دانلود پایان نامه

دانشگاه علم و هنر

وابسته به جهاد دانشگاهی

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری

گروه فرش (مواد اولیه و رنگرزی)

 عنوان:

ارائه سیستم خبره و هوشمند جهت تسریع  فرآیند انتخاب نسخه رنگرزی در صنعت فرش دستباف

استاد راهنما:

دکتر محمد خواجه مهریزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

توسعه روز افزون کاربرد کامپیوتر‌ها در تمامی عرصه های دانش بشری و از جمله صنعت رنگرزی و نساجی زمینه های تازه‌ای از کاربرد فن آوری جدید را در این عرصه پدید آورده است. سیستم های خبره که یک نوع نرم افزار کامپیوتری می باشد، یکی از آخرین دستاوردهای این پیشرفت سریع بوده، که با استفاده از دانش و آگاهی متخصصین یک حرفه و ترکیب آن با فن‌آوری روز، مجموعه دانش و تجربه کارشناسان را به صورت نرم افزارهای­«راهنمای تصمیم گیری»­ در اختیار افراد غیر متخصص و کم تجربه قرار داده و بدین وسیله می تواند نقش قابل توجهی­ در بهبود تصمیمات آنها ایفا کند. در این پژوهش به فرآیند انتخاب نسخه رنگرزی طبیعی مناسب در حوزه تخصصی فرش دستباف پرداخته شده و سعی در تسریع بخشیدن به فرآیند انتخاب بهترین و مناسبترین نسخه رنگرزی طبیعی مد نظر داشته است. سیستم خبره انتخاب نسخه رنگرزی همانند یک فرد خبره رنگرز در حوزه تخصصی رنگرزی فرش‌دستباف مشاوره داده و در صورت لزوم تصمیم گیری جهت بهبود کیفیت و تسریع فرآیند می نماید. خروجی این پژوهش اطلاعات اولیه ای است که با قرارگیری آنها در پایگاه دانش «Data base» نرم افزار، یک سیستم خبره به شکل نرم افزار در اختیار کاربر جهت تسریع فرآیند تصمیم گیری در انتخاب نسخه رنگرزی قرار می دهد. به طوری که کاربر به راحتی می تواند در فضای طراحی شده سوالات خود را بپرسد و جواب های خود را بگیرد. از نتایج این پژوهش می تواند به موارد زیر اشاره کرد: ارائه دایره المعارف رنگزاهای طبیعی، نمایش نسخه رنگرزی فام های رنگی، ساختار شیمیایی، خواص رنگی و ثباتی رنگزاهای طبیعی پرکاربرد در صنعت فرش دستباف.

کلمات کلیدی: سیستم خبره- پایگاه دانش-رنگرزی طبیعی – صنعت فرش دستباف.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- تعریف موضوع…………………………………………………………………………………….. 1

  • تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………. 1
  • هدف از اجرا…………………………………………………………………………………………. 4
  • کاربرد نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………… 5

1-2- مزایای تحقیق………………………………………………………………………………………………… 6

1-3- سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 6

1-3-1- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-2- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………. 9

1-4- فرضیات پژوهشی……………………………………………………………………………………. 11

1-5- روش تحقیق……………………………………………………………………………… 11

فصل دوم : مباحث نظری و سوابق موضوع تحقیق

2-1- مفاهیم اولیه سیستم خبره…………………………………………………………………………….. 13

2-1-1- سیستم خبره مبتنی بر دانش………………………………………………………………….. 14

2-1-2- مزیت ها و محدودیت های سیستم خبره………………………………………………………..  15

2-2- روش تهیه یک سیستم خبره ……………………………………………………………………………………… 16

2-2-1- معماری عمومی یک سیستم خبره………………………………………………………………………….. 18

2-2-2- اجزای یک سیستم خبره……………………………………………………………………………………….. 20

2-2-3- ابزارهای ساخت سامانه خبره………………………………………………………………………………… 21

2-3- فیزیک رنگ………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-3-1-بازنمایی رنگ…………………………………………………………………………………………………………. 24

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-بررسی جغرافیای سیاسی قوم تالش در دو سوی مرز

2-3-2-منابع نوری……………………………………………………………………………………………………….. 27

2-3-3-تبدیل سیستم های رنگی……………………………………………………………………………………………. 27

2-4- رنگرزی طبیعی……………………………………………………………………………………………………………… 28

2-4-1- مروری تاریخی بر رنگرزی طبیعی…………………………………………………………………………………. 28

2-4-2-رنگزای طبیعی……………………………………………………………………………………………….. 30

2-4-2-1- طبقه بندی رنگزاهای طبیعی بر اساس منشا رنگی………………………………………………………… 30

2-4-2-2- طبقه بندی رنگزاهای طبیعی بر اساس ساختار شیمیایی………………………………………………… 31

2-4-2-3- مزیت ها و محدودیت های رنگزاهای طبیعی……………………………………………………………… 33

2-4-2-4- کاربردهای ویژه رنگزاهای طبیعی……………………………………………………………………………… 36

2-4-3- روش رنگرزی………………………………………………………………………………………….. 36

2-4-3-1- عوامل مؤثر بر فرآیند و کیفیت رنگرزی…………………………………………………………………….. 37

2-5- مروری بر سیستم های خبره در صنعت رنگرزی منسوجات……………………………………………………. 41

2-6-ضرورت بهره گیری از سیستم خبره در انتخاب نسخه رنگرزی طبیعی در صنعت فرش دستباف………….. 42

فصل سوم: بیان داده ها و اطلاعات

3-1- فرآیند تهیه سیستم خبره انتخاب نسخه رنگرزی طبیعی…………………………………………………………. 44

3-1-1- چگونگی تهیه یک سیستم خبره جهت انتخاب نسخه رنگرزی طبیعی……………………………………………… 44

3-1-2- فرآیند اکتساب دانش سیستم خبره……………………………………………………………………………. 45

3-1-2-1- اطلاعات پایه گیاهی و حیوانی رنگزا ………………………………………………………………………… 46

3-1-2-2- ساختار و خصوصیت شیمیایی رنگزاها………………………………………………………………………. 57

3-1-2-3- روش، شرایط و نسخه رنگرزی………………………………………………………………………………… 61

3-1-2-4 – مولفه های رنگی………………………………………………………………………………………………… 66

3-1-2-5 – مولفه های ثباتی……………………………………………………………………………………………. 70

3-1-3- معرفی پایگاه دانش (پایگاه داده) در سیستم خبره NDES ………………………………………………….. 75

3-1-4- معرفی موتور استنتاج در سیستم خبره NDES …………………………………………………………….. 77

3-1-5- واسط کاربر در سیستم خبره NDES ………………………………………………………………………… 78

3-1-6- اعتبار سنجی سیستم خبره NDES ………………………………………………………………………………… 78

3-2- معرفی سیستم خبره NDES یا نرم افزار Natural Dyes  (ND)………………………………………………………. 80

3-2-1- معرفی نرم افزار Natural Dyes  (ND)……………………………………………………………………………………………. 80

3-3- معرفی مکانیزم های برنامه نویسی و متدولوژی مورد استفاده …………………………………………. 81

3-3-1 معرفی پلت فرم و زبان برنامه نویسی ………………………………………………………………. 81

3-3-2- متودولوژی ذخیره سازی جهت طراحی پایگاه دانش و اطلاعات مورد نیاز در موتور استنتاج …………… 82

3-3-3- متدلوژی گرافیکی جهت طراحی واسط کاربری………………………………………………………………….. 82

3-4- راهنمای نرم افزار Natural Dyes  (ND) ………………………………………………………………………………………….. 84

3-4-1-نمای کلی نرم افزار ………………………………………………………………………………………………… 84

3-4-2- نقشه پیمایش در نرم افزار………………………………………………………………………………… 86

3-4-2-1- صفحه اصلی(Main Home) ……………………………………………………………………………… 87

3-4-2-2-انتخاب فام رنگی(Select Hue) …………………………………………………………………………….. 88

3-4-2-3-نمایش فام انتخاب شده(Selected Hue) ……………………………………………………………… 91

3-4-2-4-انتخاب رنگزا(Select Dye) ……………………………………………………………………………………….. 96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

4-1- پیش بینی کاربران سیستم خبره  Natural Dyes  (ND) در صنعت رنگرزی طبیعی و فرش دستباف…99

4-2 – تاثیرسیستم خبره (NDES) در تسریع فرآیند انتخاب نسخه رنگرزی …………………………………………………….99

4-3- تاثیرسیستم خبره (NDES)  در بهبود تصمیم گیری در انتخاب نسخه رنگرزی …………………………………. 100

4-4- جایگاه سیستم خبره (NDES)  در بهبود مدیریت کیفیت و استانداردسازی صنعت فرش دستباف…… 100

4-5- تاثیر سیستم خبره رنگرزی طبیعی (NDES) در نگرش دوباره و نگاه جدید به رنگزاهای طبیعی………. 100

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادها

5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 102

5-2- پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………… 103

5-2-1- اضافه شدن نسخه های متعدد رنگرزی ……………………………………………………………….  103

5-2-2- اضافه شدن ویرایش پیشرفته در سیستم ………………………………………………………… 104

5-2-3- بهره گیری از  Web Site جهت به روز کردن سیستم خبره یا نرم افزار و ارائه خدمات جانبی…….. 104

منابع (مقالات) ………………………………………………………………………………………………………….. 105

منابع (کتاب ها) ………………………………………………………………………………………… 106

این پایان نامه از روی سایت حذف شده است