دانلود پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

مقدمه. 5

فصل اول کلیات.. 6

1-1-اهمیت موضوع: 7

1-2 اصل عدم استماع ایرادات: 8

1-3-استثنائات اصل عدم توجه ایرادات: 11

1-4- اصل استقلال امضاءها: 18

1-5- اصل استقلال تعهد: 19

1-6- اصل اشتغال ذمه: 22

1-7- اصل مدیونیت.. 25

فصل دوم وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات.. 27

2-1-اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات.. 28

2-2- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات: 34

2-2-1- ایرادات بین ایادی بلا فصل: 35

2-2-2- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: 36

2-2-3- ایرادات شکلی نسبت به سند: 37

فصل سوم اصول حاکم بر اسناد تجاری.. 38

3-1-منظور از سند تجاری: 39

3-2- اصل عدم استماع ایرادات: 40

3-3 – ایرادات بین ایادی بلا فصل. 44

3-4- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: 45

3-5-– ایرادات شکلی نسبت به سند. 46

3-6- ایراد عدم اهلیت.. 47

3-7– ایراد تحصیل مجرمانه سند. 48

3-8- اصل استقلال امضاءها 50

3-9-  اصل استقلال تعهد: 52

3-10- اصل اشتغال ذمه: 55

3-11- اصل مدیونیت.. 57

نتیجه گیری.. 58

منابع و مآخذ. 59

مقدمه

استماع
گوش دادن, گوش فراداشتن, نیوشیدن, شنودن, شنیدن

مصدر ) شنیدن ( آواز ) نیوشیدن گوش دادن اصغائ جمع : استماعات .

عدم
گم کردن, گم کردن وازدست دادن مال, نیستی, نابودی, ضدوجود

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   قسمت پنجم پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی

(اسم ) 1 – نیستی نابودی مقابل هستی وجود . 2 – برای وجود دو اعتبار است : یکی وجود مطلق و دیگری مطلق وجود . عدم هر گاه مقابل وجود مطلق باشد عدم مطلق است و اگر مقابله آن باعتبار مطلق وجود باشد مطلق العدم است . مفاد نوع اول سلب وجود مطلق است و مفاد قسم دوم سلب مطلق وجود است و فرق میان وجود و مطلق الوجود این است که مطلق الوجود به تحقیق یک فرد متحقق می شود و لیکن انتفائ آن با انتفائ تمام افراد است اعم از ذهنی و خارجی و وجود مطلق به وجود فردی محقق می شود و بانتفائ فردی نیز منتفی می گردد . 3 – عالم بی نشانی که از آن به طمس و عمی و غیبت ذات تعبیر کنند و آن را کارگاه صنع هستی تصور نمایند

-1-اهمیت موضوع:

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده