دانلود پایان نامه

روش تحقیق

با توجه به ماهیت موضوع، در نگارش پایان­نامه­ی حاضر، از روش مطالعه­ی کتابخانه­ای استفاده شده است؛ به این مفهوم که در قسمتی از پایان­نامه که به تبیین مفاهیم محاربه و افساد­فی­الارض مربوط می­شود، بیشتر از روش توصیفی استفاده شده، اما در قسمت دیگر پایان­نامه که مربوط به بحث­های نظری پیرامون تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه می­باشد، عمدتا روش تحلیلی به کار رفته گرفته است.

ه: پیشینه­ی تحقیق

مرور آثار و تحقیقات انجام شده توسط دیگران که مرتبط با موضوع تحقیق باشد، می­تواند از جهات گوناگون مثمر ثمر و حایز اهمیت باشد؛ اولا) سبب تکمیل شدن مطالعات گذشته می­شود و می­تواند نتایج حاصله، از دیدگاه و فرضیات آن­ها، سوالات و ایده­های تازه­ای بیرون کشید که بتواند راهنمای این تحقیق و تحقیقات بعدی باشد. ثانیا) می­توان از نقاط قوت آن­ها بهره جست و ضمن شناخت نقاط ضعف آن­ها از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز نمود. به همین منظور برخی از مطالعات انجام گرفته توسط دیگران که مرتبط با موضوع تحقیق می­باشد، به طور مختصر بررسی شدند که برای سهولت بررسی، این مطالعات را جمع­بندی نموده و جداگانه به نقد وبررسی آن­ها پرداخته خواهد شد. اگر چه تحقیقات انجام شده در حوزه­ی موضوع تحقیق در ایران و جهان اسلام، به طور کلی از سوی اندیشمندان و فقها در جهت تبیین و تنقیح مولفه­های مربوط به پژوهش حاضر، صورت گرفته، محدود است، مع­هذا، بسیار مایه­ی خوش وقتی است که در همین محدود تتبعات و تالیفات گزاره­هایی گران­قدر در ارتباط با جرم محاربه و مسایل پیرامونی آن وجود دارد، که می­تواند تا حدود قابل ملاحظه­ای در تبیین و تشریح مساله­ی اساسی پژوهش حاضر راهگشا و راهبر واقع شود.

بر این اساس، در این قسمت، مروری اجمالی بر تحقیقات پیشین در ارتباط با موضوع پایان­نامه­ی حاضر و مسایل پیرامونی آن خواهیم پرداخت؛

«­علامه طباطبایی» (1422ق)، در تحقیق خویش راجع به «محاربه»، صریحا اظهار داشته­اند، نهاد محاربه و افساد فی­الارض، دو نهاد منطبق بر هم بوده که احکام آن­ها در کلیه­ی ابعاد نیز یکسان است. در این طریق هیچ گونه قضاوتی راجع به اینکه بر چه مجاری استدلالی که می­توان از ترادف محاربه و افساد­فی­الارض سخن راند، دیده نمی­شود. نگارنده یک­سره با طرح کلیاتی راجع به این دو نهاد به طرح قضاوت خویش پرداخته است. مضافا اینکه در این تحقیق هیچ گونه مطلبی راجع به کم و کیف جرایم در­حکم محاربه و مفهوم و مصادیق آن­ها دیده نمی­شود.

«­طبرسی» (1347ق)، در تحقیق خویش راجع به «محاربه و افساد­فی­الارض»، پس از ذکر کلیاتی راجع به مفهوم محاربه و تتبع در آیات قرآنی مربوط، ضمن تنقیح و تشریح احکام محاربه به تحلیل و بررسی نهاد افساد­ فی­الارض نیز پرداخته­اند و پس از ذکر مستندات قرآنی آن­ها، چنین نتیجه می­­گیرد که این دو نهاد منطبق و مشابه هم­د­یگر هستند. محقق در این پژوهش به صورت منصوص و مشخص دلایل قضاوت خویش را بیان داشته و صرفا از مجرای استنباط از آیات قرآنی مربوط به طرح عقیده و نظر پرداخته است و لذا در این اثر هیچ گونه بارقه­ای از دلایل یکسان­ پنداشته شدن محاربه و افساد فی­الارض و نیز حدود و ثغور مفهوم و مصداقی جرایم در­حکم محاربه دیده نمی­شود.

«حبیب­زاده» (1370)، در پژوهش خود با عنوان «­محاربه و افساد ­فی­الارض»، ضمن روشن نمودن مفهوم محاربه و افساد فی­الارض، با طرح کلیاتی راجع به نهاد محاربه، سعی نموده است که با ملحوظ نظر داشتن مستندات قرآنی موجود به تجزیه و تحلیل هر چه بیشتر مبانی جرم حدی محاربه و نیز مصادیق عینی آن بپردازد. در این اثر محقق کوچک­ترین اشاره­ای به جرایم درحکم محاربه ننموده و در این زمینه کاملا سکوت اختیار کرده است، لکن در ادامه با تشریح نهاد افساد ­فی­الارض، چنین نتیجه می­گیرد که این نهاد مترادف با محاربه نبوده، بلکه در عرض آن از استقلال وجودی برخوردار است.

«لنکرانی» (بی­تا)، در پژوهش خود به عنوان «محاربه و افساد فی­الارض»، بر مدار غالب تحقیقات پیشین ابتدا با طرح کلیاتی راجع به حدود، ضمن تحلیل محتوایی نهاد­های محاربه و افساد فی­الارض، چنین نتیجه می­گیرد که این دو نهاد نسبت به همدیگر کاملا مستقل بوده و از مجازات­های مستقلی نیز برخوردار بوده­اند.

   «هاشمی شاهرودی» (1378)، در پژوهش خویش راجع به «محاربه»، ابتدایا به تنقیح ابعاد محاربه پرداخته و مصادیق آن را در تحلیلی عمیق و بستر شناختی به بوته­ی نقد و ارزیابی گذاشته است، لکن اشاره­ای به بحث جرایم در­حکم محاربه و احکام و حدود و ثغور آن­ها، اشاره­ای هر چند جزیی نداشته است. ایشان صرفا مفهوم محاربه را در بستری مفهوم شناختی از نظر گذرانده­اند.

«امام خمینی» (1421ق)، در پژوهشی راجع به «محاربه»، با طرح جزییاتی راجع به مفهوم محاربه، ضمن تنویر مفهوم آن با ورود به مقوله­ی افساد فی­الارض در نظری منحصر از گونه­ای از محاربه، موسوم به محاربه بر وجه فساد یاد کرده است. ایشان با طرح این نظر خاص ابراز داشته­اند که وقتی صحبت از محاربه می­شود، باید در بطن این مفهوم قیدی را از مجرای دلالت اقتضایی، مفروض پنداشت و آن قید همان بر وجه فساد بودن محاربه است و لذا تصور محاربه بدون چنین قیدی منتفی است. مع­هذا ایشان به مقوله­ی جرایم در­حکم محاربه و احکام آن هیچ گونه ورودی نداشتند و در این مساله سکوت اختیار کرده­اند.[1]  

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی درباره : رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در بین کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد

بنابراین مطالعات و تحقیقات در زمینه­ی تبیین چرایی جرایم در­حکم محاربه، بسیار ناچیز و محدود می­باشد. ولی همین تحقیقات می­تواند راهگشای محققان و پژوهشگران بعدی قرار گیرد، چرا که در درون آن­ها اطلاعات گسترده و سودمندی از نظر توصیف موضوع و جنبه­های مختلف آن، تجزیه و تحلیل گزاره­ها و نتایج حاصل از آن­ها وجود دارد که می­تواند در استخراج ایده­ها و فرضیات جدیدی مفید فایده و راهگشا واقع شوند.

در تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با موضوع «تبیین مبانی جرایم در­حکم محاربه»، نارسایی­هایی نیز مترتب است که به اختصار به بعضی از آن­ها اشاره می­شود؛

1­-مطالعات و تحقیقات در زمینه­ی «تبیین مبانی جرایم در­حکم محاربه»، بسیار ناچیز است و لذا مطالعه و پژوهش در این زمینه ضروری به نظر می­رسد.          

2­- غالب این تحقیقات از پشتوانه­ی نظری تئوریکی مشخص برخوردار نبوده­اند.

3­- در بیشتر این تحقیقات، مفاهیم و گزاره­ها­ی اساسی و کلیدی تحقیق به روشنی تعریف و تنقیح نشده­اند.

بنابراین در سه فصل به موضوع پژوهش حاضر پرداخته و آن را به رشته­ی تحریر در خواهیم آورد، که از قرار ذیل است؛

فصل اول: سیستم احاله­ی مجازات

فصل دوم: تبیین مفاهیم محاربه، بغی و افساد فی­الارض

فصل سوم: موارد احاله­ی مجازات محاربه به افساد فی­الارض

 

 

  معنای لغوی و اصطلاحی عبارت «درحکم»، قلمرو و آثار سیستم احاله و در ادامه احاله­ی مجازات­های حدی و ایرادات ناظر به این نوع جرم­انگاری، موضوعات تشکیل دهنده­ی این فصل را تشکیل می­دهند که در ذیل به شرح وتفصیل آن­ها می­پردازیم.

گفتار اول: اصطلاح «در­حکم»

در ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی واژه­ی «حکم» و در ادامه معنای اصطلاح عبارت «در­حکم» در این گفتار مورد بررسی قرار می­گیرد.

بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژه­ی «حکم»

در فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه­ی حکم چنین آمده است؛ قضا، فرمان، امر، داور، کسی که برای قطع و فصل مرافعه­ی دو یا چند تن انتخاب شود و درباره­ی آن مرافعه حکم کند.[2]   

از نظر کانت حکم به دو قسمت تحلیلی و ترکیبی تقسیم می­شود. حکم تحلیلی، حکمی است که محمول آن جزء مفهوم موضوع باشد. مثل جسم ممتد است. حکم ترکیبی حکمی است که برعکس تحلیلی باشد؛ یعنی مفهوم محمول جزء مفهوم موضوع نباشد. مثل قطر این دایره پنج متر است. نوع اول را از آن جهت تحلیلی گویند که ذات موضوع را نمی­توان شناخت، مگر اینکه فهمیده شود که دارای چنین صفت و خاصیتی است. قسم دوم را به این جهت ترکیبی
 می­گویند که می­شود موضوع قضیه را بدون تصور محمول، تصور کرد.[3]

حکم چند موضوعی، حکمی است که در آن یک محمول بر چند موضوع حمل شود. خواه موضوعات پراکنده باشند یا زیر یک اسم کلی متحد قرار داشته باشند. این حکم در مقابل حکم بسیط است که موضوع آن یک شیء جزیی است و نیز در مقابل حکم مهمل است که در آن قید نمی­شود که حکم شامل تمام افراد یا شامل بعضی از آن­ها­ست، مثل خون سرخ است.[4]

نزد روان­شناسان، حکم به معنای تقریری ذهنی است که عقل توسط آن، مضمون سخن را استوار می­کند و به حقیقت می­گرایاند و یا به معنی اتخاذ رأیی است که برای هدایت سلوک در احوالی که نمی­توان در آن­ها به علم یقینی رسید، مناسب است. در هر حال حکم از پدیدار­های نفسانی است که مستلزم ادراک و شناخت است و یا فعلی ذهنی است که از اقامه­ی نسبت بین دو چیز یا رفع نسبت بین دو چیز به وجود می­آید.[5]

در اصطلاح منطقیان، حکم عبارت است از اسناد چیزی به چیزی دیگر به نحو سلبی یا ایجابی و از آن به عنوان ادراک وقوع نسبت یا عدم وقوع آن تعبیر می­شود. بنابراین اگر بگوییم «محارب مفسد است»، این حکم شامل سه جزء است: اول آنچه بر آن حکم شده است که موضوع نامیده می­شود (محارب)، دوم آنچه متعلق حکم است که محمول نامیده می­شود (مفسد)، سوم نسبت بین این دو طرف؛ ادراک وقوع این نسبت یا عدم آن را حکم یا تصدیق می­گویند.[6]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید