دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

واحدهای اراضی خاکهای محدوده مورد مطالعه

واحد اراضی  1.1

متشکل از کوههای بسیار مرتفع با قلل تیز و کشیده و متشکل از سنگهای آهکی دولومیت، شیل و ماسه سنگ با شیب ۵٠ تا ١٠٠ درصد که در ارتفاع بین ٢٠٠٠ الی 4000 متر از سطح دریا قرار دارند اکثراً  بدون پوشش خاکی و یا دارای خاکهای کم عمق همراه با برون زدگی سنگهای بسیار زیاد است از عوامل محدود کننده اراضی فوق شیب بسیار تند و عدم پوشش خاکی همراه با فرسایش بسیار زیاد است که جهت بهرهبرداری از استعداد فوق، بعد از انجام عملیات آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش و کنترل چرا میتواند برای چرای دام در قسمتهای محدود از استعداد متوسط برخوردار باشد.

واحد اراضی 1.3

کوههای جنگلی کم ارتفاع از سلسله جبال البرز با قلل مدور متشکل از ماسه سنگ و شیل آهکی بعضاً توف و سنگهای آذرین و دگرگونی با شیب بین ٢۵ تا ۶٠ درصد و در ارتفاع ٨٠٠ متر از سطح دریا قرار گرفته و از خاکهای اسیدی نیمه عمیق تا عمیق با بافت سنگین شکل گرفته بعد از عملیات عمرانی، نظیر جلوگیری از فرسایش و قطع بیرویه جنگل و کنترل چرا از استعداد زیادی برای جنگل و چرای کنترل شده دام برخوردار خواهد شد.

 

 

واحد اراضی 1.5

کوههای جنگلی مرتفع در سلسله جبال البرز، با قلل تیز، متشکل از سنگهای آهکی و شیل و توف سنگهای آذرین و دگرگونی با شیب ۵٠ تا بیش از ١٠٠ درصد و در ارتفاع ٣٠٠ تا ٢۵٠٠ متر از سطح دریا قرار دارد که از خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق یکنواخت با بافت سنگین تشکیل شده است. از عوامل محدود کننده این واحد، شیب بسیار تند و آبروی کم که بعد از عملیات جلوگیری از قطع بیرویه درختان و جلوگیری از چرای بیرویه از استعداد زیادی برای بهرهبرداری از جنگل صنعتی و چراگاه مناسب دام در بعضی از مناطق برخوردار خواهد بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعابیر برای مضامین و معانی موردنظر-پایان نامه ارشد رشته ادبیات

واحد اراضی 1.7

کوه های مرتفع با قلل مدور متشکل از توف ها و خاکسترها و گدازه های اسیدی آتشفشانی و یا سنگ های دگرگونی با شیب 50 تا 100 درصد و ارتفاع 2000 تا 2300 متر از سطح دریا. خاک این منطقه بسیار کم عمق تا نیمه عمق سنگلاشی با بیرون زدگی های سنگی زیاد.

واحد اراضی 4.1

دشت­های دامنه ای با شیب ملایم و کمی پستی و بلندی (با خاک نیمه عمیق تا عمیق) بر روی تشکیلات شست و گرانیت و گنیس با شیب 2 تا 5 درصد. و خاک های اسیدی نیمه عمیق تا عمیق با بافت سنگین همراه با لکه های اکسید آهن .

واحد اراضی4.2

قسمت های پایین دشت های دامنه ای نسبتاً مسطح با شیب 5/0 تا 1 درصد با خاک های اسیدی عمیق با بافت بسیار سنگین همراه با منقوطه های رنگی .

واحد اراضی 7.2

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  بررسی حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش) با فرمت ورد