دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

  

3-14-2-آزمون ایم، پسران و شین[1]

اختلاف آزمون آیم، پسران و شین با آزمون لوین، لین و چاو بیشتر در فرضیات در نظر گرفته شده نمود پیدا می­کند. در فرضیه  این آزمون، ها دارای ارزش­های متفاوتی هستند. یعنی، فرضیات این آزمون به صورت زیر است:

بر اساس این فرضیات، بعضی از مقطع­ها می­توانند دارای ریشه واحد باشند. بنابراین، به جای انجام    آزمون برای داده­های ترکیبی، از آزمون ریشه واحد به صورت جداگانه برای هر مقطع استفاده می­شود و پس از آن میانگین این آماره­ها به صورت  محاسبه می­شود. اگر  نشان­دهندۀ آمارۀ  برای آزمون ریشه واحد -امین مقطع، با وقفه­ی  و ضرایب آزمون  باشد، آمارۀ استاندارد  به صورت زیر تعریف می­شود:

(11)

 

که در آن با افزایش  و  به سمت بینهایت، این آماره به سمت توزیع نرمال استاندارد میل می­کند. به منظور ایجاد یک آماره  استاندارد، IPS ارزش­های  و  این مقادیر را محاسبه کرده­اند. هنگامی که  به سمت بی­نهایت میل می­کند، این ارزش­ها به آماره­های آزمون دیکی- فولر نزدیک می­شوند.

به دلیل وجود خود همبستگی، پیشنهاد شده است که از دو روش کاربرد اندازه­های مجانبی میانگین و واریانس محاسبه­شده با استفاده از میانگین و واریانس  تحت فرض  به شکل زیر به کار گرفته شود.

(12)

 

پس از محاسبه این آماره، اگر مقدار آمارۀ محاسبه­شده از آمارۀ جدول کوچکتر باشد، فرضیۀ ریشه واحد قابل ردشدن نیست. علاوه بر آماره t استاندارد، می­توان از آماره  نیز استفاده کرد.

(13)

 

که در آن  عبارت است از آمارۀ  ریشۀ واحد انفرادی برای آزمون فرضیه­ی  در برابر فرضیۀ . مقادیر بحرانی  نیز در جدول آن محاسبه و ارائه شده است. در اینجا نیز می­توان از  استاندارد شده نیز استفاده کرد.

(14)

 

فرضیات آزمون IPS بر اساس همان فرضیات آزمون ریشه واحد معمولی است. تفاوت فرضیات در فرضیه  است که بر اساس این فرضیه، برخلاف آزمون LM فرض می­شود که واحدهای مقطعی دارای ضرایب برابر نیستند. این آزمون بر اساس آمارۀ  t  استاندارد استوار است.

(15)

در رابطه فوق،  آمارۀ آزمون ریشه واحد IPS و  متوسط آمارۀ t آزمون ADF برای هر مقطع است و به صورت زیر محاسبه می­شود:

(16)

که در آن نمادهای  و  به ترتیب میانگین و واریانس برای محاسبۀ آمارۀ آزمون IPS است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی جایگاه ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد دررابطه میان طرفین عقد

 

3-14-3-آزمون فیشر

روش دیگر برای آزمون ریشۀ واحد داده­های ترکیبی، استفاده از سطح معنی­داری آزمون ریشۀ واحد دیکی-فولر تعمیم یافته است. اساس این روش برگرفته از روش فیشر(1932) است، که بعداً به وسیلۀ چوی(2001) و مادالا و وو(1999) به تفصیل، گسترش داده شد. به همین دلیل، این آزمون به آزمون (مادالا و وو) معروف شد. این آزمون بر اساس آزمون دیکی-فولر معمولی به صورت زیر انجام می­شود:

 

که در آن  متغیر مورد بررسی،  ضریب ثابت در دیکی-فولر پیشرفته،  وقفه آزمون و  خطای آزمون است. فرضیات آزمون  همانند فرضیات آزمون  به صورت زیر بیان می­شود:

 

 

آزمون فیشر به روش ساده­ای وجود یا عدم وجود ریشه واحد در داده­های ترکیبی را بررسی می­کند. پس از انجام آزمون دیکی-فولر معمولی، از مقدار  مختص این آزمون، برای انجام آزمون استفاده می­شود. آماره استفاده شده برای انجام آزمون فیشر، توسط مادالا و وو (1999) به صورت زیر ارائه شده است:

 

بر اساس این آزمون، مجموع مقدار سطح معناداری برای آزمون ریشۀ واحد معمولی در هر مقطع محاسبه می­شود. این آماره دارای توزیع  با  درجه آزادی است.

 

 

در نمونه­های بزرگ، چوی(2001) نشان داد که، این آماره دارای توزیع نرمال استاندارد به صورت زیر است:

 

از آنجا که با افزایش حجم نمونه، مقدار  و  به ترتیب به سمت2 و 4 میل می­کنند، مقدار این آماره به صورت زیر تعبیر می­شود:

[1]– Im, Pesaran and Shin test (IPS)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-سؤالات تحقیق

در این تحقیق سؤالات زیر مورد آزمون قرار می­گیرد:

  1. تأثیر جریانات تجاری بر میزان بهره­وری صنعت خودرو کشور چگونه است؟
  2. تأثیر سرمایه‌گذاری بنگاهها در زمینه تحقیق و توسعه بر میزان بهره­وری بخش صنعت خودرو کشور چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو  با فرمت ورد