دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت محیط اجتماعی

به منظور سنجش سطح کیفیت محیط اجتماعی از 12 گویه استفاده شده است. در این راستا با مقایسه متوسط سطح کیفیت محیط اجتماعی محاسبه شده که رقمی معادل (41.63) را نشان می­دهد با متوسط سطح گویه­های مورد ارزیابی که 36 برآورد شده، می­توان با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که رقمی پایین تر از آلفا 05/0 را نشان می­دهد، فرض مناسب بودن محیط اجتماعی را در محدوده مورد مطالعه قبول نمود و پذیرفت که بر اساس نظرات جامعه نمونه سطح کیفیت محیط اجتماعی بیشتر از سطح متوسط ارزیابی شده است.

کیفیت بهداشت محیط

به منظور سنجش سطح کیفیت بهداشت محیط از 15 گویه استفاده شده است. در این راستا با مقایسه متوسط سطح کیفیت بهداشت محیط محاسبه شده که رقمی معادل (29.74) را نشان می­دهد با متوسط سطح گویه­های مورد ارزیابی که 45 برآورد شده، می­توان با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که رقمی پایین­تر از آلفا 05/0 را نشان می­دهد، فرض مناسب بودن بهداشت محیط را در محدوده مورد مطالعه رد نمود و پذیرفت که بر اساس نظرات جامعه نمونه سطح کیفیت بهداشت محیط کمتر از سطح متوسط ارزیابی شده است.

کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی

به منظور سنجش سطح کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی از 9 گویه استفاده شده است. در این راستا با مقایسه متوسط سطح کیفیت محیط زیست محاسبه شده که رقمی معادل (27.48) را نشان می­دهد با متوسط سطح گویه­های مورد ارزیابی که 27 برآورد شده، می­توان با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که رقمی پایین­تر از آلفا 05/0 را نشان می­دهد، فرض مناسب بودن امکانات داخلی واحد مسکونی را در محدوده مورد مطالعه قبول نمود و پذیرفت که بر اساس نظرات جامعه نمونه سطح کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی بیشتر از سطح متوسط ارزیابی شده است

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه اقتصاد : بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین میزان دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج رابطه معناداری وجود دارد؟
  2. آیا میزان مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده