دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

پدیده نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم و غیر مستقیم هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند. دراین ارتباط سؤالات زیر مطرح است: آیا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی اثر نامتقارن دارد؟ در واقع آیا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا آستانه ای مشخص اثر منفی بر صادرات غیر نفتی و بعد از آن اثر مثبت دارد؟

مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی در دوره ی 1369 تا 1390  به صورت فصلی می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean  استفاده شده است و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، آستانه بهینه منطبق با کمترین انحراف معیار نوسانات نرخ ارز حقیقی در نظر گرفته شده است. سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر صادرات غیر نفتی از مدل GMM استفاده شده است. در الگوی مورد نظر این مطالعه صادرات غیر نفتی، تابعی از نرخ ارزحقیقی، نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی می باشند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، تا آستانه ی بهینه اثر منفی بر صادرات غیر نفتی دارد و پس از آن اثر نا اطمینانی بر صادرات غیر نفتی به میزان زیادی کم می­شود.

 

واژگان کلیدی: نرخ ارز حقیقی، نا اطمینانی نرخ ارز، صادرات غیر نفتی، روش GARCH In Mean و روش GMM

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی اثر نا­متقارن دارد یا نه؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران با فرمت ورد