دانلود پایان نامه

فرآیند تدوین چشم‌انداز

به طور کلی می‌توان جهت تدوین چشم‌انداز از الگوی ارائه شده در شکل(2-5)، استفاده نمود.

 

 

 

آرمانها

ارزشها

اسناد چشم انداز بالا دست

شناخت

محیط

شناخت

محیط داخلی

شناخت

محیط خارجی

رهنمودها و نظرات رهبران عالی نظام

 

 

بررسی مأموریت،  اهداف و راهبردهای سازمان

چالش‌های راهبردی سازمان

قوت

ضعف

فرصت

تهدید

تعیین چشم انداز سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل2-5.  فرآیند تدوین چشم‌انداز

منبع: (فروزنده دهکردی،1394).

ب- مأموریت سازمان

در آغاز کار هر سازمان و یا به هنگام تجدید نظر در صورت بندی یک سازمان در حال کار، هدف­های اصلی، ویژگی­ها و فلسفه‌هایی که موضع راهبردی سازمان را شکل می‌دهند باید معین و مشخص شوند. مجموع این عوامل بنیادین ماموریت سازمان را تشکیل می‌دهد که در واقع راهنمایی کننده سازمان در فعالیت­های اجرایی است به نحوی که سازمان را از سایر سازمان­های مشابه متمایز می‌سازد و دامنه عملیات آنرا بر حسب نوع محصول یا خدمت و حیطه فعالیت یا بازار تعیین می‌کند. مأموریت، فلسفه تصمیم گیران راهبردی سازمان را در بر دارد؛ تصویر ذهنی‌ای که سازمان مایل است از خود پدید آورد، نمایان می‌سازد و خود پنداری[1] سازمان را منعکس می‌کند، حوزه‌های محصولات یا خدمات اصلی و نیازهای اولیه ذینفعان که سازمان سعی در ارضای آنها خواهد داشت را خاطر نشان می‌کند.

مأموریت سندی است که سازمان را از سایر سازمان­های مشابه متمایز می‌سازد و دامنه عملیات آنرا برحسب نوع محصول یا خدمت و حیطه فعالیت یا بازار تعیین می‌کند. به طور خلاصه ماموریت سازمان، حوزه‌های محصول یا خدمت، بازار، تکنولوژی، ذینفعان و فلسفه مورد تاکید سازمان را شرح می‌دهد و این کار را به شیوه‌ای انجام می‌دهد که ارزش­ها و رجحان‌های تصمیم­گیران راهبردی باز تابانده شود.

پ- اهداف سازمان

هدف یک دستاورد خاص و قابل سنجش است که در یک زمان معین و با هزینه محدود به آن دست خواهیم یافت.هدف یک “خواسته” است که افراد برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند. در این مفهوم “خواسته “ نتیجه دقیق و ملموسی است که افراد آمادگی دارند برای رسیدن به آن کوشش کنند.

ت- بررسی عوامل خارجی

هدف از بررسی عوامل خارجی این است که از فرصت‌هایی که می‌توان از آنها بهره برداری کرد و تهدیداتی را که می‌توان از آنها احتراز نمود یک فهرست نهایی تهیه شود. محیط خارجی مؤسسه همه شرایط و عواملی را که بر گزینه‌های راهبردی آن اثر دارند و نوعاً خارج از کنترل مؤسسه هستند را در بر می­گیرد. مدل مدیریت راهبردی، محیط خارجی را در دو بخش مرتبط به هم و متقابل نشان می‌دهد. محیط عملیاتی (محیط خرد)، و محیط دور (محیط کلان).

محیط عملیاتی عوامل و شرایط درون صنعت و وضعیت رقابتی صنعت را که بر انتخاب و دستیابی به ترکیب­های مختلف هدف و راهبرد تأثیر دارند را در بر می‌گیرد. نیروهای عمده در هر صنعتی عبارتند از : تهدید تازه واردان، قدرت چانه زنی مشتریان، قدرت چانه زنی تأمین کنندگان، تهدید محصولات یا خدمات جانشین و همچشمی شرکت‌های رقیب.

نیروهای محیط کلان:

  • نیروهای اقتصادی
  • نیروهای اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی
  • نیروهای سیاسی، دولتی و قانونی
  • نیروهای فن آوری
  • نیروهای رقابتی

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE )، External Factor Evaluation Matrix

  • پس از بررسی عوامل خارجی، عوامل شناخته شده را فهرست نمایید.
  • به این عوامل وزن یا ضریب بدهید.
  • به هریک از عواملی که موجب موفقیت می‌شود رتبه 1 تا 4 بدهید و این عدد بیانگر میزان اثربخشی راهبرد‌های کنونی شرکت در نشان دادن واکنش نسبت به عامل مزبور می‌باشد.
  • ضریب هرعامل را در رتبه مربوطه ضرب نمایید تا نمره نهایی به دست آید.
  • مجموع این نمره‌های متعلق به هریک از متغیرها را به دست آورید تا بتوان مجموع نمره‌های سازمان را تعیین کرد.

نمونه‌ای از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی در شکل(2-6)، نشان داده شده است.

[1] – Self-Concept

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار محفظه محافظ آنتن رادار