دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری

(گرایش پرستاری بهداشت جامعه)

عنوان:

بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389.

استاد راهنما:

آقای دکتر ربیع ا..فرمانبر

اساتید مشاور:

سرکار خانم دکتر پاک سرشت

جناب آقای دکتر احسان کاظم ­نژاد لیلی

1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه
فصل اول: کلیات
1-1 زمینه پژوهش                                                                                                    2
1-2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)                                                                           7
1-3 سوالات پژوهش                                                                                                           7
1-4 فرضیه ها                                                                                                                    8
1-5 تعاریف واژه­ها                                                                                                              8
1-6 پیش­فرض­های پژوهش                                                                                                    9
1-7 محدودیت­های پژوهش                                                                                                    10
فصل دوم: زمینه­ و پیشینۀ تحقیق
2-1 چهارچوب پژوهش                                                                                                        12
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده                                                                                            33
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 نوع پژوهش                                                                                                                 41
3-2 جامعه پژوهش                                                                                                              41
3-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش                                                                                     41
3-4 معیارهای خروج از مطالعه                                                                                                42
3-5 روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه                                                                                  42
3-6 محیط پژوهش                                                                                                             43
3-7 ابزار  و روش گردآوری داده ها                                                                                         43
3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار                                                                                        44
3-9 روش گردآوری داده­ها                                                                                                    45
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده­ها                                                                                           46
3-11 ملاحظات اخلاقی                                                                                                        46
فصل چهارم: نتایج تحقیق
4-1یافته­های پژوهش                                                                                                           48
4-2 جداول                                                                                                                      49
فصل پنجم: بحث و بررسی یافته­ها
5-1 بحث و بررسی یافته ها                                                                                                  76
5-2 نتیجه­گیری نهایی                                                                                                         84
5-3 کاربرد یافته­ها                                                                                                             85
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه نقد وبررسی نظریه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)


دیدگاهتان را بنویسید