دانلود پایان نامه

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

2-4-5- تولید ساختارهای جدید

ایجاد ساختارهای جدید بدین صورت است که تعدادی از بهترین ساختارها را درنظرگرفته و از بین این ساختارها، تعداد حضور هر ساختار را به طور تصادفی براساس میزان شایستگی آنها طی روش انتخاب موردنظر تعیین و ساختارهای مذکور دو به دو و بطور تصادفی برای تولید باقیمانده ساختارها، انتخاب و با یکدیگر تلاقی می دهیم، که این عمل را تقاطع[1] می نامیم. سپس بطور تصادفی تعدادی بیت، از کل ساختارها را انتخاب و مقدار آنها را در محدوده قابل قبولی، تغییر می دهیم که این عمل را هم جهش[2] می نامیم. سپس کل ساختارهای موجود و ایجاد شده دوباره مورد ارزیابی قرارگرفته و برجسب نتیجه ارزیابی مرتب می گردند، اگر بهترین ساختار حائز شرائط مطلوب بود، جواب مسئله است، در غیر این صورت مراحل تولید ساختار جدید تا بدست آمدن ساختار بهینه، ادامه پیدا می کند.

[1]Cross-Over

[2]Mutation

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده