دانلود پایان نامه

2-5- میزان شیوع ناتوانی یادگیری

شیوع ناتوانی یادگیری را طبق گزارش کمیته ملی مشورتی کودکان ناتوان (معلول) [1] از یک تا سه درصد کودکان مدرسه رو می­­دانند و طبق گزارش همین کمیته تعداد کودکانیکه به عنوان ناتوان دریادگیری شناخته شده­اند از سال 1976 به دو برابر رسیده و در سال­های 1985 و 1986 در حدود 73/4 درصد کودکان مدرسه رو بوده­اند.

نتایج مطالعات بیانگر آن است که میزان شیوع این اختلالات از 2 تا 30 درصد در نوسان است (نریمانی و رجبی، 1384). فراتحلیل بهراد (1384) نشان می­دهد که میزان شیوع اختلالات یادگیری در دانش­آموزان ابتدایی 4/58 درصد می­باشد و در دانش­آموزان پسر بیشتر از دانش­آموزان دختر است. در مطالعه نریمانی و رجبی (1384) میزان شیوع اختلالات یادگیری در استان اردبیل 13 درصد گزارش شده است.

از نظر تفاوت­های جنسیتی نیز، گزارش­های به دست آمده از مدارس و کلینیک­ها، رواج 4 به 1 بین پسرها و دخترها را مطرح کرده­اند. البته یکی از فرضیه­های ممکن در این زمینه این است که دختران بنا به دلایلی کم­تر از پسرها شناسایی می­شوند (احدی و کاکاوند، 1389).

فرضیه­های زیادی مبنی برعلت بروز ناتوانی­های یادگیری وجود دارد و زیادی فرضیه­ها خود دلیل بارزی است که علت اصلی را نمی­دانیم

[1]. Natiional Advisory committeeon Handicapped childen

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد


پاسخی بگذارید