دانلود پایان نامه

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه علوم اداری و اقتصادی

ارائه شده جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

دررشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول

عنوان :

شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه‌ریزی منابع موسسه و رتبه‌بندی عوامل با استفاده از FUZZY AHP

 
چکیده :
با توجه به بالا بودن هزینه‌های استقرار سیستم برنامه‌ریزی منابع موسسه و نیز مدت
زمان طولانی مورد نیاز برای آماده‌سازی آن، ضروری است قبل از استقرار سیستم، پیش
نیازهای لازم جهت پذیرش آماده گردد، تا این سیستم با موفقیت به بهره‌برداری برسد. بر
این اساس هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر پذیرش سیستم برنامه‌ریزی منابع
موسسه و همچنین تعیین میزان تأثیر هر یک از این عوامل با توجه به ویژگی‌های شهرداری
مشهد می‌باشد. جهت تحقق این هدف از تئوری انتشار نوآوری، چارچوب (تکنولوژی- محیط
– سازمان) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. جمع‌آوری داده‌های تحقیق بر اساس
ادبیات موجود، نظرات کارشناسان و استفاده از پرسشنامه انجام گردید. نتایج حاصله از این
تحقیق نشان‌گر تأثیر دو بستر سازمانی و تکنولوژی و عدم تأثیر قابل توجه بستر محیطی بر آمادگی
پذیرش سیستم برنامه‌ریزی منابع موسسه در شهرداری مشهد می‌باشد. با توجه به نتایج این مطالعه،
مبنی بر اهمیت بالای بستر سازمانی، مدیران باید قبل از اتخاذ تصمیم برای پیاده‌سازی سیستم برنامه‌
ریزی منابع موسسه، توجه زیادی به توانایی‌های سازمان خود برای پذیرش این سیستم داشته باشند.
مقدمه :
امروزه با جهانی شدن سازمان ها و بازارهای هدف ، موسسه ها باید با به کار گیری استراتژی های
مناسب بازار و فن آوری اطلاعات در مقابل تغییرات به شکل صحیح پاسخ دهند . رشد و بقای کسب
و کار ، در گروی ارائه فراورده ها و خدمات جدید ، پذیرش روشهای نوین تجاری و بهبود فرایند ها
رویکرد ها ، سیاست ها و مدل های کسب و کار است .
فشار تغییرات ، سازمان ها بهع بهره گیری از نو آوری های صورت گرفته در نظام فن اوری اطلاعات
و ارتباطات واداشته است . یکی از این نوآوری های مبتنی بر تکنولوژی سیسشتم برنامه ریزی منابع
موسسه است این سیستم با دارا قابلیت توزیع اطلاعات در سطح شرکت ، از مقبولیت زیادی برخوردار
گردیده است.
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعیین ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی -دانلود پایان نامه حسابداری

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید