دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با استفاده از تحلیل (Swot)

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۵- روش تجزیه وتحلیل آماری:

پس از اینکه پرسشنامه ها توسط پیمانکاران وکارفرمایان تکمیل گردید، کد گذاری شده و وارد نرم افزار SPSSدر کامپیوتر گردید سپس داده ها تحلیل گردیده ودر قالب جداول فراوانی ارائه گردید . وبا توجه به اینکه کل افراد جامعه آماری مورد هدف مورد سوال قرار گرفتند بیشترین فراوانی در مورد گزینه انتخابی در پرسشنامه بعنوان دیدگاه جمع در نظر گرفته شد. همچنین میانگین نظرات افراد در تعیین وزن عوامل در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی و همچنین تعیین امتیاز هرعامل در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس فراوانی بیشتر انجام شد.

 

۳-۶- روش آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه:

یکی دیگر از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

 

اگر ضریب آلفا بیشتر از 7/ باشد آزمون از پایایی قابل قبول برخوردار است که پرسشنامه ارائه شده دراین تحقیق دارای ضریب آلفای 759/. است در مورد پرسشنامه پایایی پذیرفته است و به عبارتی پایایی لازم جهت ادامه تحقیق را دارد.

 

۳-۷- مدل تحلیل SWOT

روش تجزیه و تحلیل SWOT, مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هریک از عوامل قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی کرده و استراتژی‌های متناسب به موقعیت کنونی حرفه‌ی مورد بررسی را منعکس می‌سازد. در این روش تلاش‌هایی برای تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی به عمل آمده و براساس آن استراتژی مناسب برای بقای سازمان طراحی می‌شود. در این مدل فرصت‌ها و تهدیدها نشان‌دهنده‌ی چالش‌های مطلوب و یا نامطلوب عمده است که در محیط صنعت مورد نظر فرا روی شرکت وجود داشته و در مقابل، قوت‌ها و ضعف‌ها (شایستگی‌ها، توانایی‌ها، مهارت‌ها، کمبودها) وضعیت محیط داخلی تشکیلات مورد مطالعه را به نمایش می‌گذارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته اقتصاد : امکان سنجی پیوستن ایران ایر به ائتلاف های بین المللی هوایی

پس از اینکه عوامل محیطی (فرصت‌ها و تهدیدها) و عوامل درونی (قوت‌ها و ضعف‌ها) شناسایی شده و عوامل کلیدی آنها از غیر کلیدی تمیزداده شد، زمان پیشنهاد و انتخاب استراتژی‌ها فرا می رسد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  وجود دارد؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با استفاده از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد