دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

تکه هایی از متن :

    صحت سنجی کلی سیستم سیال-مخزن- پی

بهترین و مطمئن ترین روش برای صحت سنجی مدل المان محدود مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج یک تحقیق آزمایشگاهی است . باید به این نکته اشاره نمود که با توجه به محدودیت هایی که در زمینه ساخت مدل های آزمایشگاهی از مخازن وجود دارد متأسفانه تحقیقات آزمایشگاهی زیادی در این زمینه وجود ندارد و همین تحقیقات موجود نیز مربوط به سالهای بسیار دور می باشد. محدودیت عمده در این زمینه اندازه بسیار بزرگ مخازن و تأثیر این اندازه بر رفتار مخزن است لذا با کوچکتر ساختن مدل مخزن به حدی که بتواند بر روی میز لرزان قرار گیرد مدل رفتاری مخزن تغییر می کند و نمی توان از آن به عنوان نماینده یک مخزن بزرگتر نام برد. شاید بزرگترین مسئله نبودن مایعی با چگالی بسیار بالا است که بتواند رفتاری مشابه رفتار سیالات معمول مخزن مانند آب و سیالات نفتی داشته باشد لذا تحقیقاتی هم که در این زمینه موجود است عمدتا بر روی مخازن کوچک صورت گرفته و آن هم بدون حضور خاک در سال 1983 آقای کمبرا(Cambra,1983)]10[ و همکارانش در مرکز تحقیقات لرزه ای دانشگاه برکلی آمریکا و بر روی میز لرزان این آزمایشگاه به بررسی تأثیر انعطاف پذیری پی بر میزان بلند شدگی کف مخزن تحت تحریک شتاب نگاشت El Centro پرداختند. ایشان دو حالت مختلف برای پی در نظر گرفتند یکی حالت تقریبا صلب و دیگری حالت تقریبا منعطف و مدل آزمایشگاهی خود را تحت شتابنگاشت زلزله El Centro که به شتاب 0.5g مقیاس شده بود قرار دادند و نتایج بلند شدگی حداکثر کف مخزن را ثبت نمودند. در اینجا سعی می کنیم تا با مدل سازی المان محدود این تحقیق آزمایشگاهی نتایج را با نتایج موجود مقایسه نماییم.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن