دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

7-1 محدوده مطالعاتی

1-7-1قلمرو زمانی

دامنه و قلمرو زمانی این پژوهش از تابستان 88 تا زمستان 89 ﻣﯽباشد که مراحل مطالعات مقدماتی و جمع آوری منابع مطالعاتی لازم از ابتدای تابستان 88 آغاز گردیده و در زمستان 89 پژوهش حاضر با تجزیه و تحلیل نتایج به پایان رسید.

 

2-7-1 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکتهای واقع در شهرک صنعتی شهرکرمانشاه  است که به عنوان جامعه آماری برگزیده شده اند .

 

3-7-1قلمرو موضوعی

تحقیق در رابطه با تعیین اثر بخشی و کارائی سیستم های حسابداری مدیریت در شرکتهای واقع در شهرک صنعتی شهر کرمانشاه می باشد.

 

8-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات

مدیریت

مدیریت فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده ، صورت می گیرد. ( لینستید،1995؛13 ) [1].

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت فرایند تشخیص اندازه گیری ، انباشت ، تحلیل ، تنظیم وتفسیر وارتباط اطلاعات (مالی و عملیاتی) است که برای برنامه ریزی ارزیابی وکنترل سازمان و حصول اطمینان ازحسابدهی ونحوه استفاده ازمنابع مربوط مورد استفاده مدیران قرارﻣﻰگیرد (رضائیان ،1369؛20-25 )[2].

 

 

 

 

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستمی است که کنترل و بازسازی  اطلاعات از دنیای محیطی و عملیات بازرگانی داخل سازمان را به عهده دارد به طریقی که با سازماندهی  و انتخاب داده ها اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصمیم ، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران آماده می سازد ( مومنی،1378؛29 )[3].

سیستم حسابداری

سیستم حسابداری یکی از زیرمجموعه های سیستم های  اطلاعات مدیریت هرسازمان شرکت یا موﺳﺴﻪای می باشد که وظیفه اندازه گیری ،‌ثبت ، طبقه بندی وتلخیص عملیات مالی را به عهده دارد. به طور کلی سیستم حسابداری از دو سیستم فرعی حسابداری مالی و حسابداری مدیریت ، تشکیل شده است ( علیمدد ،1385 ؛42 )[4].

تمرکز

سیاست و روشی است که بنابر آن قوه مرکزی یعنی وزارتخانه ها و مقامات عالیه اداری که معمولاً در مرکز قرار دارند عمده دار امور نواحی بوده و امور محلی را به وسیله مأموران تابعه و منصب خود اداره می نمایند (سوباروین ،2008؛189- 188 )[5].

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تعیین عوامل زمینه ای موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران

عدم تمرکز

سیاست و روشی است که در آن صلاحیت اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا درباره امور به مقاماتی که نسبتاً مستقل از قوه مرکزی هستند به موجب قانون تفویض گردیده است  (همان منبع؛188 – 189 )[6].

ابهام

ابهام بیانگر تفاوت بین اطلاعات موردنیاز برای انجام وظیفه و اطلاعات در دسترس موجود است. هدف از ارائه این متغیر در تحقیق حاضر تعیین اثر سطح عدم اطمینان یا ابهام موجود بر فعالیتهای روزانه مدیریت است (همان منبع؛189 – 188 )[7].

وسعت قلمرو

وسعت قلمرو به گستردگی و جامعیت سیستم حسابداری مدیریت اشاره دارد.

بهنگام بودن

منظور از بهنگام بودن ، ارائه به موقع اطلاعات توسط سیستم حسابداری مدیریت و دسترسی سریع و بهنگام به اطلاعات بخشهای مختلف شرکت است (همان منبع؛189 – 188 )6.

سطوح تجمیع

سطوح تجمیع به توانائی سیستم حسابداری مدیریت در گردآوری و طبقه بندی و ارائه مناسب اطلاعات جهت تجزیه و تحلیلهای مدیران اشاره دارد (همان منبع؛189 – 188 )1.

ماهیت یکپارچگی

منظور از ماهیت یکپارچگی توانائی سیستم حسابداری مدیریت در ارائه اطلاعاتی است که اثرات متقابل عملیات بخشها و تصمیمات مدیران سطوح مختلف بر تصمیمات دیگر مدیران و عملیات کلی شرکت را نمایان می سازد(همان منبع؛189 – 188 )2.

[1] – Stephen Linstead ,1995,13

[3]

[5]– Soobaroyen,2008,188-189

[

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از :

1 –  تعیین اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران

2 –  مشخص نمودن عوامل موثر بر سیستم حسابداری مدیریت

3 – تعیین معیارهای اثربخشی عملکرد مدیران

4 – تعیین عوامل موثر بر کارایی سیستم حسابداری مدیریت در فرآیند راهبری سازمان

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی  با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید