چکیده :
در اقتصاد و تجارت نوین امروز، ارزش ویژه برند یکی از دارایی‌های مهم ، با ارزش و موجد مزیت رقابتی بنگاه‌ها و سازمان‌ها تلقی می‌شود که همچنین جزء کلیدی‌ترین عوامل موجب سودآوری بلند مدت به شمار می‌آیید. علاوه بر این موارد، مزیت‌های دیگر برند ارزشمند مانند امکان تعیین قیمت بالاتر نسبت به رقبا، توانایی بسط و گسترش برند، بدست آوردن توانایی چانه‌زنی در مقابله با خرده‌فروشان باعث شده است این مفهوم بیش از گذشته مورد توجه مدیران و صاحبنظران حوزه بازاریابی قرار گیرد. مدل‌های مختلفی توسط اساتید بازاریابی جهت اندازه‌گیری و شناسائی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند معرفی شده‌اند. از جمله این مدل‌ها می‌توان به مدل آکر اشاره کرد. این مدل بسیار پرکاربرد سعی می‌کند ارزش ویژه برند را به ابعاد تقسیم کند که اندازه‌گیری ، شناسائی و تعریف آنها راحتر و کاربردی‌تر باشد. بدهی است ساخت برند با ارزش منوط به شناخت و توجه به این ابعاد موثر بر ارزش ویژه برند خواهد بود. علی‌رغم تاکید بر اهمیت مقوله ارزش ویژه برند و برندینگ ، متاسفانه تاکنون در بازار محصولات نرم‌افزاری کشور توجه‌ای به آن نشده‌است و پیش‌بینی می‌شود توجه به این مفهوم بتواند برخی از مشکلات بازاریابی فعالین این حوزه را چه در بازارهای داخلی و چه خارجی مرتفع سازد.
این پژوهش در پی یافتن میزان تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی به عنوان ابزار در دست و قابل کنترل مدیریت یک شرکت،‌بر ابعاد مختلف ارزش ویژه برند مبتنی بر مدل آکر می‌باشد. نوع پژوهش کاربردی و پیمایشی می‌باشد و در آن از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری کاربران و استفاده کنند‌گان محصولات نرم‌افزاری مالی اداری در شهرستان اصفهان تعریف شده‌اند که نمونه‌ای با حجم ۱۹۶ نفر ازمیان آنها انتخاب شده است. از روش معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تائیدی ، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون‌های برازندگی مدل جهت تحلیل آماری و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده‌ است. نتایج حاکی از تائید رابطه بین برخی از عناصر آمیخته با بعضی از ابعاد مدل آکر است. همچنین رابطه بین دو بعد وفاداری به برند و کیفیت ادراک شده با ارزش ویژه برند در این بازار مورد تائید قرار گرفته است.
کلمات کلیدی : ارزش ویژه برند، آمیخته بازاریابی، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی و تداعی‌های برند، مدل آکر، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تائیدی
۱-۱- مقدمه
در این فصل کلیاتی از موضوع پژوهش شامل بیان مسئله پژوهشی ، اهداف و ضروریات انجام آن و نیز فرضیه‌ها و تعاریف پایه به همراه کاربرد‌های نتایج پژوهش بیان شده است . شالوده فرضیه‌های این پژوهش مبتنی بر تاثیر مثبت عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند محصولات نرم‌افزاری می‌باشد. هدف از پژوهش یافتن تاثیر احتمالی عناصر آمیخته بازاریابی ( متغیرهای‌ مستقل ) بر ارزش ویژه برند (متغیر وابسته ) ، از طریق تاثیر بر ابعاد ارزش ویژه برند ( متغیرهای وابسته / مستقل ) می‌باشد .
۱-۲- شرح و بیان مساله پژوهش
اقتصاد امروز عصر جدیدی را تجربه می‌کند ،رقابت گسترده ، تغییرات و تحولات شتابان و جریان وسیع اطلاعات در دسترس از مشخصه‌های اصلی این عصر جدید می‌باشد . در این عصر جدید بنگاه‌های اقتصادی از قواعد قبلی جهت بدست آوردن فرصت‌های کارآفرینی و خلق ثروت نمی‌توانند استفاده کنند. شاید مهمترین تغییر در عصر جدید اقتصاد که در گفتمان بازاریابی فلسفه بازاریابی خوانده می‌شود پایان سلطه ماشین و کارخانه‌ها و قدرت گرفتن انسان و مصرف‌کنندگان می‌باشد. شاید به همین خاطر است که برخی این دوران را عصر اقتصاد عاطفی می‌نامند . در عصر جدید مصرف‌کننده محور و کانون فعالیت‌های بازاریابی است و اوست که تعیین می‌کند چه چیزی تولید شود ،چه قابلیت‌های داشته باشد و چگونه در دسترس وی قرار گیرند . در این عصر صنعت ایجاد کننده رضایت مشتری است و تولید کالا . بدین ترتیب هنگامی یک سازمان می‌تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته‌های مشتریان را با درک بهتر و صحیح‌تری نسبت به رقبایش برآورده کند. (اردستانی،۱۳۸۶)از طرف دیگر گسترش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات حجم گسترده‌ای از اطلاعات را در اختیار مصرف کننده قرار داده است . مصرف کننده امروز می‌تواند در کمترین زمان ممکن حجم عظیمی از اطلاعات از محصولات تولید شده را فارغ از محدودیت‌های جغرافیای جمع‌آوری کند و حتی خود نیز در فرآیند طراحی و تولید محصول نقش آفرینی نماید. آنچه در این کارزار رقابتی مورد توجه و تاکید بزرگان اقتصاد عصر جدید قرار گرفته برند‌سازی است. تولیدکنندگان سعی می‌کنند با توسل به برند‌های قدرتمند و باارزش خود که با اتخاذ روش‌های اصولی و علمی جایگاه مناسب در ذهن و قلب مشتریان خود بدست آورند وبا اتکا بر این جایگاه وفاداری مشتریان و به تبع آن سهم بیشتری از بازارهای هدف خود بدست آورند.
صنعت نرم افزار به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه در صنعت فناوری اطلاعات نقش موثری در توسعه اقتصادی ، افزایش صادرات بسیاری از کشورهای جهان داشته است. مطالعات تطبیقی انجام شده نشان می‌دهند ایران نسبت به سایر کشورهای هم تراز خود نتوانسته است سهم مناسبی از این بازار داشته باشد. از طرف دیگر در بازار داخلی نیز فعالین این حوزه با مشکلات مختلفی مواجه هستند . بررسی و مصاحبه های انجام شده با فعالین صنعت نرم افزار نشان داد این صنعت با افزایش سطح رقابت به دلیل افزایش تعداد شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار مواجه شده‌است. به طوری‌که مطابق با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میزان مجوزهای صادرت شده جهت تولید نرم افزار از تعداد ۴۲۰ عدد در سال ۱۳۸۷ به تعداد ۱۶۴۹ عدد در سال ۱۳۸۹ رسیده است . از طرف دیگر به منحنی رشد این صنعت از مرحله رشد گذر کرده و به مرحله بلوغ رسیده است که این مسائل باعث شده مدیران این شرکت سعی در گسترش بازار و همچنین افزایش وفاداری مشتریان داشته باشند . با بررسی پیشینه تحقیقات صورت گرفته در زمینه افزایش و حفظ وفاداری در بازاریابی صنعتی یکی از مهمترین عوامل ارزش ویژه برند تشخیص داده شده است ازجمله استیون تیلور و همکاران (۲۰۰۴) ،کلر (۱۹۹۸) سید جوادین و همکاران (۱۳۸۹) همچنین مطالعات جی‌‌هین‌کیم و یانگ ج هیوم (۲۰۱۱، ۴) در صنعت نرم افزار کره جنوبی بیانگر لزوم توجه به مباحث برندینگ و ارزش ویژه برند در این می‌باشد. آنچه مشخص است شرکت‌ها باید جهت افزایش و حفظ وفاداری مشتریان به این برند باید استراتژیهای موثر بازاریابی اتخاذ نماید. با این حال در این صنعت تا‌کنون تحقیقاتی در ارتباط با اندازه گیری ارزش برند خود و یا بررسی عوامل موثر بر‌آن نداشته است که این موضوع فعالین را نسبت به اخذ استراتژیها و تاکتیک‌های مناسب ناتوان نموده است. این تحقیق به دنبال بررسی عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار با توجه به نظر مشتریان صنعتی است تا بدین وسیله راهکارهایی مناسب در جهت افزایش ارزش ویژه برند به مسئولین شرکت معرفی گردد.
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش
از سوی دیگر آمیخته بازاریابی مجموعه ابزار در دسترس بازاریابان جهت نیل به اهداف سازمان می‌باشد و می‌توان کلیه فعالیت‌های ممکن بازاریابی را در قالب آن دسته‌بندی کرد . بررسی میزان تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند می‌تواند این امکان را برای مدیران بازاریابی مهیا سازد که در هنگام تهیه برنامه‌های بازاریابی و یا اتخاذ استراتژی‌ها یک چشم‌انداز از میزان تاثیر تدابیر اندیشیده شده بر ارزش برند خود داشته باشند. به عبارت دیگر کلیه فعالیت‌های یک مدیر بازاریابی در قالب محصول ، قیمت ، توزیع ، فعالیت‌های پیشبردی خلاصه می‌شود و در صورتیکه برای مدیر ارزش ویژه برند سازمان مهم باشد ، می‌تواند با استفاده از نتایج این پژوهش میزان تاثیر هریک از این مولفه‌ها را بر روی ارزش برند بسنجد .
جهت ایجاد و تقویت ارزش ویژه برند باید ابعاد مختلف آن یا عوامل ایجاد کننده آن را شناخت و میزان تاثیر هر کدام از آنها را بر روی ارزش ویژه برند اندازه گرفت و در قدم بعدی عوامل ثانویه‌ای که می‌توانند بر این ابعاد تاثیر بگذارند ( که در این پژوهش همان آمیخته بازاریابی در نظر گرفته شده‌اند ) را شناسائی و مشخص کرد . گرچه مطابق با مدل آکر ابعاد یا عوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند وفاداری به برند ، کیفیت ادراک شده ، آگاهی از برند و تداعی‌های برند معرفی شده‌اند و تحقیقات و مطالعات تجربی فراوانی در بازارها و کشورهای مختلف این مدل را تائید نموده‌اند ، اما قطعا روابط بین این عوامل و ارزش ویژه برند باید در بازار نرم‌افزار کشور مورد آزمایش قرار گرفته و میزان تاثیر هر کدام از آنها بر ارزش ویژه برند مشخص شود . همچنین هر کدام از این ابعاد می‌توانند بر یکدیگر نیز تاثیر گذاشته و باعث تقویت و تضعیف همدیگر شوند . به عنوان مثال ممکن است آگاهی از برند بر وفاداری تاثیر مثبت داشته و بتواند باعث تقویت آن گردد . موضوع مهمی که می‌تواند در طراحی برنامه‌ها و استراتژی‌های بازاریابی در بازار نرم‌افزارهای مالی اداری مورد استفاده قرار گیرد .
پس می‌توان نتیجه گرفت اهمیت موضوع این پژوهش از آنجا است که اولا تا کنون مدل ارزش ویژه برند آکر در بازار نرم‌افزار کشور به طور خاص مورد بررسی قرار نگرفته و یافته‌های حاصل از این مطالعه می‌تواند مورد توجه و استفاده مدیران و بازاریابان این صنعت که علاقه‌مند به خلق برند‌های قدرتمند و بارزش هستند قرار گیرد . دوماً در پژوهش‌ها و مطالعات فراوان صورت گرفته در ارتباط با مدل آکر در کشورها و صنایع مختلف وجود ارتباطات مثبت یا منفی بین ابعاد مختلف آن تائید شده است . این موضوع می‌تواند در سایر اهداف و برنامه‌های بازاریابی به‌غیر از ارزش ویژه برند مانند برنامه‌های ایجاد وفاداری و یا آگاهی از برند مورد استفاده قرار گیرد . سوماً در این پژوهش عناصر آمیخته بازاریابی به عنوان عوامل ثانویه موثر بر ارزش ویژه برند در نظر گرفته شده‌اند . این موضوع با توجه به تعریف آمیخته که آن را محاط کلیه فعالیت‌های بازاریابی در نظر می‌گیرد می‌تواند نتایج این پژوهش را تبدیل به یک نقشه راه برای راهنمایی مدیران حساس به ارزش برند در اتخاذ هر نوع تصمیم بازاریابی باشد .
بازار محصولات نرم‌افزاری مالی اداری را می‌تواند یک بازار صنعتی در نظر گرفت . با مطالعات صورت گرفته فقر پژوهش مرتبط با ارزش ویژه برند در بازاریابی صنعتی ایران مشهود است . پس می‌توان به صورت عام نتایج حاصل از این پژوهش را به بازاریابی صنعتی کشور نیز بسط داد .
۱-۴ – کاربرد نتایج پژوهش
برای تولید کنندگان در صنعت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید