جدول ‏5‑6 : ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره تاثیر تجربه تکنولوژیکی بر گرایش به مشارکت.. 52
جدول ‏5‑7 : جدول ANOVA فرضیه چهارم.. 55
جدول ‏5‑8 : جدول Coeficiency فرضیه چهارم.. 55
جدول ‏5‑9 : خلاصه آزمون رگرسیون فرضیه پنجم.. 56
جدول ‏5‑10: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون درباره تاثیر متغیر اعتماد به دولت بر ترغیب به مشارکت.. 57
جدول ‏5‑11: ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره تاثیر متغیر اعتماد به دولت بر ترغیب به مشارکت.. 57
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده