دانلود پایان نامه

 پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو تحقیق

الف) قلمرو موضوعی تحقیق:

قلمروموضوعی تحقیق بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت می باشد.

ب) قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی تحقیق حاضر بانک تجارت و  سطح عالی مدیران(ارشد)  در تهران می باشد.

ج) قلمرو زمانی تحقیق:

محدوده زمانی تحقیق حاضر از شهریور ماه سال 1389 لغایت شهریور ماه 1390 می باشد.

1-10. محدودیت تحقیق

محدویتهای تحقیق عبارتند از :

  • در تحقیق حاضر تاثیر تفکر استراتژیک بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور)، تفکر استراتژیک از نظریه جین لیدکا استفاده گردیده که می توان از نظریات دیگر ولی با امکان شاخص سازی کمتر استفاده کرد.
  • کمبود منابع قابل استناد.
  • امکان پذیر نبودن بررسی این تحقیق بر روی سایر بانکها
  • قادر نبودن به  بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر روی سایر متغیرها مثل: توسعه سازمانی و یا بررسی تاثیر متغیرهایی مثل مدیریت دانش بر روی عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی.

1-11. تعریف مفهومی متغیرها

از آنجا که پژوهش علمی فرآیندی ارتباطی است . پژوهشگران از فنون بخصوصی استفاده کرده و آنگاه نتایج کار خود را در معرض دید، بررسی و انتقاد دیگران قرار می‌دهد، این فرآیند ارتباطی مستلزم استفاده از یک زبان دقیق، مشخص و قطعی است. بعبارتی محقق می‌بایست معانی و مفاهیم خود را آنقدر دقیق بیان کند که هر خواننده با سابقه منظور او را بگونه‌ای کامل و دقیق بفهمد . بتواند کار او را تکرار نماید لهذا در راستای نیل به اهداف فوق در ابتدا واژه‌های تخصصی تحقیق به شرح زیر تعریف می‌گردند:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر نوع اظهار نظر حسابرس

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می شود:

1-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی تحقیق حاضر عبارت است از

ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقاء میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد