با عنوان : تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت

با عنوان :

تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیل و با هدف شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن, شناسایی ارتباط میزان سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی, شناسایی میزان سهم زنان روستایی در تولید, شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن, سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار تهیه شده می باشد.

محقق در این پژوهش به دنبال مطالعه فرضیاتی به ترتیب:

  • با افزایش میزان سواد, فعالیت اقتصادی زنان روستایی در بخش کشاورزی شهرستان فومن کمتر می گردد.
  • تأثیر زنان روستاهای جلگه ای در اقتصاد خانوارها بیشتر از زنان روستاهای کوهپایه ای و کوهستانی می باشد.
  • با ورود تکنولوژی در فعالیتهای اقتصادی روستا تأثیر اقتصادی زنان روستایی در حال کاهش می باشد.

نتایج مطالعه های نگارنده در پژوهش حاضر نشان می دهد که:

فرضیه اول با این توضیح اثبات می گردد که: با در نظر داشتن 363 زنی که مورد مطالعه قرار گرفتند این نتیجه حاصل شده که حدود 6 درصد از زنان روستایی به کار کشاورزی علاقه نشان داده اند و مابقی حدود 94 درصد در بخش خدمات و اداری فعال هستند.

فرضیه دوم با این توضیح رد می گردد که: 91 درصد زنان روستاهای جلگه ای در فعالیتهای خدماتی و اداری مشغول هستند اما در روستاهای کوهپایه ای و کوهستانی 149 درصد در فعالیتها اشتغال دارند.

فرضیه سوم با این توضیح اثبات می گردد که: صد در صد زنان عقیده دارند با ورود تکنولوژی از علاقه مندی زنان به فعالیت به گونه سنتی در کارهای کشاورزی کمتر شده می باشد.

واژگان کلیدی: تأثیر, زنان روستایی, اقتصاد خانوارها, شهرستان فومن

 مقدمه

با نگاهی به بافت اجتماعی– اقتصادی جامعه کشاورزی کشورمان و تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانواده, ضرورت توجه بیشتر به این قشر دو چندان می گردد.

در نظر داشتن احساس مسئولیت و موقعیت زنان روستایی در نواحی گوناگون کشور و اعتقاد و باورمان به این قشر عظیم که دارای تأثیر مهمی در اقتصاد کشور اند, از ضروریات جامعه به شمار می رود.

وجود زنان برای ایجاد یک زندگی سالم در خانواده از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. به مقصود تامین یک زندگی توام با آرامش و آسایش برای اعضاء خانوار, زنان علاوه بر تربیت کودکان به کارهای دیگری مانند تهیه غذا, نگهداری از منزل, کمک به فرآیند تولید و تبدیل محصولات زراعی و باغی, تهیه محصولات لبنی و دامی و … می پردازند.

این پژوهش با عنوان تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن در 5 فصل: فصل اول کلیات پژوهش, فصل دوم مبانی نظری, فصل سوم ویژگیهای طبیعی, اجتماعی, اقتصادی, فصل چهارم تحلیل یافته های پژوهش و فصل پنجم نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها و ارائه پیشنهادات تهیه گردیده می باشد.

    فصل اول: طرح پژوهش

تفاوت جنبه های گوناگون روستا و طبقه بندی اشتغال در آن به مراتب پیچیده تر از حوزه های شهری می باشد. تفاوت اشتغال و به گونه کلی فعالیت اقتصادی روستاها با فعالیتهای اقتصادی شهری به عنوان نمونه از جنبه های زیر قابل توجه می باشد: الف) زمان و طول مدت فعالیت در شبانه روز ب) نوع و ویژگی فعالیت ج) درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی(سعيدي،1384, ص92).علاوه بر موارد فوق, یکی از ویژگی های اشتغال روستایی, تأثیر و حضور زنان می باشد. زنان روستایی به گونه کلی وظایف عیان و پنهان نامحدودی را بر عهده دارند. اگرچه تأثیر اساسی زنان در انجام وظایف آشکاری همچون پرورش فرزندان و نیز انجام امورخانه و ساماندهی درونی خانوار محرز می باشد، اما لازم می باشد آن دسته از وظایف پنهانی نیز که بیشتر، ارزش و اهمیت اقتصادی دارد، مورد توجه قرار گرفته، تأثیر آنها در ساختار فعالیت و درآمد خانوار روستایی ارزیابی گردد. به گونه کلی مشاغلی را که زنان روستایی بر عهده می گیرند می توان به چند دسته تقسیم نمود.

الف) کار خانوادگی در مزرعه و خانه بدون دستمزد

ب) کار مبتنی بر دستمزد در خانه، مزرعه و کارخانه

ج) کار برای خود و عرضه حاصل کار(تولیدات) در بازار.

مساله اساسی در ارتباط با کار و اشتغال زنان روستایی این می باشد که در اقدام نمی توان فعالیتهای مختلف آنان را به درستی و به دقت از یکدیگر تفکیک نمود چراکه آنان در موارد بسیاری ضمن انجام وظایف و تکالیف عیان مرد پاره ای از فعالیتهای اقتصادی را توامان انجام می دهند. از آنجاکه اشتغال زنان روستایی معمولا از نظر زمان و نه از لحاظ دامنه به درستی مشخص نیست، ارزش افزوده کار آنان نیز در محاسبه درآمد خانوار یا به صورت مطلق قابل ارزیابی نیست(همان منبع، صص93-92).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در نظر داشتن همه قشرهای جامعه روستایی به ویژه زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه روستایی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. زنان ایران در کنار مسئولیتهایی که در نهاد خانواده به عنوان مادر و همسر دارند، تأثیر مهمی در امور اقتصادی و در نواحی روستایی در امور تولیدی اعمال می نمایند. در این بین سهم و تأثیر زنان روستایی در فعالیتهای تولیدی و کشاورزی اعم از کاشت،‌داشت و برداشت، دامداری و باغداری و … چشمگیرتر می باشد و نقشی که آنها در مسئولیتهای خانواده اعمال می کنند قابل توجه بوده و شاید بیشتر از زنان شهری باشد(علیایی، 1386,ص107).

شهرستان فومن در محدوده ای واقع شده که نواحی جلگه ای ، کوهپایه ای و کوهستانی را شامل می گردد و با در نظر داشتن این تنوع توپوگرافیکی، انواع فعالیتهای کشاورزی در آن رواج دارد. و با در نظر داشتن ماهیت این فعالیتها مسئولیت و تأثیر زنان در نگهداری از دامها، امور باغی و زراعی و همچنین صنایع دستی و رسیدگی به امور منزل و فرزندان قابل توجه می باشد. به طوریکه در قسمت کوهستانی پرور ش دام و دامداری، در قسمت جلگه ای زراعت برنج و چای، و در کوهپایه ترکیبی از زراعت و دامداری به انضمام فعالیت در زمینه صنایع دستی از قبیل حصیر بافی، بافندگی, قالی بافی در بین زنان روستایی رواج دارد. با در نظر داشتن ویژگی های خاص شهرستان فومن می توان دریافت که بخش کشاورزی در حیات اقتصادی روستاهای آن تأثیر به سزایی داشته می باشد. با در نظر داشتن تنوع فعالیتها در بین خانوارهای روستایی تأثیر زنان عیان و محسوس می باشد و بدون وجود زنان روستا انجام این همه فعالیت برای مردان دشوار می گردد. بنابراین نیاز می باشد تا تأثیر آنها مورد مطالعه قرار گیرد و راهکارهای مناسبی برای رفاه زنان روستایی ارایه گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پس پژوهش حاضر درصدد می باشد تا به شناخت تأثیر زنان روستایی در اقتصاد شهرستان فومن بپردازد، تا به ارایه راهکارهای مناسب برای رفاه زنان روستایی بپردازد.

1-2 اهداف پژوهش

1- شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی ارتباط بین میزان سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی میزان سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار

1-3 فرضيه ها ی پژوهش

1- با افزایش میزان سواد، فعالیت اقتصادی زنان روستایی در بخش کشاورزی شهرستان فومن کمتر می گردد.

2- تأثیر زنان روستاهای جلگه ای در اقتصاد خانوارها بیشتر از زنان روستاهای کوهپایه ای و کوهستانی می باشد.

3- با ورود تکنولوژی در فعالیتهای اقتصادی روستا، تأثیر اقتصادی زنان روستایی در حال کاهش می باشد.

1-4 روش پژوهش و مراحل انجام

روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی می باشد. لذا جهت تهیه بعضی از اطلاعات به کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مراجعه نموده و جهت برآورد داده ها از نرم افزار Excel بهره گیری نموده ام. در مطالعات میدانی نیز به مصاحبه با بعضی افراد و همچنین پر کردن پرسشنامه پرداخته لذاعلیرغم موارد فوق از روش نظاره نیز بهره گرفته ام.

1-4-1نوع پژوهش

نوع و روش پژوهش توصیفی می باشد .

نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد و لذا داده ها را از منابع موجود و مطالعات میدانی جمع آوری نموده و به صورت کمی و کیفی مورد تحلیل قرار می دهیم.

1-4-2 روش پژوهش

روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی ( مطالعه کتابها و پایان نامه ها و مجلات علمی) و میدانی (تکمیل پرسشنامه, مشاهدات میدانی و مصاحبه) می باشد.

1-4-3 ابزار گردآوري اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای به صورت فیش برداری، جدول و نقشه منطقه مطالعاتی و در روش میدانی از نظاره و همچنین از دو سری پرسشنامه(پرسشنامه دهیاران و پرسشنامه زنان روستایی) بهره گیری شده می باشد.

پرسشنامه زنان روستایی که شامل 363 پرسشنامه از 114روستا, که توسط زنان روستایی در سه قسمت جلگه, کوهپایه و کوهستان شهرستان فومن می باشد. پرسشنامه دوم که مربوط به دهیاران منطقه مورد مطالعاتی می باشد, 114عدد پرسشنامه بود که توسط دهیاران محترم روستاهای مورد مطالعه, تکمیل گردید.

1-4-4 روش تجزيه و تحليل اطلاعات

در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق ابزارهای گردآوری، داده های خام را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده لذا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با در نظر داشتن ماهیت داده ها از روشهای توصیفی و آماری بهره گیری شده می باشد.

1-5 محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه کل شهرستان فومن می باشد که در ناحیه غربی گیلان واقع شده می باشد. این شهرستان از شمال به شهرستان صومعه سرا، از جنوب و جنوب شرقی به شهرستان شفت، از شمال غرب به شهرستان ماسال و از غرب به استان زنجان محدود شده می باشد. مساحت این شهرستان9/777 کیلومتر مربع می باشد. این شهرستان دارای دو نقطه شهری به نامهای فومن و ماسوله، دو بخش به نامهای مرکزی و سردارجنگل و 6 دهستان به نامهای رودپیش،‌گشت، گوراب پس، لولمان، آلیان و سردارجنگل و 150 آبادی دارای سکنه و 11 آبادی خالی از سکنه می باشد که مجموعا دارای 161 روستا می باشد(سالنامه آماری استان گیلان، 1385،ص65).

1-6 جامعه آماری, حجم نمونه ها و متغیرها

در پژوهش حاضر جامعه آماری کل شهرستان فومن می باشد که حدود 114 روستای آن مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. با بهره گیری از روش مورگان 98روستا در قسمت جلگه ای , 34 روستا در قسمت کوهپایه ای و 16 روستا در قسمت کوهستانی مطالعه شده می باشد.

1-7 واژه ها و مفاهیم

روستا: روستا ی واحد جغرایایی می باشد که در آن پدیده های اجتماعی و طبیعی به گونه چشمگیری در هم آمیخته اند. این در هم آمیختگی از ویژگی های مهم روستا و شاخص عمده ای برای تمیز شهر از روستاست (مهدوی,1384,ص4).

روستا به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته(اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) گفته می گردد که خارج از محدوده ی شهرها واقع گردد، دارای محدوده ی ثبتی و عرفی مستقل باشد. روستا مبدا تقسیمات کشوری می باشد که از لحاظ زیستی( وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده و اکثریت ساکنان واقعی آن به گونه مستقیم و غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای زراعی، دامداری، باغداری و به گونه اعم صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند در عرف بع عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می گردد (پاپلی یزدی ، ابراهیمی ،‌1381, ص22).

روستا صورتی می باشد از استقرار بشر بر سطح زمین که قادر می باشد تمام مایحتاج سال خود را از درون خود تهیه کند. پس ده در بنیاد کار, واحدی می باشد طبیعی و اجتماعی با اقتصادی بسته که تمام شرایط اتکای به خویش را از لحاظ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در خود جمع دارد. پس روستا کوچکترین واحد جمعیتی, اقتصادی و جغرافیایی می باشد که در آن نوعی کلکتیویسم اقتصادی, اجتماعی و عمرانی قابل تصدیق می باشد(ودیعی,1348,ص37).

روستا پدیده ای زنده و پویاستکه همچون هر موجود زنده ی دیگری دارای عناصر تشکیل دهنده و کل نگری می باشد از دیدگاه سیستمی و یکپارچه نگری از دیدگاه برنامه ریزی می باشد(مهندسان مشاورDHV,1371,ص118).

اقتصاد روستا: اقتصاد روستایی, اصولا مسایل اقتصادی را در محدوده ی جغرافیایی روستا, مطرح می نماید. به بیانی دیگر, اقتصاد روستایی عبارت می باشد از کلیه فعالیتهای فردی و اجتماعی که در محیط روستا به مقصود گذراندن زندگی و تامین رفاه مادی روستاییان به وقوع می پیوندد(مهدوی,1384,ص169).

خصیصه بارز اقتصاد روستا آن می باشد که قبل از هر چیز غذا دهنده انسانهاست و می تواند بدون تکیه و نیاز به شهر به حیات خود ادامه دهد (آمایش،1376,ص18).

تعداد صفحه :80

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان