دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار دوم: تعریف و ماهیت و اهداف شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که در آن برخلاف سایر شرکت­های تجاری سرمایه و ضمانت شرکاء تأثیر آنچنانی ندارد بلکه تعداد شرکا و اکثریت آن­ها مؤثر است. با توجه به نبود تعریف از شرکت تعاونی در قانون جدید، ارائه تعریف مناسبی از این شرکت ضروری است. از طرفی بررسی و تدقیق ماهیت شرکت تعاونی به دلیل خاص بودن این شرکت از ابعاد مختلف، از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهداف شرکت تعاونی نیز منطبق با ماده1 قانون بخش تعاونی تدوین و تعیین گردیده که در این گفتار بعد از  تعریف و ماهیت شرکت مزبور، به بیان آن­ها نیز خواهیم پرداخت.

مبحث یکم:تعریف شرکت تعاونی

لغت تعاون از ریشه­ی “عون” و در باب تفاعل به معنای همکاری آمده و هم سان با واژه ی cooperation  به کار می­رود. در زبان فرانسه معنای این کلمه “عمل و شرکت در یک کار مشترک” است و ریشه آن کلمه لاتینی Cooperatio  می­باشد.[1]در زبان فرانسه از کلمات دیگر موجود در این زمینه می­توان به Cooperatisme( سیستم اقتصاد تعاونی )، Cooperatif (تعاونی)، Cooperateur (عضو تعاونی-تعاونی گر)، Cooperer( با هم کار کردن) و Societe Cooperative  (شرکت تعاونی) اشاره کرد. در دیکشنری Webster معنای Cooperation کار کردن با هم برای یک مقصود و تجمع برای انجام دادن یک امر مشترک و عمل و همکاری اقتصادی قید شده است.

تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصی از کار کردن با یکدیگر اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان رسمی و به کارگیری روش‌های مدیریتی خاص، دسترسی به اهداف مشترک را امکان پذیر می ­سازد.

تعاون در مفهوم عام، اشاره به همکاری، مساعدت، رعایت منافع جمعی، دستگیری از دیگران و… دارد وبه زبان ساده مدد رساندن به یکدیگر در جهت ارضای نیاز مشترک است. تعاون یکی از راههای شناخته شده برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی زندگی است، چرا که با کار گروهی و مشورت، مشکلات و مسایل انسان راحت­تر حل خواهد شد.

نخستین گام برای توانمندسازی تعاونی‌ها، دست یابی به برداشت و مفهومی مشترک از آن است.در حقوق ایران، قانون بخش تعاونی مصوب سال 70، شرکت تعاونی را تعریف نکرده و تعریف ماده 2[2] قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 منطبق با مقررات قانون جدید نیست. با این حال با توجه به تعریف قانون سال50 و تعاریفی که از شرکت تعاونی در مقررات سایر کشورها به عمل آمده و با عنایت به قانون اصلاح موادی از قانون چهارم توسعه…و اجراء سیاست‌های کلی اصل 44ق.ا  باید تعریفی از این شرکت ارائه داد. در تعریف از شرکت تعاونی قانون اصلاح موادی از قانون چهارم توسعه چنین مقرر داشته: ” شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف  نامیده می شود.”[3] که این نیز تعریف ماهوی از شرکت تعاونی نمی باشد و تنها به قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی اشاره کرده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته اقتصاد : بخش بندی و تعریف گروه های مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در امر وصول مطالبات معوق بانک

تعاونی از دیدگاههای گوناگون تعریف شده است. به طور کلی در بررسی تعریف‌های ارائه شده از شرکت‌های تعاونی، این شناسه‌ها را می توان یافت[4]:

 • مشارکت داوطلبانه و آزاد اشخاص دارای نیاز و اهداف مشترک
 • عضویت اختیاری و آزاد
 • یک سازمان اقتصادی-اجتماعی دموکراتیک
 • تأکید بر اتحاد، همکاری، همیاری، کارگروهی و خودیاری
 • مشارکت اقتصادی اعضا
 • خودپایی و عدم وابستگی
 • تلاش و پایبندی افراد برای رفع نیاز مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش
 • افزایش ادراک به نیازهای گروهی
 • آموزش کارآموزی و آگاه سازی
 • جلوگیری از سست شدن پیوندهای اجتماعی
 • ایجاد برابری نسبی اجتماعی

[1] ) رجوع شود به دیکسیونر Robert   به لغت مزبور و لغات co و operation

[2] ) “شرکت تعاونی شرکتی است که هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان مطابق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود.” طبق قانون جدید، اشخاص حقوقی نمی توانند به عضویت شرکتهای تعاونی در آیند.

[3] ) ماده 16 قانون بخش تعاونی

[4] ) قمی ، حسین شعبانعلی، شناخت وتحلیل سازه های موفقیت شرکت های تعاونی زنان در ایران، مجله ی مطالعات زنان، سال1385، ص90

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات

1) اصلی: آیا تحولات قانونگذاری در دو دهه­ی اخیر در بخش تعاون مطابق با اهداف مقرر در قانون بخش تعاون و اهداف اصلاح موادی از قانون برنامه­ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست­های کلی اصل44 قانون اساسی، بوده است؟

2) فرعی: محور تحولات در قانونگذاری بخش مذکور چه بوده است؟

3) فرعی: به چه دلیل با توجه به وجود قانون سال 50 و قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات و ملحقات بعدی آن، احساس نیاز به اصلاحیه­ی قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  جایگاه شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی با فرمت ورد