دانلود پایان نامه

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

ارزیابی برخی مفاهیم و نظریه های تبیین کننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر؛ اهتمامی در جهت ارائه مفاهیمی نو

استاد راهنما: دکتر وحید شالچی

استاد مشاور: دکتر علی انتظاری

استاد داور:دکتر محمد تقی کرمی

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
فصل اول؛کلیات پژوهش    1
مقدمه  2
1-1 طرح مساله  4
1-2 هدف پژوهش   6
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش   7
فصل دوم؛ بررسی پیشینه و ادبیات نظری پژوهش    9
2-1 پیشینه پژوهش   10
مقدمه  10
2-1-1 چگونگی زایش مساله  10
2-1-2 گستره روایی نظریه ها 11
2-1-3 مروری بر ادبیات توسعه نیافتگی  14
فصل سوم؛شرح  بنیان های نظری و  ارائه روش شناسی پژوهش    17
1-3 روش شناسی پژوهش   18
مقدمه  18
1-3-1 زایش پرسش، نقطه آغاز علم 21
3-1-2 خیرگی؛ فرایند زایش پرسش اصیل  23
3-1-3 گستره روایی نظریات جامعه شناسی  27
3-2 بررسی برخی ابهامات   35
3-3 خط سیر عملی پژوهش   40
فصل چهارم؛یافته های پژوهش    45
یک تجربۀ خیرگی  46
مقدمه  46
4-1 تخیلات نظام مند 46
4-2 تعریف بد اقبالی ایران  53
4-3 کند و کاو در جریان های علم عادی   54
4-3-1 واکاوی نظریۀ حکومت خود کامه  56
4-3-2 واکاوی اندیشه های زیباکلام 62
4-4 ظهور نظریه اولیه  70
مقدمه  70
4-4-1 فرضیات اساسی  73
4-4-2  بی زبانی اجتماعی  79
4-4-3  بررسی تطبیقی چند نمونه  82
4-4-4 طرح یک گمانه پیرامون چرایی رخداد بی زبانی  94
4-4-5 رمز گشایی از پدیده بد اقبالی ایران  103
4-5 نگاهی انتقادی به جریان علم عادی   108
4-5-1 نقد نظریه حکومت خود کامه  108
4-5-2 نقد اندیشه های زیباکلام 124
4-6 نگاهی به اکنون اجتماعی ایران  134
4-6-1 چگونگی ارتباط بین نسل ها 134
4-6-2 جنبش ها و تحرکات اجتماعی  137
4-6-3  طول عمر گروهها، ارائه یک معیار  روشن تجربی  141
4-7  تکمله  147
فصل پنجم؛ جمع بندی و نتیجه گیری   149
5-1 مروری سریع بر گفته های پیشین  150
5-2 جمع بندی   154
5-3 برخی محدودیت های پژوهش   155
5-4 برخی پیشنهادات   156
منابع  158
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی