دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت بررسی موردی شرکت آب و فاضلاب شهری شهرستان ارومیه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ارتباط با سایر حوزه های دانش

مدیریت کیفیت جامع با حوزه هایی همچون مهندسی مجدد، مهندسی ارزش و مدیریت دانش ارتباط تنگاتنگی دارد. اصول و نگرشهای مدیریت کیفیت جامع ز یربنای تکامل تدریجی سازمان یادگیرنده است. نگرشهای مد یریت کیفیت جامع به طور ریشه ای در سازمان یادگیرنده دگرگونی ایجاد می کند. مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده به یکد یگر وابستگی متقابل دارند.

نهایتاً مدیریت کیفیت جامع متضمن شش اصل اساسی زیر می باشد:

1- تمرکز بر مشتری

2- تمرکز بر فراگرد (عملیات) و نتایج

3- پیشگیری به جای بازسازی

4- بسیج کردن مهارت و تخصص نیروی کار

5- تصمیم گیری بر پایه اطلاعات

6- بازخورد (وزارت تعاون، معاونت تحقیقات،بی تا).

تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت بررسی موردی شرکت آب و فاضلاب شهری شهرستان ارومیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت بررسی موردی شرکت آب و فاضلاب شهری شهرستان ارومیه