دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

تکه هایی از متن :

 

4-6- تاثیر مسلح کردن خاک با الیاف ژئوتکستایل بر تراکم ثانویه

نتایج آزمایش‌های خزشی انجام شده بر نمونه‌های خشک و اشباع ماسه‌ رس‌دار مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل نشان می‌دهد که یک ارتباط غیرخطی بین ضریب تراکم ثانویه و تنش‌های اعمال شده وجود دارد بطوریکه با افزایش تنش، در نمونه‌های خشک مقادیر ضریب تراکم ثانویه افزایش و در نمونه‌های اشباع مقادیر ضریب تراکم ثانویه کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش درصد ژئوتکستایل (در تنش‌های یکسان)، مقادیر ضریب تراکم ثانویه در نمونه‌های خشک افزایش و در نمونه‌های اشباع کاهش می‌یابد. بنابراین در نمونه‌های اشباع مسلح شده در تنش و درصد ژئوتکستایل بالا، شاهد تغییرشکل‌های خزشی پایین‌تری می‌باشیم. با بررسی ضریب تراکم ثانویه در نمونه‌های خشک و اشباع مسلح شده می‌توان به این نتیجه رسید که تغییرشکل‌های خزشی در نمونه‌های مسلح شده به سطوح تنش و درصد الیاف موجود در خاک بستگی دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تاثیرات سود هر سهم، کیو توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران