دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

تحقیقات داخل کشور:

( عباس ابوالقاسمی ۷۴-۷۵ ) در پژوهشی « ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان و بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب عمومی، عزت نفس، پایگاه اجتماعی اقتصادی، انتظارات معلم و عملکرد تحصیلی» انجام داده است.

بر اساس یافته های این پژوهش اضطراب امتحان با اضطراب عمومی و انتظارات معلم همبستگی مثبت معنی دار و با عزت نفس و پایگاه اجتماعی- اقتصادی همبستگی منفی معنی دار نشان می دهد. بین عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان همبستگی معنی داری ملاحظه نشده و ضرایب همبستگی چند گانه بین متغیرهای مورد مطالعه و اضطراب امتحان نشان می دهد که تنها اضطراب عمومی تغییر معنی داری به وجود می آورد.

وی به این نتایج رسید که بر اساس تحلیل عوامل ، دو عامل در آزمون اضطراب امتحان استخراج گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا در بین دانش­آموزان دختر تیزهوش و عادی از نظر اضطراب در مقطع راهنمایی تفاوت معنا داری وجود دارد ؟
  • آیا بین دانش­آموزان دختر عادی و تیزهوش در پایه­های مختلف تحصیلی (دوره راهنمایی) تفاوت معناداری وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی


دیدگاهتان را بنویسید