دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2.3.2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم

مسعودی و تشکینی (1384)، با توجه به دیدگاه­های مختلف پولیون و ساختارگرایان در مورد تشریح رفتار قیمت به تحلیل تجربی تورم در اقتصاد ایران پرداخته­اند. این مطالعه با توجه به نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد محصول و نرخ تورم طی بازه زمانی 1381-1338 نشان می­دهد، رشد نقدینگی (که طبق دیدگاه پولیون تنها عامل تورم می باشد) به تنهایی عامل تورم نبوده اگرچه بخش زیادی از آن را توجیه می­کند. در ادامه الگوی ساختاری تورم با استفاده از یک الگوی خودگرسیون با وقفه­های توزیعی، روابط بلندمدت تورم با رشد نقدینگی و فشار هزینه­های کل شامل نرخ ارز و شاخص بهای تولیدکننده برآورد شده­است. طبق نتایج برآورد، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می­باشند.

درگاهی و شربت اوغلی (1389)، به تعیین قاعده سیاست پولی در شرایط تورم در اقتصاد ایران پرداخته­اند. آنها در بخشی از مقاله خود ماندگاری تورم در ایران را بررسی نموده­اند. جهت بررسی ماندگاری تورم در ایران آنها با استفاده از معیارهای مختلف شامل روش جمع ضرایب خودرگرسیونی، روش خودهمبستگی سریالی، روش طیف تناوبی صفر به برآورد تجربی برقراری وضعیت ماندگاری تورم با به­کارگیری داده­های فصلی بازه زمانی 1385-1368 پرداختند؛ نتایج هر سه روش وجود ماندگاری تورم در ایران را تأیید کرده است. در ادامه این مقاله با توجه به برقراری وضعیت ماندگاری تورم، قاعده بهینه پولی استخراج می گردد.

تشکینی و عباسی­نژاد (1390)، با معرفی تورم پایه، به ضرورت پرداختن به این متغیر و اندازه­گیری آن در اقتصاد ایران پرداخته­اند. در این مطالعه بیان شده است، استفاده از شاخص قیمت مصرف­کننده به­عنوان شاخص تورم به دلیل بروز برخی نوسانات در قیمت­ سبد کالاها، مانند قیمت مواد غذایی به علت نوسانات شرایط آب و هوایی، نمی­تواند معیار مناسبی جهت سیاست­گذاری، به­خصوص در چارچوب اجرای سیاست هدف­گذاری تورم باشد؛ لذا در این شرایط با محاسبه نرخ تورم پایه، نوسانات موقتی تورم حذف می­گردد. برای بیان مفهوم تورم پایه از تعریف فریدمن در مورد تورم استفاده شده­است؛ از این قرار که تورم افزایش پایدار و مستمر سطح عمومی قیمت­ها می­باشد. در این مطالعه توسط دو روش می­توان تورم پایه بررسی شده است. یکی روش آماری می­باشد که به حذف و مرتب سازی مجدد داده­ها می­پردازد، و روش دیگر مبتنی بر مدل­های اقتصادسنجی است. این مطالعه با استفاده از روش خودهمبستگی ساختاری، تورم پایه در سال­های 1386-1352 را به­دست آورده است. نتایج این اندازه­گیری نشان می­دهد، تکانه­های تورم پایه 54 درصد از واریانس تورم را تشریح می­کند. علاوه بر این، نتیجه بررسی­ها در بازه 1386-1379 نشان می­دهد،  تورم پایه همواره بالاتر از تورم کل بوده و علت این امر رشد بالای نقدینگی در طول این سال­ها بیان شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392-پایان نامه حقوق

 

 

3.3.2  مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم

شهاب (1376) در پایان­نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران پرداخته است. وی با استفاده از الگوی تصحیح خطا در دوره 1374-1347 تورم­زایی نوسانات نرخ ارز را به­طور مستقیم و غیرمستقیم نشان داده و تأکید کرده است که نوسانات نرخ ارز به ترتیب در مورد شاخص قیمت­های مصرف­کننده، شاخص ضمنی تولید ملی و شاخص قیمت تولیدکننده بیشترین اثر به صورت منفی را داشته است. علاوه بر این، همگرایی بلندمدت شاخص قیمت یا شاخص نرخ ارز بیشتر در ارتباط با نرخ ارز رسمی است.

نصراصفهانی و یاوری (1382)، در مطالعه­ای با عنوان اثر عوامل اسمی و واقعی بر تورم در ایران، اثر حجم پول، نرخ ارز، انتظارات تورمی و شکاف تولید ملی را بر تورم مورد بررسی قرار داده­اند. آن­ها در بخشی از مطالعه خود که با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و با به­کارگیری داده­های فصلی 1380-1350 اثر این متغیرها را بر تورم بررسی می­کنند، نشان داده­اند، تغییر ناگهانی رشد نرخ ارز اثر خود را بر تورم بعد از چهار فصل نشان داده، در فصل پنجم به اوج خود رسیده و دوباره کاهش یافته و پس از هشت دوره تعدیل می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال­های تحقیق

از مهم­ترین سؤالاتی که این تحقیق در صدد پاسخگویی به آن می­باشد از این قرار است:

  • درصورت همگرایی نرخ ارز به مقدار تعادلی آن، در بلندمدت آیا عکس­العمل نرخ تورم به انحرافات نرخ ارز از مقدار تعادلی متقارن می­باشد؟
  • آیا انحراف از نرخ ارز تعادلی و ماندگاری تورم در ایران، مرتبط  هستند؟
  • آیا مدل غیرخطی توانایی بیشتری نسبت به الگوی خطی در توصیف نرخ ارز تعادلی و عملکرد تورم دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای  با فرمت ورد